L-Università ta' Malta
 

Attivitajiet
Dħul Dħul
 
 
 
Aħbarijiet tal-Kampus
Mappa tal-Kampus
 

Il-Wirja tal-Fakultà tal-Inġinerija 2017

laboratorju
Ir-ritratt juri proġett (minn student ta’ qabel) – driegħ robotiku kkontrollat biex iħawwad il-likwidi.


It-28 edizzjoni tal-Wirja Annwali tal-Proġetti tal-Inġinerija tal-Università ta’ Malta dalwaqt tittella’ u ser tesibixxi l-proġetti li saru mill-istudenti tal-ewwel grad matul l-aħħar sena tagħhom tal-kors ta’ erba’ snin għal-lawrja ta’ B.Eng. (Hons). Il-proġetti ser ikunu għall-wiri fid-diversi laboratorji fil-Fakultà tal-Inġinerija (il-Kampus tal-Università, l-Imsida) li se jkunu miftuħa għall-pubbliku nhar is-Sibt 1 ta’ Lulju mid-09:00 sas-13:00 u l-Ħadd 2 ta’ Lulju mid-09:00 sas-13:00.

In-numru ta’ esebiti din is-sena se jkun 80. Il-proġetti jvarjaw ħafna u jinkludu d-disinn ta’ airless shut-off nozzles għall-użu fi prodotti ta’ ppakkjar ta’ kosmetiċi, silver steel għall-boltijiet użati fil-jacking tal-ajruplani, pjattaforma għall-attitude control għal pikosatelliti (attitude control huwa parti vitali ta’ kull sistema satellitari, billi jipprovdi l-kontroll neċessarju fuq l-orjentazzjoni tal-vettura spazjali), apparat li jikkontrolla l-veloċità ta’ fan li jkessaħ u li jikkontrolla t-temperatura għall-użu effiċjenti tal-enerġija f’magna ta’ karozza tat-tlielaq, strutturi ta’ qafas ta’ bastiment, il-kontroll awtomatiku ta’ quadcopter, u oħrajn.

Dawn il-proġetti juru l-firxa ta’ oqsma diversi ta’ riċerka mistħarrġa fil-Fakultà tal-Inġinerija, u għalhekk din hija waħda mir-raġunijiet prinċipali għaliex il-grad ta’ B.Eng.(Hons) jibqa’ kors ta’ studju attraenti u topiku fl-Università ta’ Malta. Kull proġett huwa l-prodott ta’ xogħol individwali, iggwidat minn supervisor, imma magħmul mill-istudenti bl-użu tal-ħiliet tagħhom li kisbu matul il-kors għall-grad fl-inġinerija: dawn jinkludu l-kapaċità fir-riċerka teknika, id-disinn u l-implimentazzjoni ta’ esperimenti, l-applikazzjoni ta’ metodi xjentifiċi u l-analiżi u l-interpretazzjoni ta’ data biex jinkisbu konklużjonijiet validi.

Il-Fakultà ser tkun qed tilqa’ formalment lill-imsieba industrijali tagħha, lill-alumni, lill-istudenti preżenti u dawk prospettivi u l-ġenituri tagħhom, kif ukoll lill-pubbliku ġenerali, biex ikollhom ħjiel tal-attivitajiet għaddejjin fil-Fakultà. Dan l-avveniment jgħin lill-Fakultà turi l-kapaċitajiet tal-istudenti tagħha lil min jista’ joffrilhom xogħol, kif ukoll iħajjar studenti prospettivi jersqu fl-istudji tagħhom lejn grad professjonali fl-inġinerija. Matul din il-Wirja, studenti prospettivi ser jingħataw l-opportunità li jisimgħu direttament l-esperjenzi ta’ studenti tal-inġinerija, u jiddiskutu ma’ membri tal-istaff xi tfisser il-professjoni fl-inġinerija, il-potenzjal ta’ opportunitajiet ta’ xogħol, u prospetti għal aktar studju fil-futur.

