L-Università ta' Malta

Id-Damma ta' Agius de Soldanis
UOM Main Page
 
 
 
Applika
Newspoint

Id-Damma ta' Agius de Soldanis ġiet stampata f'Novembru 2016, wara 250 sena. Ix-xogħol tat-traskrizzjoni sar minn żewġ studenti tal-Malti, Rosabelle Carabott u Joanne Trevisan. Ir-reviżjoni u l-editjar kien f'idejn Carabott.

Id-disinn ta' Daniel Cilia jagħtina f'idejna ktieb li hu mibni skont il-gosti tas-seklu 18, bl-inċiżjonijiet b'kollox.

Hija produzzjoni oħra ta' kwalità li d-Dipartiment tal-Malti ħadimha bi sħab ma' Heritage Malta, l-Akkademja tal-Malti, il-Kunsill tal-Malti, BPC International, RIDT, il-Bibljoteka Nazzjonali u l-Ministeru ta' Għawdex.

Il-ktieb qed jinbiegħ mill-mużewijiet ta' Heritage Malta. Il-prezz €50.

DammaPresident-Copy


Caption: L-editriċi, Rosabelle Carabott, tippreżenta kopja lill-President ta' Malta

 

Avviżi
Il-Kors fil-Qari tal-Provi bil-Malti
Applika sal-10 ta' Jannar 2020 fis-2pm
Id-Diploma fil-Letteratura Maltija
Il-kors jerġa' jiftaħ f'Ottubru 2020
Basic Medical Maltese for the Healthcare Professions 1
For applicants employed in the healthcare profession
Basic Medical Maltese for the Healthcare Professions 2
This course is aimed at persons employed in the healthcare profession.
Medical Maltese Proficiency Certificate
For applicants with overseas qualifications
300 sena mit-twelid ta' de Soldanis
Intervisti u ktejjeb għall-istudenti
Il-Kantilena
Sensiela ta' intervisti
 
 
Aġġornata l-aħħar: 17/11/2016

Log In Dħul