L-Università ta' Malta

Id-Dipartiment
UOM Main Page
 
 
 
Applika
Newspoint

ID-DIPARTIMENT

Id-Dipartiment tal-Malti beda fit-tletinijiet. Il-Prof. Ġużè Aquilina bena d-dipartiment u ħadem tista' tgħid waħdu fl-oqsma tal-letteratura u tal-lingwa. Minn dak iż-żmien inbidlu ħafna l-affarijiet. Illum, għaxar letturi jgħallmu qasam jew ieħor skont l-ispeċjalizzazzjoni tagħhom. Minbarra l-korsijiet ta' filgħodu, id-Dipartiment jorganizza wkoll il-kors fil-qari tal-provi filgħaxija, bi sħab mal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti.

 

KOLLABORAZZJONI MA' ENTITAJIET OĦRA

Id-Dipartiment huwa attiv ukoll ’il barra mill-Università, jipparteċipa fil-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u jikkollabora mad-Direttorat tal-Edukazzjoni fil-bordijiet tal-għażla tal-kotba għall-iskejjel u fit-tmexxija konġunta ta' taħriġ professjonali għall-għalliema li jsir matul is-sena. 

Id-Dipartiment jaħdem ukoll mill-qrib mal-Istitut tal-Lingwistika u t-Teknoloġija tal-Lingwa fl-Università stess, mal-Akkademja tal-Malti u mal-Għaqda Internazzjonali tal-Lingwistika Maltija fi Bremen, il-Ġermanja.

 

L-GĦAQDA TAL-MALTI - UNIVERSITÀ

Id-Dipartiment għandu wkoll fi ħdanu l-Għaqda tal-Malti - Università li hija għaqda studenteska mwaqqfa fl-1931 minn Rużar Briffa u Ġużè Bonnici, żewġ gradwati tal-Mediċina. L-Għaqda tilqa’ fiha studenti gradwati fil-Malti, kif ukoll studenti minn dipartimenti u fakultajiet oħra. Tippubblika r-rivista Leħen il-Malti u torganizza proġetti, festivals, u korsijiet innovattivi, ngħidu aħna fil-kitba kreattiva. Biex tissieħeb fl-Għaqda, ikteb f'dan l-indirizz. Tagħrif ieħor issibu mill-paġna tal-Għaqda fil-Facebook.

Avviżi
Il-Kors fil-Qari tal-Provi bil-Malti
Applika sal-10 ta' Jannar 2020 fis-2pm
Id-Diploma fil-Letteratura Maltija
Il-kors jerġa' jiftaħ f'Ottubru 2020
Basic Medical Maltese for the Healthcare Professions 1
For applicants employed in the healthcare profession
Basic Medical Maltese for the Healthcare Professions 2
This course is aimed at persons employed in the healthcare profession.
Medical Maltese Proficiency Certificate
For applicants with overseas qualifications
300 sena mit-twelid ta' de Soldanis
Intervisti u ktejjeb għall-istudenti
Il-Kantilena
Sensiela ta' intervisti
 
 
Aġġornata l-aħħar: 3/12/2019

Log In Dħul