L-Università ta' Malta

Il-Kors fil-Qari tal-Provi bil-Malti
UOM Main Page
 
 
 
Applika
Newspoint

reklam2018

 

Kors imfittex...

Tikteb bil-Malti f'xogħlok?

Tieħu ħsieb xi rivista jew sit elettroniku bil-Malti?

Tixtieq ittejjeb il-kitba tiegħek bil-Malti?

Dan il-kors maqtugħ għalik! (Livell 5 - MQF)

 

qoxra2018

 

Fi Frar 2019 jiftaħ l-14-il kors li jwassal għaċ-Ċertifikat fil-Qari tal-Provi bil-Malti, organizzat mid-Dipartiment tal-Malti fl-Università bi sħab mal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. Il-kors huwa tal-Livell 5 fil-Qafas Malti tal-Kwalifiki (MQF).

L-applikazzjonijiet għalih jiftħu għal nofs Diċembru 2018 mis-sit tal-Università. Jekk tixtieqna ninfurmawk meta jkunu miftuħin, iktbilna minn issa u nżommuk fil-lista tagħna. Sadattant, għal tagħrif ieħor, tista' tara l-ktejjeb bid-dettalji kollha tat-tlettax-il kors li għaddej bħalissa f'Malta. L-istess kors għaddej ukoll għall-ħames darba fiċ-Ċentru Universitarju ta' Għawdex. Il-kontenut akkademiku tal-kors tista' tarah minn hawn.

Ingħaqad mal-432 qarrej tal-provi kkwalifikati biċ-Ċertifikat u idħol għal dan il-kors universitarju fuq il-kitba bil-Malti. Min itemmu b'suċċess, minbarra li jikseb Ċertifikat Universitarju (Cert. PRM(Melit.)) ta' Livell 5, jingħata wkoll ix-Xhieda ta' Għarfien (warrant) mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti biex jagħmel xogħol ta' qari tal-provi bil-Malti bħala qarrej/ja tal-provi kkwalifikat/a.

Dan huwa kors professjonali li jħarrġek u jtik iċ-ċans tiddiskuti u tifhem aħjar ir-regoli tal-ortografija tal-Malti. Mhux biss, fil-kors tipprattika u tieħu gost... bil-provi!

Jekk għandek xi mistoqsija fuq il-kors, iktbilna.

getqualified
L-istudenti tal-kors jistgħu jirreġistraw fl-iskema tal-Get Qualified u biha jingħataw sa 70% lura mill-ħlas tal-kors fi kreditu tat-taxxa. Tagħrif ieħor dwar dan, minn hawn.

Fil-qosor...

Tul tal-kors: Kors universitarju part-time ta' sena (Frar 2019 - Jannar 2020) f'Livell 5 (MQF).

Jiem u Ħin: Il-lezzjonijiet isiru darbtejn fil-ġimgħa:

MALTA - it-Tnejn u l-Ħamis, mill-5:30pm sat-8:30pm;

GĦAWDEX (jerġa' jiftaħ għas-sitt darba jekk jintlaħaq in-numru minimu ta' applikanti eliġibbli) - il-Ġimgħa mill-5pm sad-9pm, u s-Sibt mit-8am sa 12pm.

Deskrizzjoni: Il-kors hu maħsub għal kull min juża l-Malti miktub fil-post tax-xogħol u għal kull min jinteressah li jtejjeb il-kitba tiegħu bil-Malti. L-istudenti tal-kors jiġu mis-settur pubbliku u privat, ilkoll minn oqsma differenti tal-ħajja, u dan il-fatt jagħmel il-kors aktar interessanti.

Kwalifiki biex tapplika:

Jekk sa Frar 2019 ma tkunx għalaqt 23 sena jrid ikollok iċ-Ċertifikat tal-Matrikola (il-kwalifiki ġenerali biex tidħol l-Università) u l-Malti fil-Livell Avvanzat sa grad Ċ.

Jekk għandek aktar minn 23 sena u m'għandekx dawn il-kwalifiki, tista' tapplika xorta waħda u ssirlek intervista qasira minn bord tal-għażla apposta qabel jibda l-kors.

 

grupp2017
Il-ħdax-il grupp ta' qarrejja tal-provi mill-kors ta' Malta mat-tielet grupp li segwa l-kors f'Għawdex
ikkwalifikati biċ-Ċertifikat Universitarju u bix-Xhieda ta' Għarfien fil-Qari tal-Provi bil-Malti

Avviżi
Attivitajiet f'Ottubru 2018
Araw is-sezzjonijiet tal-Attivitajiet u tat-Tradizzjoni Orali għal aktar informazzjoni
Id-Diploma fil-Letteratura Maltija
Il-kors jerġa' jiftaħ f'Ottubru 2018
Il-Kors fil-Qari tal-Provi bil-Malti
Jerġa' jiftaħ fi Frar 2019
Basic Medical Maltese for the Healthcare Professions 1
For applicants employed in the healthcare profession
Basic Medical Maltese for the Healthcare Professions 2
This course is aimed at persons employed in the healthcare profession.
Medical Maltese Proficiency Certificate
For applicants with overseas qualifications
300 sena mit-twelid ta' de Soldanis
Intervisti u ktejjeb għall-istudenti
Il-Kantilena
Sensiela ta' intervisti
 
 
Aġġornata l-aħħar: 24/3/2018

Log In Dħul