KKU INVITES NEW AND ESTABLISHED MALTESE SONGWRITERS-SINGERS
TO TAKE PART IN THE EVENINGS ON CAMPUS

Calling all songwriters!

The Koperattiva Kulturali Universitarja (KKU), the University Cultural Co-operative, would like to announce that it will be organising a concert for Maltese songwriters as part of their activities of the Evenings on Campus this Summer.

KKU would like to invite the interested new and established songwriters to send their c.v. and any recordings, if any, up to the 27th April 2001 to the Koperattiva Kulturali Universitarja, c/o Precincts Office, University of Malta, Msida.


Il-Koperattiva Kulturali Universitarja (KKU) ghandha l-pjacir tavza li se torganizza Kuncert ta' Kantawturi Maltin bhala parti mill-attivitajiet ta' l-Evenings on Campus matul is-Sajf li gej.

Il-KKU tixtieq tistieden lil dawk il-kantawturi interessati li jixtiequ jippartecipaw biex jibghatu is-c.v. taghhom u xi recordings, jekk huma ghandhom, sal 27 ta' April lill-Koperattiva Kulturali Universitarja, c/o Precincts Office, Università ta' Malta.
 

IL-KKU TISTIEDEN KANTAWTURI MALTIN GODDA U STABBILITI JIEHDU SEHEM FL-EVENINGS ON CAMPUS