L-Università ta' Malta

Il-Kors fil-Qari tal-Provi bil-Malti
UOM Main Page
 
 
 
Applika
Newspoint

reklam2017

 

Kors imfittex...

Tikteb bil-Malti f'xogħlok?

Tieħu ħsieb xi rivista jew sit elettroniku bil-Malti?

Tixtieq ittejjeb il-kitba tiegħek bil-Malti?

Dan hu l-kors tal-Malti li ilek tistenna!

qoxra2017

Fi Frar 2017 se jiftaħ it-12-il kors li jwassal għaċ-Ċertifikat fil-Qari tal-Provi bil-Malti, organizzat mid-Dipartiment tal-Malti fl-Università bi sħab mal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. L-istess kors hu offrut mill-ġdid f'Għawdex u jekk jintlaħaq in-numru ta' applikanti eliġibbli jiftaħ għar-raba' darba f'Għawdex ukoll. Dan il-kors huwa tal-Livell 5 fil-Qafas Malti tal-Kwalifiki (MQF).

L-applikazzjonijiet tard miftuħin sal-20 ta' Jannar 2017. Għal tagħrif dettaljat, tista' tara l-ktejjeb tal-kors, b'mod partikolari, paġna 7. Il-kontenut akkademiku tal-kors tista' tarah minn hawn.

Għal sena oħra, l-Awtorità tax-Xandir qiegħda ġentilment tissussidja l-ħlas tal-kors għal 4 xandara/ġurnalisti tar-radju u t-televiżjoni. Dawn jimtlew fl-ordni minn min jirreġistra ismu l-ewwel bil-miktub mal-Kunsill tal-Malti fuq kunsilltalmalti@gov.mt.

 

L-applikazzjoni għall-kors issir b'mod elettroniku sal-20 ta' Jannar 2017, mis-sit tal-Università:

Għall-kors f'Malta, agħżel: Undergraduate/Postgraduate > 1. Undergraduate > 2. February 2017 > 3. Faculty of Arts > 4. Certificate in Proof Reading: Maltese (Part-time Evening).

Għall-kors f'Għawdex, agħżel: Undergraduate/Postgraduate > 1. Undergraduate > 2. February 2017 > 3. Faculty of Arts > 4. Certificate in Proof Reading: Maltese (Gozo) (Part-time Evening).

Imbagħad segwi l-istruzzjonijiet li tingħata mis-sit, billi tirreġistra bħala student/a ġdid/a tal-università inkella billi tuża d-dettalji tiegħek jekk diġà segwejt jew qed issegwi xi kors universitarju ieħor. Għal tagħrif amministrattiv ieħor fuq l-applikazzjoni, ara din. Għall-prezzijiet tal-korsijiet tal-università, iftaħ din.

Noti importanti għall-applikazzjoni:

1. Għall-kors mhumiex meħtieġa kwalifiki barranin. Għalhekk, fl-applikazzjoni tiegħek iżżidx referenzi għal ċertifikati li jista' jkollok minn universitajiet barranin.

2. Jekk tixtieq tattendi għall-kors f'Għawdex imma tista' ssegwih ukoll f'Malta, jekk jogħġbok applika għall-kors ta' Għawdex fl-ewwel preferenza u wkoll għall-kors ta' Malta fit-tieni preferenza. Iż-żewġ korsijiet huma l-istess, bl-istess għalliema u kontenut, imma jekk ma jiftaħx il-kors ta' Għawdex, l-applikazzjoni tiegħek tinqaleb awtomatikament għall-kors ta' Malta.

3. Fl-applikazzjoni qis li tinkludi l-indirizz elettroniku (email address) li tuża l-aktar u li tiċċekkja ta’ spiss. Se nkunu qed nikkuntattjawk elettronikament u għalhekk għandna bżonn dan il-kuntatt.

 

Ingħaqad mat-395 qarrej tal-provi kkwalifikati biċ-Ċertifikat u idħol għal dan il-kors universitarju fuq il-kitba bil-Malti. Min itemmu b'suċċess, minbarra li jikseb iċ-Ċertifikat Universitarju (Cert. PRM(Melit.)) jingħata wkoll ix-Xhieda ta' Għarfien (warrant) mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti biex jagħmel xogħol ta' qari tal-provi bil-Malti.

Dan huwa kors professjonali li jħarrġek u jtik iċ-ċans tiddiskuti u tifhem aħjar ir-regoli tal-ortografija tal-Malti. Mhux biss, fil-kors tipprattika u tieħu gost... bil-provi!

Jekk għandek xi mistoqsija, iktbilna.


Fil-qosor...

Tul tal-kors: Kors universitarju part-time ta' sena (Frar 2017 - Jannar 2018) f'Livell 5 (MQF).

Jiem u Ħin: Il-lezzjonijiet isiru darbtejn fil-ġimgħa:

MALTA - it-Tnejn u l-Ħamis, mill-5:30pm sat-8:30pm;

GĦAWDEX (jerġa' jiftaħ jekk jintlaħaq in-numru minimu ta' applikanti eliġibbli) - il-Ġimgħa mill-5pm sad-9pm, u s-Sibt mit-8am sa 12pm.

Deskrizzjoni: Il-kors hu maħsub għal kull min juża l-Malti miktub fil-post tax-xogħol u għal kull min jinteressah li jtejjeb il-kitba tiegħu bil-Malti. L-istudenti tal-kors jiġu mis-settur pubbliku u privat, ilkoll minn oqsma differenti tal-ħajja, u dan il-fatt jagħmel il-kors aktar interessanti.

Kwalifiki biex tapplika:

Jekk sal-1 ta' Frar 2017 ma tkunx għalaqt 23 sena jrid ikollok iċ-Ċertifikat tal-Matrikola (il-kwalifiki ġenerali biex tidħol l-Università) u l-Malti fil-Livell Avvanzat sa grad Ċ.

Jekk għandek aktar minn 23 sena u m'għandekx dawn il-kwalifiki, tista' tapplika xorta waħda u ssirlek intervista qasira minn bord tal-għażla apposta qabel jibda l-kors.

 

grupp2016

L-għaxar grupp ta' qarrejja tal-provi li segwa l-kors f'Malta mat-tieni grupp li segwa l-kors f'Għawdex
ikkwalifikati biċ-Ċertifikat Universitarju u bix-Xhieda ta' Għarfien fil-Qari tal-Provi bil-Malti

Avviżi
Il-Kors fil-Qari tal-Provi bil-Malti
L-applikazzjonijiet tard miftuħin
Diploma fil-Letteratura Maltija
Il-kors jiftaħ f'Ottubru 2016
Basic Medical Maltese for the Healthcare Professions 2
This course is aimed at persons employed in the healthcare profession.
Basic Medical Maltese for the Healthcare Professions 1
For applicants employed in the healthcare profession
Medical Maltese Proficiency Certificate
For applicants with overseas qualifications
300 sena mit-twelid ta' de Soldanis
Intervisti u ktejjeb għall-istudenti
Midalja tad-Deheb għall-Prof. Oliver Friggieri
Oliver Friggieri onorat b'midalja tad-Deheb mill-Akkademja tal-Malti
Il-Kantilena
Sensiela ta' intervisti
 
 
Aġġornata l-aħħar: 14/1/2017

Log In Dħul
University of Malta
L-Università ta' Malta