Il-Fakultà tal-Inġinerija toffri tagħlim u superviżjoni kemm fil-livell tal-ewwel grad kif ukoll dak postgraduate. Il-korsijiet jagħtu lill-gradwati flessibbiltà fix-xogħol u l-possibbiltà li jkomplu bl-istudji tagħhom f’oqsma varji tal-inġinerija f’livell postgraduate. Dawk li ggradwaw fi snin preċedenti qed igawdu opportunitajiet eċċellenti ta’ xogħol u studju postgraduate f’kumpaniji u universitajiet irrispettati ħafna mad-dinja kollha.

Għal aktar informazzjoni żur is-sit www.um.edu.mt/eng jew il-paġna ta' Facebook.

 


 

Niċċelebraw l-Infermiera

Il-Jum Internazzjonali tal-Infermiera – 12 ta’ Mejju 2017

Id-Dipartiment tal-Infermerija tal-Fakultà tax-Xjenzi tas-Saħħa fl-Università ta’ Malta, qed jorganizza seminar dwar il-Jum Internazzjonali tal-Infermiera, biex jiċċelebra x-xogħol essenzjali u varju li jwettqu l-infermiera. Is-seminar qiegħed isir taħt il-patroċinju tal-President ta’ Malta, l-Eċċ. Tagħha Marie Louise Coleiro Preca, li se tintlaqa’ mid-Dekan tal-Fakultà tax-Xjenzi tas-Saħħa, il-Professur Angela Xuereb.

It-tema magħżula għal din is-sena mill-Kunsill Internazzjonali tal-Infermiera hija ‘L-Infermiera: Vuċi fit-tmexxija’ (Nurses: A voice to lead).  Għal dan il-għan, is-seminar jaspira li joħloq kuxjenza dwar l-irwol ta’ infermiera bħala professjonisti li jagħtu l-kura, edukaturi, u vuċi għall-pazjent u l-qraba tiegħu jew tagħha. Is-sottotemi li se jiġu diskussi huma: It-tmexxija fuq livell individwali, fuq livell professjonali, u fuq livell multi-dixxiplinarju. L-għan tas-seminar hu li jirrikonoxxi u jiċċelebra x-xogħol tal-infermiera li ta’ sikwit ma jidhirx.

Fil-bidu tas-seminar ser ikun hemm mument ta’ silenzju biex titfakkar il-memorja tal-Professur Donia Baldacchino li ħallietna dan l-aħħar. Il-Professur Baldacchino kellha impatt siewi ħafna fuq il-professjoni tal-infermerija permezz tas-sehem tagħha fit-tagħlim u fir-riċerka.

Dr Catherine Sharples, Education Liaison Nurse fl-Isptar Mater Dei ser tagħti preżentazzjoni dwar l-istorja u l-irwol tat-tmexxija fl-infermerija. Il-preżentazzjoni ta’ vidjo li sar apposta ser jenfasizza x-xogħol tal-infermiera mis-setturi diversi. Is-Sa Amy Camilleri Zahra ser tippresiedi s-seminar. Il-panel se jkun magħmul minn: is-Sa Janet Micallef, is-Sur Kurt Cassar, is-Sa Maria Cutajar, is-Sur Vince Saliba, is-Sa Grace Jaccarini, Dr Victoria Sultana u Dr Josef Trapani.

Dr Roberta Sammut, il-Kap tad-Dipartiment tal-Infermerija fil-Fakultà tax-Xjenzi tas-Saħħa tagħlaq is-seminar billi tagħmel summarju tal-punti ewlenin.

