L-Università ta' Malta
 

Il-Kunsill
Dħul Dħul
 
 
 
Aħbarijiet tal-Kampus
Mappa tal-Kampus
 

President (ex officio)
Dr Michael Sciriha

Viċi-President (ex officio)
Il-Professur Alfred J. Vella

Rappreżentanti tas-Senat
Il-Professur Joseph Cacciottolo
Il-Professur Dominic Fenech
Il-Professur Emmanuel Sinagra
Il-Professur Alex Torpiano

Membri Eletti minn u minn fost l-Istaff Akkademiku
Il-Professur Jean Calleja Agius
Il-Professur Frank Camilleri
Il-Professur Liberto Camilleri

Membri Eletti minn u minn fost l-Istaff Mhux Akkademiku
Is-Sa Stephanie Abood
Is-Sur Elton Baldacchino
Is-Sur Noel Caruana

Rappreżentanti tal-Istudenti
Is-Sur Ryan Falzon
Is-Sur Alexander Hili
Is-Sur Manuel Xuereb

Membru Maħtura mill-Ministru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol
Mr Joseph Caruana

Membru Maħtur mill-Chairman tal-Kunsill tal-Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi
Ir-Rev. Professur George Grima

Membri Maħtura mill-Prim Ministru biex jirrappreżentaw l-Interess Ġenerali tal-Pajjiż 
Mr Carmel Cachia
Mr Reno Calleja
Mr Joseph Cauchi
Mr Reginald Fava
Dr James Foden
Ms Josanne Ghirxi
Mr Mario Grech
Mr Godfrey Grima
Dr Nadine Lia
Mr Charles Micallef
Ms Maria Micallef
Mr Maurice Mizzi
Ms Elizabeth Pisani
Ms Marika Tonna
Mr Charles Zammit

Segretarju
Is-Sur Simon Sammut

Mistednin

Il-Professur Godfrey Baldacchino, Pro-Rettur
Il-Professur Saviour Zammit, Pro-Rettur
Il-Professur Tanya Sammut-Bonnici, Pro-Rettur
Dr Carmen Sammut, Pro-Rettur

Is-Sur Mark Debono
Is-Sa Eleanor Bezzina
Is-Sa Angela Tabone
 
 
Aġġornata l-aħħar: 27/3/2017

Log In