Il-gruppi konsultattivi strateġiċi

Il-gruppi konsultattivi strateġiċi

MLTFlagGBFlag 

L-Università ta’ Malta nehdiet il-Proċess tal-Ippjanar Strateġiku sabiex taġġorna l-viżjoni u l-missjoni tagħha għas-snin li ġejjin. Il-Pjan Strateġiku 2020-2025 jippreżenta għadd ta’ għanijiet ġenerali u pjan direzzjonali dwar kif dawn jistgħu jintlaħqu. 

L-irwoli tal-Gruppi Konsultattivi Strateġiċi kienu li jiddokumentaw il-punti li tqajmu mill-Gruppi ta’ Ħidma tal-Istrateġija rispettiva, li jiġbru l-abbozzi tal-pjan fuq it-tema rispettiva, u li jagħtu l-pariri tagħhom lis-Senat u lill-Kunsill fuq it-temi strateġiċi. Il-Gruppi Konsultattivi Strateġiċi kienu jinkludu membri tas-Senat, deputat dekani, Membri mis-sottokumitati tas-Senat u l-Kunsill, diretturi u deputati amministrattivi, rappreżentanti tal-istudenti fis-Senat u l-Kunsill, konsulenti interni, partijiet interessati esterni, u membri tal-Kumitat Intern tat-Tmexxija. 

Il-Grupp ta’ Konsulenza dwar it-Tagħlim u l-Istruzzjoni  

Il-President: Prof Joseph M Cacciottolo
Is-Sa Sarah Albanozzo
Is-Sa Jo-Anne Attard
Is-Sa Lara Attard 
Prof Nikolai J Attard
Prof Christopher Bezzina 
Is-Sur Stephen Cachia 
Dr Colin Calleja
Is-Sa Josianne Camilleri Vella
Prof Sandro Caruana 
Is-Sur James Cilia
Is-Sa Anne Marie Debono
Prof Inġ Carl James Debono
Is-Sur Kevin J Ellul 
Dr Francis Fabri
Is-Sur Alessandro Gauci
Prof Adrian-Mario Gellel
Is-Sa Veronica Grech 
Prof David Mamo
Is-Sa Elizabeth Micallef 
Dr Denise Mifsud 
Is-Sa Jessica Napier
Is-Sur Dario Pirotta 
Prof Godfrey Pirotta
Is-Sur Roderick Vassallo
Inġ Godfrey Vella 
Prof Nicholas C Vella 
Is-Sur Paul Xuereb 

Il-Grupp ta’ Konsulenza dwar ir-Riċerka u t-Trasferiment tal-Għarfien  

Il-President: Prof Inġ Saviour Zammit
Dr Inġ Anton Bartolo
Dr Christian Bonnici 
Dr Ruben Borg
Prof Inġ Kenneth P Camilleri
Prof Joseph Cannataci
Dr Inġ Glenn Cassar
Is-Sur Omar Chircop 
Inġ Michelle Cortis 
Is-Sur Mark Debono
Prof Inġ Simon Fabri 
Prof Anthony Fenech
Dr Inġ James Foden 
Dr Gabriella Gatt 
Prof Suzanne Gatt 
Prof Helen Grech
Prof Joseph N Grima
Prof Inġ David Zammit Mangion
Is-Sur Clint Meli
Dr Stephen Lungaro Mifsud
Prof Luciano Mule Stagno 
Is-Sur Geoffrey Saliba
Prof Charles V Sammut
Dr Inġ Nicholas Sammut 
Dr Axel Steuwer
Is-Sa Gabriella Sutton 
Prof Peter Vassallo
Prof Andre' Xuereb 

Il-Grupp ta’ Konsulenza dwar il-Fatturi Soċjali u l-Impatt Tagħhom  

Il-President: Prof Carmen Sammut
Is-Sur Robert Abdilla
Rev Prof Emmanuel Agius
Prof Andrew Azzopardi
Dr Roderick Bugeja
Is-Sa Josanne Cassar
Dr Maureen Cole
Dr Greta Darmanin Kissaun
Dr Andrew Decelis
Dr Nadia Delicata
Dr Giuliana Fenech
Is-Sa Jacqueline Fenech
Prof Marvin Formosa 
Dr Maria Luisa Gainza-Cirauqui
Rev Prof George Grima
Dr Mark Harwood
Is-Sa Carmen Mangion
Dr Gillian Martin
Is-Sur Bernard Micallef
Dr Dione Mifsud
Prof Janet Mifsud 
Dr Marceline Naudi
Dr Roberta Sammut
Rev Prof Hector Scerri
Is-Sur Jean Claude Scicluna
Is-Sur Karl Andrew Schembri

Il-Grupp ta’ Konsulenza dwar l-Impatt fuq l-Intrapriża u  l-Industrija  

Il-President: Prof Tanya Sammut-Bonnici
Is-Sur Joseph Azzopardi 
Is-Sur Stephen Agius
Is-Sur Yacopo Baldacchino
Prof Frank Bezzina
Is-Sur Herald Bonnici
Prof Noellie Brockdorff
Dr Inġ Marvin K Bugeja
Is-Sur Christopher Busuttil 
Prof Ernest Cachia
Prof Jean Calleja Agius
Is-Sur Peter Calleya
Is-Sa Fiona Captur
Is-Sur Noel Caruana
Is-Sur Pierre Cassar 
Is-Sa Daniela Castillo 
Is-Sur James Cilia
Prof Joseph Cilia
Dr Franco Curmi 
Prof Alexiei Dingli
Inġ Jonathan Ferrito
Is-Sur Gavril Flores
Is-Sur Beppe Galea
Is-Sur Paul M Gauci
Dr Michelle Gialanze 
Is-Sa Elaine Grech 
Is-Sur Alexander Hili
Is-Sa Amanda Holmes
Prof Matthew Montebello
Dr Emanuel Said
Is-Sur Josef Said 
Prof Russell Smith 
Dr Chris Soler
Prof Doreen Spiteri
Dr Robert Suban
Is-Sur Joe Tanti
Is-Sa Cindy Vargas 
Is-Sa Chiara Vassallo
Dr Odette Vassallo