Reġistrazzjoni sat-8 ta’ Mejju: goo.gl/forms/KEdGDTbjoDlxfrwj2

Data:  Il-Gimgħa, 12 ta’ Mejju
Ħin: 16.30
Post: South Auditorium, Fakulta tax-Xjenzi tas-Saħħa


Programm
16:30  Reġistrazzjoni
17:00  Minuta silenzju biex titfakkar il-memorja tal-Professur Donia Baldacchino
17:02  Diskors mid-Dekan – Il-Prof. Angela Xuereb
17:07  Diskors mir-Rettur – Il-Prof. Alfred Vella
17:12  Diskors mill-Eċċellenza Tagħha, il-President ta’ Malta – Marie Louise Coleiro Preca
17:18  Vidjo ta’ żewġ minuti – ‘I am a Nurse’
17:20  Preżentazzjoni dwar l-istorja u l-irwol tat-tmexxija fl-infermerija – Dr Catherine  Sharples.
17:30  ‘Nurses: A voice to lead' – Djalogu bejn il-membri tal-panel u l-udjenza 
18:45  Rimarki tal-egħluq – Dr Roberta Sammut (Il-Kap tad-Dipartiment tal-Infermerija)
19:00  Nixorbu u nieklu xi ħaġa ħafifa flimkien
20:00  Tluq

 


 

Ir-Rivista THINK fil-Belt Valletta

Stilel strambi, satelliti fiċ-ċokon u l-possibbiltà tal-użu terawpetiku tal-cannabis huma s-suġġetti magħżula għall-ewwel sessjoni ta’ THINKtalks organizzata mir-rivista THINK nhar il-Ħamis 13 ta’ April fis-7.30pm fis-Soċjetà Maltija tal-Arti, il-Belt Valletta.

Ir-rivista tal-Università ta’ Malta dwar ir-riċerka qed torganizza l-ewwel avveniment marbut mal-ħarġa dwar l-Arja. Is-serje ta’ avvenimenti li jseħħu kull tliet xhur hija estensjoni għar-rivista THINK li sservi ta’ mezz għall-qsim tal-ideat u l-ħsibijiet, u sempliċement għal konversazzjoni mal-udjenza.

L-avveniment se jkun imqassam f’diskorsi qosra ta’ ħames minuti kull wieħed minn tliet riċerkaturi: Dr Ing. Marc Azzopardi, is-Sur Mark Pace u Dr Giuseppe Di Giovanni. Iżda mhux ser jitħaddtu dawn Il-kelliema biss. Kull preżentazzjoni se tkun miftuħa għal mistoqsijiet, ħsibijiet u ispirazzjonijiet.

Mistennija lejla ta’ għarfien, networking, ikel ħafif u bibiti. 

 


 

Il-Festival tal-Ktieb fuq il-Kampus 2017

Il-Festival tal-Ktieb fuq il-Kampus 2017 reġa' magħna għar-raba' sena konsekuttiva. Il-Festival ser isir l-Università fl-4, 5, 6 ta’ April mill-10 ta’ filgħodu sa tard filgħaxija. L-għan tal-Festival huwa li jippromovi l-letteratura fis-sħuħija tagħha waqt li jagħti lok lill-pubblikaturi u distributuri tal-kotba jippromovu l-materjal tagħhom ma’ udjenza matura, bħall-istudenti universitarji.

Il-pubblikaturi u d-distributuri li se jieħdu sehem din is-sena huma HORIZONS, FARAXA BOOKS, SENSIELA KOTBA SOĊJALISTI (SKS), STUDENTS PHILOSOPHICAL SOCIETY, EDE, KOTBA CALLEJA, u BDL. Uħud minn dawn il-pubblikaturi u d-distributuri ħejjew attivitajiet bħala parti mill-programm. Fosthom insibu t-tnedija ta’ kollezzjoni ta’ poeżiji ta’ Prof. Kenneth Wain bl-isem ‘Who looks at the sun anymore’, imħejja minn HORIZONS, kif ukoll lejla ta’ poeżiji minn FARAXA. KOTBA CALLEJA qed joffru żewġ workshops fuq is-sengħa tal-legatorija.

