L-Università ta' Malta

Il-Kors fil-Qari tal-Provi bil-Malti
UOM Main Page
 
 
 
Applika
Newspoint

L-applikazzjonijiet għall-kors li jmiss, bħalissa miftuħin, u jagħlqu fil-11 ta' Jannar 2019 fis-2:00pm

 

reklam2019

 

Kors imfittex ħafna...

Tikteb bil-Malti f'xogħlok?

Tieħu ħsieb xi rivista jew sit elettroniku bil-Malti?

Tixtieq ittejjeb il-kitba tiegħek bil-Malti?

Dan il-kors maqtugħ għalik! (Livell 5 - MQF)


qoxra2019

 

Fi Frar 2019 se jiftaħ l-14-il kors li jwassal għaċ-Ċertifikat fil-Qari tal-Provi bil-Malti, organizzat mid-Dipartiment tal-Malti fl-Università u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. Il-kors qed jerġa' jkun offrut ukoll f'Għawdex u jekk jintlaħaq in-numru ta' applikanti eliġibbli jiftaħ għas-sitt darba hemm ukoll, bl-istess kontenut akkademiku u għalliema.

Il-kors huwa tal-Livell 5 fil-Qafas Malti tal-Kwalifiki (MQF). Għal tagħrif dettaljat fuqu, tista' tara dan il-ktejjeb, b'mod partikolari, paġna 7. Il-kontenut akkademiku tal-kors issibu hawn.

 

L-applikazzjonijiet jagħlqu fil-11 ta' Jannar 2019 fis-2:00pm, u jsiru elettronikament mis-sit tal-Università:

Biex tapplika għall-kors f'Malta: 1. Agħfas il-buttuna 'Undergraduate/Postgraduate' > 2. Agħżel 'February 2019' > 3. Fil-kaxxa tal-isem tal-kors, ikteb 'proof' > 4. Agħżel Certificate in Proof Reading: Maltese > 5. Agħfas il-buttuna l-ħamra 'Apply'.

Biex tapplika għall-kors f'Għawdex: 1. Agħfas il-buttuna 'Undergraduate/Postgraduate' > 2. Agħżel 'February 2019' > 3. Fil-kaxxa tal-isem tal-kors, ikteb 'proof' > 4. Agħżel Certificate in Proof Reading: Maltese (Gozo) > 5. Agħfas il-buttuna l-ħamra 'Apply'.

Imbagħad segwi l-istruzzjonijiet li tingħata mis-sit stess billi tirreġistra bħala student/a ġdid/a tal-Università, inkella billi tuża l-kredenzjali tiegħek jekk diġà segwejt jew qed issegwi xi kors universitarju ieħor. Għal tagħrif amministrattiv ieħor fuq l-applikazzjoni, ara din. Għall-prezz tal-kors, iftaħ din.

getqualified
L-istudenti li jtemmu l-kors b'suċċess jistgħu jirreġistraw fl-iskema tal-Get Qualified u biha jingħataw sa 70% lura mill-ħlas tal-kors fi kreditu tat-taxxa. Tagħrif ieħor dwar dan, issibu hawn.
Noti importanti għall-applikazzjoni:

1. Għall-kors mhumiex meħtieġa kwalifiki barranin. Għalhekk, fl-applikazzjoni tiegħek iżżidx referenzi għal ċertifikati li jista' jkollok minn universitajiet barranin.

2. Jekk għandek il-Malti fil-Livell Avvanzat, jekk jogħġbok inkludi l-grad tiegħu fl-applikazzjoni. Jekk m'għandekx il-Malti fil-Livell Avvanzat, u għandek aktar minn 23 sena, tista' tapplika għall-kors xorta waħda u ssirlek intervista qasira.

3. Jekk tixtieq tattendi għall-kors f'Għawdex imma tista' ssegwih ukoll f'Malta, jekk jogħġbok applika għall-kors ta' Għawdex fl-ewwel preferenza u wkoll għall-kors ta' Malta fit-tieni preferenza. Iż-żewġ korsijiet huma l-istess, bl-istess kontenut akkademiku u għalliema, imma jekk ma jiftaħx il-kors ta' Għawdex, l-applikazzjoni tiegħek tinqaleb awtomatikament għall-kors ta' Malta.

