L-Università ta' Malta

Il-Kors fil-Qari tal-Provi bil-Malti
UOM Main Page
 
 
 
Applika
Newspoint

L-applikazzjonijiet għall-kors li jmiss, bħalissa miftuħin, u jagħlqu fl-10 ta' Jannar 2020 fis-2:00pm

 

reklam2020

 

Il-KORS LI DEJJEM XTAQT NAGĦMEL

Tikteb bil-Malti f'xogħlok?

Tieħu ħsieb xi rivista jew sit elettroniku bil-Malti?

Tixtieq ittejjeb il-kitba tiegħek bil-Malti?

Dan il-kors maqtugħ għalik! (MQF 5)

qoxra2020

Fi Frar 2020 se jiftaħ il-15-il kors li jwassal għaċ-Ċertifikat fil-Qari tal-Provi bil-Malti, organizzat mid-Dipartiment tal-Malti fl-Università u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. Il-kors qed jerġa' jkun offrut ukoll f'Għawdex u jekk jintlaħaq in-numru minimu ta' sitt applikanti eliġibbli jiftaħ għas-sitt darba hemm ukoll, bl-istess kontenut akkademiku u għalliema.

Il-kors huwa tal-Livell 5 fil-Qafas Malti tal-Kwalifiki (MQF). Għal tagħrif dettaljat fuqu, tista' tara dan il-ktejjeb, b'mod partikolari, paġna 7. Il-kontenut akkademiku tal-kors issibu hawn.

 

L-applikazzjonijiet jagħlqu fl-10 ta' Jannar 2020 fis-2:00pm, u jsiru elettronikament mis-sit tal-Università. Agħżel il-kors li tixtieq issegwi mit-tnejn imniżżla bl-aħmar (f'Malta jew f'Għawdex) u mbagħad agħfas fuq il-buttuna l-ħamra 'Apply now'. Wara, segwi l-istruzzjonijiet li tingħata mis-sit stess billi tirreġistra bħala student/a ġdid/a tal-Università, inkella billi tuża l-kredenzjali tiegħek jekk diġà segwejt jew qed issegwi xi kors universitarju ieħor. Għal tagħrif amministrattiv ieħor fuq l-applikazzjoni, ara din. Għall-prezz tal-kors, mur hawn u iftaħ it-taqsima 'Fees and funding'.

getqualified
L-istudenti impjegati jistgħu jirreġistraw fl-iskema tal-Get Qualified u biha jingħataw sa 70% lura mill-ħlas tal-kors fi kreditu tat-taxxa jekk itemmu l-kors b'suċċess. Tagħrif ieħor dwar din l-iskema ssibu hawn. Aqra sewwa t-termini u l-kundizzjonijiet tagħha qabel ma tapplika għall-kors.
jobsplus
L-istudenti (sa 64 sena) li mhumiex impjegati jistgħu jirreġistraw fl-iskema Training Pays Scheme u biha jingħataw sa 75% lura mill-ħlas tal-kors jekk itemmu l-kors b'suċċess. Tagħrif ieħor dwar din l-iskema ssibu hawn. Aqra sewwa t-termini u l-kundizzjonijiet tagħha qabel ma tapplika għall-kors.

 

Noti oħra importanti għall-applikazzjoni:

1. Għall-kors mhumiex meħtieġa kwalifiki barranin. Għalhekk, fl-applikazzjoni tiegħek iżżidx referenzi għal ċertifikati li jista' jkollok minn universitajiet barranin.

2. Jekk għandek il-Malti fil-Livell Avvanzat, jekk jogħġbok inkludi l-grad tiegħu fl-applikazzjoni. Jekk m'għandekx il-Malti fil-Livell Avvanzat, u fl-1 ta' Frar 2020 ikollok aktar minn 23 sena, tista' tapplika għall-kors xorta waħda u ssirlek intervista qasira.

3. Jekk tixtieq tattendi għall-kors f'Għawdex imma tista' ssegwih ukoll f'Malta, jekk jogħġbok applika għall-kors ta' Għawdex fl-ewwel preferenza u wkoll għall-kors ta' Malta fit-tieni preferenza. Iż-żewġ korsijiet huma l-istess, bl-istess kontenut akkademiku u għalliema, imma jekk ma jiftaħx il-kors ta' Għawdex, l-applikazzjoni tiegħek tinqaleb awtomatikament għall-kors ta' Malta.