Apparti l-pubblikaturi, parteċipanti oħra ukoll ħejjew attivitajiet għall-programm tal-Festival. Il-poetessa Miriam Calleja ser tmexxi workshop fuq it-tema ta’ kitba kreattiva miftuħ għall-kittieba ta’ kull livell. Din l-attività ser tinvolvi għadd ta’ eżerċizzji u logħob, prompts u gwidi, kif ukoll pariri għal kitba iktar effiċjenti. Wara ser ikun hemm qari ta’ poeżiji bil-Malti u bl-Ingliż mill-poetessa.
Attivitajiet oħra ta’ interess akkademiku jew iktar ġenerali jinkludu ‘Il-Malti u l-Barranin’, imħejja mill-Kunsill Nazzjonali tal-Lsien Malti, fejn nies minn oqsma diversi tal-ħajja li ddeċidew li jitgħallmu l-Malti għall-fini differenti ser jitkellmu fuq x’ħajjarhom jitgħallmu l-Malti u ‘X’naqbad ngħid?’, taħdita fuq il-varjazzjoni lingwistika fil-Malti ma’ Michael Spagnol. L-SPS (Students’ Philosophy Society) ser jistiednu lil Prof. Hubertus von Amelunxen sabiex jagħti taħdita dwar il-fotografija bħala rappreżentazzjoni.

Il-mistiedna speċjali tal-Festival hija Caroline Smailes, l-awtriċi rinomata ta’ diversi kotba, fosthom ‘In Search of Adam’, ‘Like Bees to Honey’, ’99 Reasons Why’, u ‘The Drowning of Arthur Braxton’ li bħalissa qed jinħadem f’film. Caroline Smailes, li għandha parentela Maltija, twieldet Newcastle u studjat il-kitba kreattiva. Matul il-festival, Smailes  ser tmexxi workshops fuq it-tema ta’ kitba kreattiva, u aspetti tan-narrativa bħall-għażla ta’ djalogu u post, il-bżonn ta’ karattri konvinċenti u konsistenti, u l-kwistjoni ta’ wirt lingwistiku. Se jkun hemm ukoll attività fejn se jinqraw siltiet minn xogħolha u membri tal-pubbliku ser ikunu jistgħu jitkellmu magħha direttament.

Ta’ kull sena il-programm tal-Festival jinkludi ukoll mużika u din is-sena se jkollna l-grupp HipHop Marmalja li ser jidhru fl-ewwel lejla tal-Festival, fl-4 ta’ April.

 


 

STEAM - l-Iskola tas-Sajf għall-Komunikazzjoni tax-Xjenza - tkompli tirranka

steammalti 

L-Iskola tas-Sajf STEAM se terġa’ tiftaħ għal sena oħra wara li tnediet b’suċċess fl-2016. L-iskola, mgħallma minn tim internazzjonali, tipprovdi taħriġ fil-komunikazzjoni tax-xjenza għal studenti universitarji, riċerkaturi u edukaturi. Il-programm jgħaqqad ix-xjenza u l-arti, u jqiegħed il-komunikazzjoni tax-xjenza f’perspettiva ġdida u innovattiva.

Il-programm li hu mifrux fuq għaxart ijiem (3–12 ta’ Lulju, 2017) ser isir fil-Lukanda Golden Coast f’Ateni u jinkludi diversi aspetti dwar il-komunikazzjoni tax-xjenza: dawn jinkludu l-ġurnaliżmu, l-arti, il-midja soċjali, il-management, il-politika, u t-teatru. Din hija esperjenza ta’ immersjoni sħiħa fil-komunikazzjoni tax-xjenza li tgħaqqad it-teorija mal-prattika. Il-metodu huwa adattat għal dawk li m’għandhomx esperjenza estensiva fil-komunikazzjoni tax-xjenza u oħrajn li jridu jiksbu ħiliet ġodda ta’ tagħlim għal tul il-ħajja.

STEAM għandu l-għan li jħarreġ ambaxxaturi tal-komunikazzjoni tax-xjenza li huma ħerqana li jaħdmu ma’ setturi varji tal-pubbliku. Xi riżultati mistennija minn din l-iskola huma t-titjib tal-kuxjenza u l-impenn fix-xjenza, żieda fin-numru ta’ studenti f’karrieri fix-Xjenza, it-Teknoloġija, l-Inġinerija, u l-Matematika (STEM) u titjib fil-ħiliet trasferibbli tar-riċerkaturi.

