L-Università ta' Malta

Attivitajiet
UOM Main Page
 
 
 
Applika
Newspoint

ATTIVITAJIET LI JMISS


KONFERENZA KARMEN MIKALLEF BUĦAĠAR

Dun Karm – Il-Proża bil-Malti Miġbura

Kelliema: Marita Cassar

Għalkemm Dun Karm huwa magħruf l-aktar bħala poeta, huwa esprima ruħu wkoll bil-proża kemm bil-Malti kif ukoll bit-Taljan – ġeneru li ftit li xejn nassoċjawh miegħu. Fl-isfond tal-ġabriet li saru sa issa tax-xogħol ta’ Dun Karm, jiġifieri tal-poeżiji bil-Malti u bit-Taljan, kif ukoll ta’ parti kbira mill-ittri, kien xieraq li jinġabru wkoll ix-xogħlijiet tal-proża biex ikollna stampa aktar ċara ta' dan il-kittieb, mhux biss bħala poeta serju u impenjat, iżda wkoll bħala prożatur.

Xi wħud mix-xogħlijiet prożajċi ta’ Dun Karm huma miktubin bi skop letterarju u oħrajn  bi  skop  komunikattiv biss. Madankollu fiż-żewġ tipi ta’ proża hemm dejjem ħassieb ċar u kittieb li jħaddem il-kelma bir-reqqa. Il-kitba prożajka bil-Malti tiegħu tinsab f’bosta testi mifruxin f’għadd ta’ oqsma differenti, bħalma huma l-editorjali f’Il-Malti, diskorsi pubbliċi, artikli fil-gazzetti u fir-rivisti, ittri privati u kull post ieħor fejn niżżel il-firma tiegħu.   

Din it-taħdita tiffoka proprju fuq il-kitba prożajka bil-Malti ta’ Dun Karm li mhux biss issawwar il-figura kompleta tiegħu iżda wkoll tgħin biex tingħaraf ir-rabta li hemm bejn il-poeta u l-prożatur fil-figura tal-poeta nazzjonali. 

DATA: 19 ta’ Novembru 2019

ĦIN: 6:30 pm

POST: L-Università ta’ Malta, Lecture Theatre 2 – Sala Francis Ebejer

 

Poster tal-attività


Għall-attivitajiet li jmiss tad-Dipartiment, segwina mill-paġna tal-Facebook.

 

 

ATTIVITAJIET IMGĦODDIJA

 

25 ta' Ottubru 2018

Inqegħidlek f'Idek Poeżija fil- Biblijoteka Nazzjonali, Il-Belt Valletta. 25.10.2018

Ritratti

 

24 ta' Ottubru 2018

 I Maltesi di Vittoria e Scoglitti (1628-1846) by Arnold Cassola, Morrone Editore. To be launched on 24 October 2018. Open to the general public.

 On 18th November 1610 Marietta Bonello, with her four siblings Giovanni Paolo, Bartolomeo, Angelica and Annetta, and Imperia Camilleri, together with her son Michele, received the GrandMaster's licence  ("patente") to be able to travel to Santa Croce Camerina, in Sicily. What was pushing these two women to go to Santa Croce, with their respective children? 

Probably, this here was a case of family  reunification: the wives and children were travelling to Sicily to join their respective husbands and fathers, Zeylo Bonello e Genny.mo Camilleri, who could have been amongst the first inhabitants of the newly established town of Vittoria, which had been founded by the noblewoman Vittoria Colonna as recently as 1607.

In his new book, which is based on research work at the Parochial Archives of Vittoria, Arnold Cassola -in collaboration with Salvatore Palmeri di Villalba- uncovers the names of over 300 Maltese who were buried in Vittoria and its neighbouring seaside town, Scoglitti, in the course of two centuries, from 1828 till 1846. 

Most of these Maltese migrated to Vittoria and Scoglitti, either permanently or temporarily, for economic reasons, since work opportunities -especially amongst the trading or fishing communities- were easier to come about in those towns.

From the data gathered, one can conclude that, at least until mid-19th century, migration from Malta was still quite common and, although having been integrated for years in the daily life of Vittoria, the Maltese community did not renounce its original 'Maltese' identity.

Even if "vittoriesi" by birth or adoption, the Maltese did not divest themselves completely of their "Malteseness", which distinguished them from the other Sicilians with whom they shared their daily lives.  

