It-tim tal-pjan strateġiku

MLTFlagGBFlag
Il-Prorettur għall-Ippjanar Strateġiku u l-Intrapriża 
Prof Tanya Sammut-Bonnici

Amministrazzjoni:
Is-Sa Brenda Vella 

Analiżi tal-Informazzjoni:
Is-Sur Colin Borg
Is-Sa Daniela Castillo
Dr Franco Curmi
Is-Sa Elaine Grech
Is-Sa Carmen Mangion
Dr Emanuel Said

Teknoloġija tal-Informazzjoni:
Is-Sur Michael Caruana
Is-Sur James Cilia
Is-Sur Mark Farrugia
Is-Sur Dave Mifsud
Is-Sur Robert Sultana

Promozzjoni u Komunikazzjoni:
Dr Mario L Cassar
Is-Sur Pierre Cassar
Is-Sa Monica Farrugia
Is-Sur Gabriel Izzo
Is-Sur James Moffett
Is-Sa Roberta Scerri
Is-Sa Dorianne Tabone
Is-Sa Angela Xuereb

Traduzzjoni u Qari tal-Provi:
Dr George Farrugia
Prof Bernard Micallef
Is-Sur Thomas Pace
Dr Michael Spagnol
Dr Odette Vassallo
Is-Sa Doriana Vella
Dr Daniel Xerri 

Il-Kampus tal-Belt:
Is-Sa Veronica Barbara
Is-Sa Lucienne May Bugeja
Is-Sur Carmel Falzon
Is-Sur David Farrugia
Is-Sur Clive Ferrante
Is-Sa Angele Grixti
Is-Sur Rayvin Mercieca
Is-Sa Sarah Sammut
Is-Sa Maria Evelyn Vella


 


Il-Proċess ta’ Żvilupp Strateġiku għall-Università ta’ Malta huwa organizzat mit-tim iddedikat għall-Ippjanar Strateġiku u l-Intrapriża. Aħna kontinwament infittxu li nirċievu rispons sabiex intejbu u nevolvu l-proċess tal-ippjanar strateġiku tagħna, filwaqt li nidentifikaw opportunitajiet biex ngħinu lill-istudenti u lill-istaff ħalli jilħqu l-għanijiet tal-Università.  

https://www.um.edu.mt/about/pjanstrategiku/processtalippjanarstrategiku/timtalpjanstrategiku