Hemm sitta u tletin għotja disponibbli għal studenti, riċerkaturi żgħażagħ, u edukaturi. L-għotja tkopri l-miżata għall-parteċipazzjoni fl-iskola tas-sajf, kif ukoll xi għajnuna għall-ivvjaġġar u spejjeż tal-għajxien. Dawk li japplikaw għall-għotja jeħtieġu li jkunu formalment konnessi ma’ istituzzjoni msieħba u għandhom japplikaw sas-7 ta’ April. L-iskola hija wkoll miftuħa għal reġistrazzjonijiet bi ħlas, li bħalissa huma miftuħa bi skont għal min japplika kmieni.

Għal aktar informazzjoni idħlu fuq www.steamsummerschool.eu jew ikkuntattjaw lil steam@um.edu.mt

Iffinanzjat mill-programm Erasmus+, STEAM huwa mmexxi mill-Università ta’ Malta, bl-imsieħba li ġejjin: l-Assoċjazzjonijiet tal-Ġurnalisti tax-Xjenza tal-Unjoni Ewropea (EUSJA, Franza), l-Università Haaga-Helia (Finlandja), Science View (Greċja), l-Università ta’ Edinburgh (Renju Unit) u l-Università Rhine-Waal (Ġermanja).

 


 

Open Day fil-Junior College

Il-Kulleġġ tal-Università qed jistieden lill-pubbliku, studenti prospettivi u l-ġenituri tagħhom sabiex jiġu jżuru l-Kulleġġ, il-Ġimgħa 3 ta’ Marzu 2017 mill-5.30 u sad-9.00 ta’ filgħaxija.

Wieħed jista’ jiltaqa’ mal-Prinċipal, il-kapijiet tas-suġġett u l-letturi filwaqt li jara l-faċilitajiet u s-servizzi li joffri l-Kulleġġ.

Se jkun hemm ukoll attivitajiet kontinwi li huma parti integrali mill-ħajja tal-Kulleġġ.

 

jcopendaymalti 


 


 

Ħafna par(għ)oli u ftit kliem baxx: il-logħob bil-kliem fil-Malti

Nhar it-Tlieta, 7 ta’ Frar 2017, Michael Spagnol se jagħmel taħdita dwar “Ħafna par(għ)oli u ftit kliem baxx: il-logħob bil-kliem fil-Malti,” li se ssir fis-sala B1 taċ-Ċentru tal-Konferenzi Mikiel Anton Vassalli, Gateway B1, fil-kampus tal-Università f'tal-Qroqq. It-taħdita tibda fis-6.00pm u hija miftuħa għal kulħadd. Id-dħul huwa b’xejn. Wara t-taħdita jkun hemm bibita żgħira.

Il-logħob bil-kliem, il-manipulazzjoni tal-forma u l-funzjoni tal-lingwa għall-gost, jieħu bosta suriet, bħall-ħaġa moħġaġa, il-paronomasja, ir-rebus, l-anagramma, u tagħwiġ l-ilsien. F’din it-taħdita Dr Michael Spagnol jesplora l-ħafna modi kif nilagħbu b’elementi lingwistiċi differenti — mill-alfabett sal-pronunzja, mit-tifsir sal-grammatika — bil-għan li juri kif il-logħob bil-kliem jgħaddi bil-fomm minn ġidd għal ġidd sewwasew għax hu karatteristika intrinsika tal-lingwa. 