 

Tnedija ta' I Maltesi di Vittoria e Scoglitti (1628-1846)

Ritratti 


19 ta' Ottubru 2018

L-Għoti tal-Premjijiet tad-Diploma fil-Letteratura Maltija 19.10.2018

Ritratti tal-għoti tal-premijiet lill-istudenti tad-Diploma fil-Letteratura Maltija 2016-18. Ħajr lil BNF Bank u lill-Kunsill Malti għall-Arti tal-premjijiet li taw lil Daniela Attard Bezzina, li ġiet l-ewwel fil-kors, u lil Rowena Calleja, Dianne Giordmaina, Noel Tanti, u Claire Zerafa li għamlu l-aħjar erba' proġetti fit-tieni sena tal-kors. Ritratti ta' Adrian Grima.

Ritratti uffiċċjali tal-BNF 

 

25 ta' Ottubru 2017

IL-FAKULTÀ TAL-ARTI
ID-DIPARTIMENT TAL-MALTI
KONFERENZA KARMEN MIKALLEF BUĦAĠAR
DUN KARM U EDWARD CARUANA DINGLI QUDDIEM L-ANGELUS NOVUS
KELLIEM: Dr Giuseppe Schembri Bonaci

Fil-bidu tas-seklu 20, perjodu li ssejjaħ ‘Modernist’, seħħew ukoll reazzjonijiet radikalment differenti mill-ispirtu ta’ dan il-moviment, u ġieli anke żviluppi konfliġġenti miegħu. Fl-istess perjodu nħoloq, ngħidu aħna, sens ta’ fatalità u ta’ destin inevitabbli, ħsibijiet li wieħed jista’ jittraċċa lura sal-ideat tal-Illuminiżmu u tar-Razzjonaliżmu radikali.
Dun Karm u Edward Caruana Dingli huma żewġ eżempji interessanti fi ħdan il-forzi konfliġġenti taż-żmien, li jistgħu jitqiesu bħala kumpless irrappreżentat minn Charles Baudelaire u Walter Benjamin. Il-mistoqsijiet dwar dan il-kumpless jagħmlu ħafna sens anke llum meta s-soċjetà dieħla, jew ġa daħlet, f’Moderniżmu pjuttost ġdid iżda b’xejriet konservattivi jekk mhux kompletament reazzjonarji: konfrontazzjoni ta’ żewġ ‘Moderniżmi strambi’.
Din it-taħdita hija studju li jiffoka sewwasew fuq ir-relazzjonijiet bejn poeta u pittur, li tista’ tgħid iddefinew l-atteġġjament artistiku ewlieni għal nofs seklu. Huwa studju li jista’ jgħin ukoll biex forsi nagħmlu ftit sens mill-‘ġenn’ li dieħla fih is-soċjetà globali llum.

DATA: 25 ta’ Ottubru
ĦIN:    6pm
POST: L-Università ta’ Malta, Sala Francis Ebejer (Lecture Theatre 2)

Poster tal-attività

 

27 ta' April 2017

Is-Seminar tal-M.A. 2017

‘Ir-Riċerka Tiegħi fl-MA’ huwa seminar li jlaqqagħna ma’ studenti li jkunu qed jaħdmu fuq teżi tal-MA jew li jkunu għadhom kemm lestewha. L-għanijiet ewlenija tas-seminar huma li nsiru nafu aktar dwar ir-riċerka li għaddejja bħalissa fil-qasam tal-Malti, u fl-istess ħin l-istudenti jidraw jirċievu kritika kostruttiva li ssirilhom fuq xogħolhom. Dawk li jattendu din l-attività jsiru jafu x’riċerka għaddejja bħalissa fil-Malti, fl-oqsma tal-letteratura u l-lingwistika filwaqt li l-istudenti li għadhom qed jistudjaw għall-ewwel grad jitgħallmu x’jinvolvi l-proċess tal-kitba tat-teżi f’dan il-livell. 

Din is-sena s-seminar se jsir il-Ħamis 27 ta’ April fl-ICT Auditorium mill-11.00am sa 12.00pm. 

Il-kelliema u s-suġġetti magħżula se jkunu:

Marita Cassar - Xejriet tal-Proża bil-Malti ta’ Dun Karm

Għalkemm Dun Karm huwa magħruf l-aktar bħala poeta, huwa esprima ruħu wkoll fil-forma tal-proża. Ix-xogħol letterarju tiegħu jinkludi kemm il-poeżija, bil-Malti u bit-Taljan, u kemm il-proża li hi wkoll bil-

Malti u bit-Taljan li parti minnha hi miktuba bl-iskop letterarju u parti oħra bi skop komunikattiv biss. Madankollu fiż-żewġ tipi ta’ proża hemm dejjem ħassieb ċar u kittieb mirqum li  jħaddem  il-kelma  bir-reqqa.