4. Fl-applikazzjoni qis li tinkludi l-indirizz elettroniku (email address) li tuża l-aktar u li tiċċekkja ta’ spiss. Se nikkuntattjawk elettronikament u għalhekk għandna bżonn dan il-kuntatt.

 

Għal sena oħra, l-Awtorità tax-Xandir qiegħda ġentilment tissussidja l-ħlas tal-kors għal 3 xandara/ġurnalisti jew impjegati li jieħdu ħsieb il-grafika bil-Malti fuq l-istazzjonijiet tat-televiżjoni u r-radju. Kull min jaħdem f'dan il-qasam u hu interessat għandu jikteb minnufih lill-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tax-Xandir, Dr Joanna Spiteri (joanna.spiteri@ba.org.mt). L-għażla ta’ min jieħu s-sussidju ssir mill-Awtorità tax-Xandir b'diskussjoni mal-Kunsill tal-Malti.

Ingħaqad mal-503 qarrejja tal-provi kkwalifikati biċ-Ċertifikat u idħol għal dan il-kors universitarju fuq il-kitba bil-Malti. Min itemmu b'suċċess, minbarra li jikseb iċ-Ċertifikat Universitarju (Cert. PRM(Melit.)) jingħata wkoll ix-Xhieda ta' Għarfien (warrant), li tiġġedded kull ħames snin, mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti biex jagħmel xogħol ta' qari tal-provi bil-Malti.

Dan huwa kors professjonali li jħarrġek u jtik iċ-ċans tiddiskuti u tifhem aħjar ir-regoli tal-ortografija tal-Malti. Mhux biss, fil-kors tipprattika u tieħu gost... bil-provi!

Jekk għandek xi mistoqsija, iktbilna.


Fil-qosor...

Tul tal-kors: Kors universitarju part-time ta' sena (Frar 2020 - Jannar 2021) f'Livell 5 (MQF).

Jiem u Ħin: Il-lezzjonijiet isiru darbtejn fil-ġimgħa:

MALTA - it-Tnejn u l-Ħamis, mill-5:30pm sat-8:30pm;

GĦAWDEX (jerġa' jiftaħ jekk jintlaħaq in-numru minimu ta' 6 applikanti eliġibbli) - il-Ġimgħa mill-5pm sad-9pm, u s-Sibt mit-8am sa 12pm.

Deskrizzjoni: Il-kors hu maħsub għal kull min juża l-Malti miktub fil-post tax-xogħol u għal kull min jinteressah li jtejjeb il-kitba tiegħu bil-Malti. L-istudenti tal-kors jiġu mis-settur pubbliku u privat, ilkoll minn oqsma differenti tal-ħajja, u dan il-fatt jagħmel il-kors aktar interessanti.

 

Kwalifiki biex tapplika:

- Jekk sal-1 ta' Frar 2020 ma tkunx għalaqt 23 sena jrid ikollok iċ-Ċertifikat tal-Matrikola u l-Malti fil-Livell Avvanzat sa grad Ċ.

- Jekk għandek aktar minn 23 sena u m'għandekx dawn il-kwalifiki, tista' tapplika xorta waħda u ssirlek intervista qasira minn bord tal-għażla apposta qabel jibda l-kors.

 

grupp2019
It-tlettax-il grupp ta' qarrejja tal-provi mill-kors ta' Malta mal-ħames grupp li segwa l-kors f'Għawdex
ikkwalifikati biċ-Ċertifikat Universitarju u bix-Xhieda ta' Għarfien fil-Qari tal-Provi bil-Malti

Avviżi
Il-Kors fil-Qari tal-Provi bil-Malti
Applika sal-10 ta' Jannar 2020 fis-2pm
Id-Diploma fil-Letteratura Maltija
Il-kors jerġa' jiftaħ f'Ottubru 2020
Basic Medical Maltese for the Healthcare Professions 1
For applicants employed in the healthcare profession
Basic Medical Maltese for the Healthcare Professions 2
This course is aimed at persons employed in the healthcare profession.
Medical Maltese Proficiency Certificate
For applicants with overseas qualifications
300 sena mit-twelid ta' de Soldanis
Intervisti u ktejjeb għall-istudenti
Il-Kantilena
Sensiela ta' intervisti
 
 
Aġġornata l-aħħar: 26/12/2019

Log In Dħul