Dr Michael Spagnol hu lettur fid-Dipartiment tal-Malti u l-Istitut tal-Lingwistika tal-Università ta’ Malta. Ir-riċerka tiegħu tiffoka fuq il-morfoloġija, is-semantika, il-lessikografija u d-djaletti tal-Malti. F’Jannar tal-2013 fetaħ il-paġna ta’ Facebook “Kelma Kelma” li tiġbor kurżitajiet lingwistiċi bħall-kelma tal-ġurnata, il-qwiel, it-taqbiliet tat-tfal, u l-logħob bil-kliem. U mill-2014 lil hawn hu wieħed mill-organizzaturi tal-kunċerti “Kelma Kelma Nota Nota” li huma tiżwiqa ta’ umoriżmu, mużika u letteratura Maltija.

Din it-taħdita hija s-seba’ waħda mis-sensiela dwar It-Tradizzjoni Orali mmexxija mid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta’ Malta. Dan il-proġett beda f’Mejju tal-2016 b’taħdita mill-Prof. Mourad Yelles mill-Inalco ta’ Pariġi. Wara t-taħdita ta’ Dr Michael Spagnol se jkun hemm oħra tal-Prof. Manwel Mifsud it-Tlieta, 21 ta’ Marzu 2017, bl-isem “Mistur u minsi: Fredu Spiteri (il-Lavarist), għannej u makkjettist Għawdxi prim.” Imbagħad, it-Tlieta, 4 ta’ April 2017, Ġorġ Peresso se jitkellem dwar “Il-Vrajs tal-Madalena.”

Id-Dipartiment tal-Malti jixtieq jirringrazzja lill-Klabb Kotba Maltin tal-għajnuna tiegħu biex tittella’ din is-sensiela ta’ taħditiet. Hemm aktar tagħrif dwar dan il-proġett fuq il-paġna ta’ Facebook, “It-Tradizzjoni Orali, L-Università ta’ Malta”.

 


 

It-tnedija ta' Taħżiż4

tahziz4 

Nhar il-Ġimgħa 27 ta’ Jannar 2017 ġewwa t-Teatru Orpheum, il-Gżira se titnieda l-pubblikazzjoni finali ta’ TAĦŻIŻ4. L-editur għal din l-edizzjoni huwa Kit Azzopardi.

TAĦŻIŻ4 kien imqassam fuq numru ta' seminars residenzjali u laqgħat oħra, anke f'Għawdex, li fihom ġew iġġenerati kitbiet b’esperimentazzjoni. Il-parteċipanti f’din l-edizzjoni kienu Michael Carol Bartolo, Diane Cutajar, Rachelle Deguara, Kimberly Hatherly, Maria Pellicano, u Victoria Pisani. Parteċipanti oħrajn kienu Clive Piscopo, Mireille Borg, Yana Mizzi, Matthew Schembri u Gabriel Pace.

Waqt it-tnedija se jkun hemm il-grupp ta’ tfajliet, Cryptic Street, idoqqu mużika kontemporanja. Is-serata se titmexxa minn Glen Calleja.

Inħeġġu l-pubbliku jattendi. Is-serata hija b’xejn, waqt li dawk preżenti jingħataw ukoll il-pubblikazzjoni. Ftit tnaqqir ma jonqosx!

Dakinhar se titħabbar is-sejħa għal TAĦŻIŻ5. Żommu ruħkom infurmati! 

Id-dettalji ssibuhom fil-ħolqa tal-attività.

TAĦŻIŻ huwa programm ta’ 'empowerment' u formazzjoni ta’ tnax-il xahar li jġib flimkien żgħażagħ bi interess fil-kitba kreattiva fid-diversi forom tagħha, kemm fil-kuntest tal-letteratura kif ukoll f’kuntesti artistiċi interdixxiplinarji.

'Taħżiż' iħares b’mod ħolistiku kemm lejn il-proċess ta’ kitba kif ukoll lejn l-iżvilupp tal-parteċipanti. Għaldaqstant, il-programm iħares ukoll lejn il-proċess ta’ produzzjoni ta’ prodotti kulturali li fil-qofol tagħhom jitolbu element ta’ kitba u l-preżentazzjoni pubblika ta’ dawn il-prodotti.