Minkejja li huwa sab xorti kbira fil-qasam tal-kritika, kemm matul ħajtu, kif ukoll wisq aktar wara mewtu, il-proża tiegħu bil-Malti baqgħet ma nġabritx. Fl-isfond tal-ġabriet li saru sa issa, jiġifieri tal-poeżiji bil-Malti u bit-Taljan, kif ukoll ta’ parti kbira mill-ittri, kien jonqos li tinġabar il-proża tiegħu, fost l-oħrajn bil-Malti. Din id-deċiżjoni ttieħdet qabelxejn bil-għan li jkun komplut il-kwadru kollu tal-kitba ta’ awtur li d-dedikazzjoni tiegħu għall-kelma miktuba hija mifruxa tul ħajtu kollha, jiġifieri minn madwar is-snin għoxrin tas-seklu 19 sal-bidu tas-sittinijiet tas-seklu 20. 

Il-ġbir tal-proża bil-Malti kellu jinvolvi tiftix f'għadd ta' oqsma differenti. Quddiem din il-ġabra ta' xogħlijiet, kien meħtieġ li dawn jitqiegħdu f'xi forma ta' ordni li tirrifletti l-għażliet tal-awtur. Wara li dawn ġew ikklassifikati, setgħu jingħażlu l-kapitli li fuqhom kellha tinbena din it-teżi. L-analiżi ta' wħud mill-aktar testi essenzjali f'kull kapitlu tixħet dawl fuq ix-xebh li hemm bejn it-temi ewlenin tiegħu bħala awtur, kemm tal-poeżija u kif ukoll tal-proża. 


Dwayne Ellul -  Il-kompilazzjoni ta’ teżawru tematiku Malti dwar in-natura tal-bniedem u r-relazzjonijiet soċjali tiegħu

Fl-ewwel parti tat-teżi tingħata ħarsa lejn il-letteratura ta’ xeħta metalessikografika li tirrigwarda jew kunċetti lessikografiċi jew kritika ta’ xogħlijiet lessikografiċi eżistenti. B’mod partikolari tingħata ħarsa lejn letteratura li tanalizza l-preġji u d-difetti taż-żewġ fergħat ewlenin ta’ xogħlijiet lessikografiċi: dawk imsawra f’ordni alfabetika u dawk mibnija tematikament. Imbagħad, abbażi tal-letteratura, jiġu identifikati sett ta kriterji li fuqhom jista’ jiġi evalwat xogħol lessikografiku, u minn hemm tingħata ħarsa kritika lejn xogħlijiet lokali ewlenin kemm ta’ manuskritt, kif ukoll oħrajn mitbugħa u online.

Madankollu, il-qofol tat-teżi huwa l-kompilazzjoni ta’ teżawru tematiku li jiġbor firxa komprensiva ta’ vokabolarju marbut ma’ numru limitat ta’ temi, sitta b’kollox: 1. il-familja u l-ħbieb; 2. il-ġisem u l-kura tiegħu; 3. id-deskrizzjoni fiżika; 4. id-deskrizzjoni karatterjali; 5. is-sentimenti u l-emozzjonijiet; u 6. il-fażijiet fil-ħajja. Kull tema hija mqassma f’sottotemi. Kull headword tidher użata f’kuntest b’eżempju li jokkorri fl-MLRS, kif ukoll, kif inhu mistenni minn kull teżawru, hija segwita minn għadd ta’ sinonimi li jistgħu jintużaw f’kuntesti differenti dejjem marbutin mat-tema rispettiva.

Dan is-seminar huwa organizzat mid-Dipartiment tal-Malti fl-Università, bl-għajnuna tal-Għaqda tal-Malti (Università) u Sinteżi.

Poster tal-attività

Ritratti 

  

17 ta' Marzu 2016

Konferenza Karmen Micallef Buħaġar 

Taħdita Pubblika fl-Università dwar "Terħa kaħla s-sema"

Nhar il-Ħamis, 17 ta' Marzu 2016, fis-6.30pm, se ssir taħdita pubblika dwar Dun Karm Psaila fl-Università ta' Malta, Tal-Qroqq, bl-isem ta' "Terħa kaħla s-sema. Bliet Dun Karm u bnadi oħra." Il-kelliem se jkun Kit Azzopardi. Din l-attività organizzata mid-Dipartiment tal-Malti se ssir fil-binja tal-Fakultà tal-ICT, f'Sala 9 (Binja A, Livell -1). Kulħadd huwa mistieden u d-dħul huwa b’xejn. Fl-aħħar tat-taħdita jkun hemm ħin għall-mistoqsijiet u wara jkun hemm bibita biex tkompli d-diskussjoni b'mod informali. 