Il-Grupp ta’ Konsulenza dwar l-Impatt Nazzjonali  

Il-President: Prof Alfred J Vella (Rettur)
Prof Kevin Aquilina
Is-Sa Naomi Attard
Prof Lilian Azzopardi 
Is-Sur Elton J Baldacchino
Dr Peter Baldacchino
Rev Dr John Berry
Is-Sa Eleanor Bezzina
Prof Anthony Bonanno
Is-Sur Colin Borg 
Prof Frank Camilleri
Dr Mario L Cassar 
Is-Sur Mario Cutajar
Dr Joshua Ellul
Prof Dominic Fenech
Prof Saviour Formosa
Is-Sur Tonio Mallia
Dr Ivan Mifsud
Is-Sur Michael R Piccinino
Dr Inġ Andrew Sammut
Is-Sur Simon Sammut
Prof Keith Sciberras
Is-Sa Angela Tabone
Dr Anne Marie Thake
Prof Alex Torpiano
Dr Josef Trapani
Dr Mario T Vassallo
Is-Sa Jennifer Vella
Dr Philip von Brockdorff 

Il-Grupp ta’ Konsulenza dwar il-Viżjoni Internazzjonali  

Il-President: Prof Godfrey Baldacchino
Is-Sa Stephanie Abood
Is-Sa Stefania Agius Fabri
Is-Sa Hanien Alouzi
Dr Natasha Azzopardi Muscat
Prof Simone Borg
Prof Stephen Calleya
Is-Sa Antoinette Caruana 
Is-Sa Caroline Chetcuti
Is-Sa Charlotte Cucciardi Fava 
Is-Sa Yasmine Ellul
Prof Raymond Galea
Is-Sa Victoria Gauci
Dr Omar Grech 
Is-Sur Bernard Hamilton 
Dr Anna Khakee
Is-Sa Nicola Kirkpatrick 
Prof Godfrey LaFerla
Prof Gloria Lauri Lucente 
Is-Sur Nigel Micallef
Prof Stephen Montefort
Prof Isabel Stabile

Il-Grupp ta’ Konsulenza dwar is-Sostenibbiltà  

Il-Presidenti: Prof Alfred J Vella (Rettur), Prof Inġ Joseph Micallef
Inġ Marjohn Abela 
Prof Maria Attard
Perit Carmelo Barbara
Dr Ruben Borg 
Dr Marie Briguglio 
Is-Sur Joe Bugeja
Prof Spiridione Buhagiar
Prof Louis F Cassar
Prof Vincent Cassar
Is-Sur Mark Debono
Is-Sa Carla Galea 
Inġ Francarl Galea
Dr Paul Gauci
Is-Sa Petra Grech
Dr Simon Grima 
Dr Odette Lewis
Prof David Magri
Inġ Reuben Mifsud 
Dr Stefano Moncada
Prof Paul J Pace
Il-Perit Michelle Piccinino
Prof Emmanuel Sinagra
Il-Perit Christopher Spiteri
Is-Sur Robert Sultana
Is-Sur Walter Zahra 

Il-Kumitat tas-Servizzi u l-Għajnuna Amministrattiva  

Il-Kordinatur: Is-Sur Simon Sammut
Is-Sur Robert Abdilla
Is-Sa Stefania Agius Fabri
Is-Sur Joseph Azzopardi
Dr Inġ Anton Bartolo
Dr Christian Bonnici
Is-Sur Joe Bugeja
Is-Sa Josianne Camilleri Vella
Dr Mario L Cassar
Is-Sur Pierre Cassar
Is-Sur James Cilia
Is-Sur Mark Debono
Is-Sur Kevin Joseph Ellul
Is-Sa Jacqueline Fenech
Is-Sa Victoria Gauci
Is-Sa Veronica Grech 
Is-Sur Wilfred Kenely
Is-Sur Tonio Mallia
Is-Sur Dario Pirotta 
Is-Sur Geoffrey Saliba
Dr Chris Soler
Il-Perit Christopher Spiteri
Dr Axel Steuwer
Is-Sur Robert Sultana
Is-Sa Angela Tabone
Is-Sa Angela Xuereb
Is-Sur Walter Zahra

 

 


Il-Proċess ta’ Żvilupp Strateġiku għall-Università ta’ Malta huwa organizzat mit-tim iddedikat għall-Ippjanar Strateġiku u l-Intrapriża. Aħna kontinwament infittxu li nirċievu rispons sabiex intejbu u nevolvu l-proċess tal-ippjanar strateġiku tagħna, filwaqt li nidentifikaw opportunitajiet biex ngħinu lill-istudenti u lill-istaff ħalli jilħqu l-għanijiet tal-Università.  

https://www.um.edu.mt/about/pjanstrategiku/processtalippjanarstrategiku/Ilgruppikonsultattivistrategici