Il-programm qed isir mill-Aġenzija Żgħażagħ bi sħab mal-Għaqda tal-Malti - Università u jinkludi 'workshops' residenzjali intensivi, eżerċizzji ta’ kollaborazzjoni kreattiva matul is-sena, kif ukoll pubblikazzjoni u preżentazzjoni pubblika tax-xogħol fl-aħħar tal-programm.

 


 

Spunti dwar xi aspetti tas-sintassi fil-malti: il-grandezza u t-tkanġijiet

Fil-15 ta’ Diċembru fis-6.30 ta’ filgħaxija, fit-Taqsima tal-Perjodiċi ġewwa l-Bibljoteka tal-Università, Mark Amaira se jitħaddet dwar xi aspetti tas-sintassi fil-Malti - il-gradezza u t-tkanġijiet. 

Matul dit-taħdita se jippreżenta għadd ta’ sentenzi bil-Malti li għandhom ċerti strutturi partikolari u interessanti. L-eżempji jislithom mit-traduzzjonijiet għall-Malti u mill-kitbiet bil-Malti ppubblikati. Minflok jikkategorizza l-kliem u l-frażijiet f’garżelli separati, iħaddem wieħed mill-mudelli lingwistiċi riċenti biex l-elementi sintattiċi jpoġġihom fi spettru (tkanġija, qawsalla) skont il-karatteristiċi li jqarrbuhom jew ibegħduhom minn xulxin bejn żewġ estremi opposti. Barra minn hekk, joħroġ fid-dieher ukoll xi varjetajiet fl-użu ta’ dawn l-elementi fit-taħdit u fil-kitba.

Dwar Mark Amaira
Mark ilu ħames snin il-Lussemburgu jaħdem fit-traduzzjoni mal-Kummissjoni Ewropea, u qabel għallem il-Malti l-MCAST għal tliet snin. Fejn tidħol ir-riċerka, fl-aħħar teżi tiegħu ttratta l-partijiet tad-diskors, iżda ’l quddiem beħsiebu jiffoka iżjed fuq l-istrutturi tas-sentenzi u t-tlissiniet. Il-Malti beda jistudjah ta’ għoxrin sena, wara bosta snin jistudja s-somom u l-programming u għalhekk l-analiżi lingwistika tiegħu hija kemxejn strutturali u matematika.

Wara jiġi servut ftit inbid sħun u ħelu tal-Milied.

Din l-attività qed issir bi sħab bejn l-Għaqda tal-Malti – Università u d-Dipartiment tal-Malti, bl-appoġġ tal-Bibljoteka tal-Università. Ħajr ukoll lil Buzzer Stationery.

L-attività tinsab hawnhekk: www.facebook.com/events/674542046039241

 


 

Is-suġġett fin-Narrattiva Kontemporanja Maltija

Jiena (x)’jien? Is-suġġett fin-Narrattiva Kontemporanja Maltija
Nhar is-Sibt, 3 ta’ Diċembru, 2016
L-Università l-Qadima, il-Belt
Ħin: 08:30

L-għan ewlieni tal-konferenza hu marbut mal-għażla li niffokaw fuq in-Narrattiva Kontemporanja. Din il-konferenza għandha toħloq okkażjoni li fiha jista’ jsir sforz kollettiv minn studjużi li ġejjin minn oqsma diversi. L-għan tagħna hu li permezz tal-konferenza li qed norganizzaw jinħoloq l-ispazju li fih in-narrattiva kontemporanja Maltija mhux biss tingħata l-attenzjoni mixtieqa, imma  l-interventi tad-diversi studjużi jkunu jistgħu jservu ta’ pass sinjifikanti lejn ir-rikonoxximent uffiċjali tal-ġeneru.

Il-kelliema:
David Aloisio, Josette Attard, Stephen Bonanno, Kurt Borg, Ivan Callus, Mark Camilleri, Adrian Grima, Bernard Micallef, Joseph Vella, Anna Zammit, Francois Zammit.

 


 

 
 

Log In
L-Università ta' Malta
University of Malta