4. Fl-applikazzjoni qis li tinkludi l-indirizz elettroniku (email address) li tuża l-aktar u li tiċċekkja ta’ spiss. Se nikkuntattjawk elettronikament u għalhekk għandna bżonn dan il-kuntatt.

 

Għal sena oħra, l-Awtorità tax-Xandir qiegħda ġentilment tissussidja l-ħlas tal-kors għal 2 xandara/ġurnalisti tat-televiżjoni/radju/internet jew impjegati li jieħdu ħsieb il-grafika bil-Malti fuq it-televiżjoni. Kull min hu interessat għandu jikteb lill-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tax-Xandir, Dr Joanna Spiteri, fl-indirizz joanna.spiteri@ba.org.mt u jikkopja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti (kunsilltalmalti@gov.mt). L-għażla ta’ min jieħu s-sussidju ssir mill-Awtorità tax-Xandir stess.

 

Ingħaqad mal-460 qarrej tal-provi kkwalifikati biċ-Ċertifikat u idħol għal dan il-kors universitarju fuq il-kitba bil-Malti. Min itemmu b'suċċess, minbarra li jikseb iċ-Ċertifikat Universitarju (Cert. PRM(Melit.)) jingħata wkoll ix-Xhieda ta' Għarfien (warrant) mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti biex jagħmel xogħol ta' qari tal-provi bil-Malti.

Dan huwa kors professjonali li jħarrġek u jtik iċ-ċans tiddiskuti u tifhem aħjar ir-regoli tal-ortografija tal-Malti. Mhux biss, fil-kors tipprattika u tieħu gost... bil-provi!

Jekk għandek xi mistoqsija, iktbilna.


Fil-qosor...

Tul tal-kors: Kors universitarju part-time ta' sena (Frar 2019 - Jannar 2020) f'Livell 5 (MQF).

Jiem u Ħin: Il-lezzjonijiet isiru darbtejn fil-ġimgħa:

MALTA - it-Tnejn u l-Ħamis, mill-5:30pm sat-8:30pm;

GĦAWDEX (jerġa' jiftaħ jekk jintlaħaq in-numru minimu ta' applikanti eliġibbli) - il-Ġimgħa mill-5pm sad-9pm, u s-Sibt mit-8am sa 12pm.

Deskrizzjoni: Il-kors hu maħsub għal kull min juża l-Malti miktub fil-post tax-xogħol u għal kull min jinteressah li jtejjeb il-kitba tiegħu bil-Malti. L-istudenti tal-kors jiġu mis-settur pubbliku u privat, ilkoll minn oqsma differenti tal-ħajja, u dan il-fatt jagħmel il-kors aktar interessanti.

Kwalifiki biex tapplika:

- Jekk sal-1 ta' Frar 2019 ma tkunx għalaqt 23 sena jrid ikollok iċ-Ċertifikat tal-Matrikola u l-Malti fil-Livell Avvanzat sa grad Ċ.

- Jekk għandek aktar minn 23 sena u m'għandekx dawn il-kwalifiki, tista' tapplika xorta waħda u ssirlek intervista qasira minn bord tal-għażla apposta qabel jibda l-kors.

 

grupp2018
It-tnax-il grupp ta' qarrejja tal-provi mill-kors ta' Malta mar-raba' grupp li segwa l-kors f'Għawdex
ikkwalifikati biċ-Ċertifikat Universitarju u bix-Xhieda ta' Għarfien fil-Qari tal-Provi bil-Malti

Avviżi
Il-Kors fil-Qari tal-Provi bil-Malti
L-applikazzjonijiet jagħlqu fil-11 ta' Jannar 2019
Id-Diploma fil-Letteratura Maltija
Il-kors jerġa' jiftaħ f'Ottubru 2018
Basic Medical Maltese for the Healthcare Professions 1
For applicants employed in the healthcare profession
Basic Medical Maltese for the Healthcare Professions 2
This course is aimed at persons employed in the healthcare profession.
300 sena mit-twelid ta' de Soldanis
Intervisti u ktejjeb għall-istudenti
Il-Kantilena
Sensiela ta' intervisti
 
 
Aġġornata l-aħħar: 17/12/2018

Log In Dħul