Kit Azzopardi kiseb BA (Unuri) fil-Malti u mbagħad studja t-tagħlim tal-Malti fl-Università ta' Malta. Fl-ewwel teżi tiegħu kiteb dwar il-poeżija Passaport ta' Antoine Cassar. Fl-2015 kiseb MA fil-Letteratura Maltija b'teżi dwar "Rappreżentazzjonijiet Kulturali u Letterarji tal-Belt: Bliet ta' Norbert Bugeja."

Mill-istudji li saru dwar il-poeżija tiegħu nafu li Dun Karm jixħet ħarstu fuq l-ambjent naturali u rurali. Kit Azzopardi se jistaqsi x'nafu dwar l-ispazji urbani li jippreżenta. "Liema huma l-bliet ewlenin li jippreżenta bħala bliet-mudell? U liema huma l-bliet Maltin li jsibu ruħhom fi vrusu? Teżisti dikotomija jew kontinwità bejn l-ambjent tal-belt u l-ambjent tar-raħal?" Il-kelliem se jħares lejn id-diskors liriku ta' Dun Karm dwar il-kunċett tal-belt, u juri x'jgħid dan id-diskors dwar il-poeta nazzjonali tagħna. 

Id-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti stieden lil Kit Azzopardi biex jagħmel din it-taħdita pubblika bħala parti minn sensiela ta' taħditiet imnedija mill-Fondazzjoni Karmen Mikallef Buħaġar li jsiru kull sentejn bil-għan li jiġġeddu l-istudji dwar il-kitbiet u l-personalità letterarja tal-poeta nazzjonali. "Terħa kaħla s-sema. Bliet Dun Karm u bnadi oħra" se tkun it-18-il taħdita f'din is-sensiela.

Il-Konferenza Karmen Mikallef Buħaġar għandha wkoll l-għan li tikkultiva tradizzjoni ta' kitbiet kritiċi li jservu ta' spunt għal aktar riċerka f'dan il-qasam u f'oqsma relatati. Uħud minn dawn it-taħditiet li saru matul is-snin inġabru fil-pubblikazzjoni Studji Dunkarmjani (ed. Carmel Azzopardi, 2011). Hemm tagħrif dwar Karmen Mikallef Buħaġar, il-benefattriċi li waqqfet din is-sensiela ta' Konferenzi, fis-sit tal-Akkademja tal-Malti. Dwar din it-taħdita ta' Kit Azzopardi hemm tagħrif fuq il-paġna tal-Facebook tad-Dipartiment tal-Malti tal-Università. Il-poster għal din it-taħdita ġie ddisinjat minn Leanne Ellul.

Aktar tagħrif jista' jinkiseb b'ittra elettronika lil malti.arts@um.edu.mt jew b'telefonata lin-numru 2340 3387.

Poster tal-attività

 

10 t'Ottubru 2013

Tnedija ta' ktieb

Il-German-Maltese Circle u d-Dipartiment tal-Malti għandhom il-pjaċir jistednuk għat-tnedija tal-ktieb:

The German Memoirs of a Maltese Intellectual – Giovan Francesco Buonamico (1639-1680)

L-E.T. l-Ambaxxatur tal-Ġermanja Klaus-Peter Brandes, l-Imħallef Giovanni Bonello, il-Kap tad-Dipartiment tal-Malti Dr Bernard Micallef, u l-awtur tal-ktieb Arnold Cassola.

Nhar il-Ħamis, 10 ta’ Ottubru, fis-7pm
fil-German-Maltese Circle, il-Palazz Messina, 141, Triq San Kristofru, il-Belt

 

Avviżi
Il-Kors fil-Qari tal-Provi bil-Malti
Applika sal-10 ta' Jannar 2020 fis-2pm
Id-Diploma fil-Letteratura Maltija
Il-kors jerġa' jiftaħ f'Ottubru 2020
Basic Medical Maltese for the Healthcare Professions 1
For applicants employed in the healthcare profession
Basic Medical Maltese for the Healthcare Professions 2
This course is aimed at persons employed in the healthcare profession.
Medical Maltese Proficiency Certificate
For applicants with overseas qualifications
300 sena mit-twelid ta' de Soldanis
Intervisti u ktejjeb għall-istudenti
Il-Kantilena
Sensiela ta' intervisti
 
 
Aġġornata l-aħħar: 31/10/2019

Log In Dħul