Nimplimentaw il-pjan strateġiku

Nimplimentaw il-pjan strateġiku

MLTFlagGBFlag 

Ħarsa

Il-Pjan Strateġiku jipprovdi l-metodi li bihom nistgħu niksbu l-miri tagħna, inwasslu servizz ta’ valur, u nirnexxu bħala istituzzjoni kritika fis-settur edukattiv ta’ Malta. Fil-fażi li jmiss, l-Università se tipparteċipa fi proċess intensiv ta’ implimentazzjoni li jibdel l-għanijiet strateġiċi f’azzjonijiet biex nilħqu l-viżjoni u l-missjoni żviluppati mal-istudenti, l-akkademiċi, l-amministraturi u l-imsieħba soċjali. 

Biex nimplimentaw din l-istrateġija, l-Università se tuża l-aqwa prattiċi relevanti ħalli:

 • nikkomunikaw il-kontenut, il-prinċipji u l-għanijiet tal-istrateġija tal-Università mal-partijiet interessati ta’ kull attività strateġika;
 • nindirizzaw min, fejn, meta u kif se jintlaħaq kull għan strateġiku;
 • nimmaniġġjaw il-pilastri tal-implimentazzjoni - in-nies, ir-riżorsi, l-istruttura, is-sistemi u l-kultura;
 • noħolqu sjieda ċara u kontabilità fl-inizjattivi strateġiċi;
 • insaħħu lill-implimentaturi bl-awtorità, ir-responsabbiltà u l-għodod meħtieġa;
 • norbtu inċentivi għall-ħaddiema mal-istrateġija;
 • norbtu l-aspett finanzjarju ta’ baġit mal-istrateġija;
 • nintegraw il-pjan strateġiku mal-attivitajiet amministrattivi ta’ kuljum;
 • insegwu l-progress u nipparteċipaw fir-reviżjoni u d-diskussjoni dwar l-implimentazzjoni f’intervalli regolari, permezz ta’ laqgħat strateġiċi ta’ kull xahar fuq kull tema strateġika, u ta’ reviżjoni strateġika annwali.

Nimplimentaw il-pjan strateġiku

 • Websajt - il-Pjan Strateġiku huwa disponibbli mill-websajt tal-UM permezz ta’ paġni elettroniċi jew b’format elettroniku PDF
 • Aġġornament tal-Indirizz tar-Rettur - intbgħatet lill-partijiet interessati kollha
 • Il-Ktejjeb - kopji stampati tal-verżjoni sħiħa u l-verżjoni b’sommarju

Identifikazzjoni ta' riżultati 2019-2020

Kif impenjat mis-Senat u l-Kunsill f'Mejju/Ġunju 2019, il-Presidenti għat-Temi Strateġiċi se jkomplu jissorveljaw u jkunu l-Presidenti ewlenin għall-Implimentazzjoni Strateġika tat-Temi Strateġiċi rispettivi u se:

 • Jagħżlu u jiddefinixxu r-riżultati għas-Sena Akkademika 2019-2020 mit-temi rispettivi fil-Pjan Strateġiku tal-Università ta' Malta, billi jqisu l-oġġetti li diġà għandhom riżorsi allokati għalihom
 • Jassenjaw il-Mexxejja tal-Kompitu u l-Membri tal-Grupp tal-Kompitu, magħmula mill-membri tal-istaff, li se japprovaw ir-riżultati strateġiċi tal-2019-2020
 • Jaħdmu mal-Kumitat ta’ Tmexxija biex jiddiskutu u jiżviluppaw inizjattivi

L-Aġġornamenti Perjodiċi

Il-Presidenti għall-Implimentazzjoni Strateġika għandhom jipprovdu informazzjoni dwar ir-riżultati miksuba fl-aħħar ta’ kull semestru akkademiku għal:

 • il-Kumitat ta’ Tmexxija għall-Implimentazzjoni Strateġika, is-Senat, il-Kunsill
 • il-Komunità wiesgħa ta' studenti u staff permezz ta’ komunikazzjoni diretta mir-Rettur tal-Università ta’ Malta


 

 


Il-Proċess ta’ Żvilupp Strateġiku għall-Università ta’ Malta huwa organizzat mit-tim iddedikat għall-Ippjanar Strateġiku u l-Intrapriża. Aħna kontinwament infittxu li nirċievu rispons sabiex intejbu u nevolvu l-proċess tal-ippjanar strateġiku tagħna, filwaqt li nidentifikaw opportunitajiet biex ngħinu lill-istudenti u lill-istaff ħalli jilħqu l-għanijiet tal-Università.  

https://www.um.edu.mt/about/pjanstrategiku/nimplimentawilpjanstrategiku