L-Università ta' Malta

Politika ta' Privatezza
UOM Main Page
 
 
 
Applika
Newspoint

L-Università ta’ Malta hi impenjata li tħares il-privatezza tal-viżitaturi tas-sit elettroniku tagħha billi tkun konformi mal-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data 2001. Il-Politika ta’ Privatezza t’hawn taħt tispjega t-tipi ta’ data miġbura u kif tintuża l-informazzjoni.

Informazzjoni Personali

Formoli u Stħarriġ
L-Università ta’ Malta tista’ tiġbor ukoll l-informazzjoni personali li tkun fornuta lilha mill-użu tal-formoli u tal-istħarriġ elettroniku. Din l-informazzjoni ma tingħatax lil terzi persuni u tintuża biss għal skop ta’ komunikazzjoni, jekk inti stess – l-utent – tkun tixtieq, meta tibgħat l-istess formola jew timla l-istħarriġ. Meta tibgħat l-informazzjoni personali permezz ta’ dawn il-mezzi elettroniċi inti tkun qed taqbel li l-personal tal-Università ikun jista’ juża d-dettalji tiegħek għall-iskop ta’ negozju tal-università biss.

Cookies
Il-cookies huma partijiet żgħar ta’ informazzjoni li kwalunkwe sit elettroniku jista’ jpoġġi fil-hard drive tiegħek biex ikun jista’ jiftakar xi ħaġa dwarek, aktar tard, meta terġa’ tidħol fl-istess sit. L-informazzjoni tkun f’għamla ta’ text file u tkun tinftiehem biss mis-sit partikolari li jkun ħoloq il-cookie/s.

Il-portal tal-Università juża l-cookies għal ċerti applikazzjonijiet, eż. biex jiftakar ismek meta timla l-formoli tal-internet. Il-cookies jintużaw ukoll biex tittraċċa b’mod anonimu kif il-viżitaturi jħufu fis-sit, inkluż minn fejn ikunu ġew u xi jkunu għamlu. Imbagħad dan it-tagħrif jintuża biex finalment jgħin ħalli tittejjeb l-esperjenza virtwali tal-udjenzi kollha tas-sit. Tista’ twaqqaf il-brawżer tiegħek milli jagħmel skambju ta’ cookies ma’ ċerti servers tal-internet fi kwalunkwe ħin billi tibdel is-settings tal-brawżer tal-internet tiegħek.

Posta Elettronika
Jekk tikkuntattja l-Università ta’ Malta bil-posta elettronika aħna nżommu reġistru b’dik il-korrispondenza għall-iskop ta’ negozju tal-Università biss. Ma nżidux l-indirizzi elettroniċi ta’ dawk li jkunu kkuntattjawna bil-posta elettronika f’xi lista postali, u daqstant ieħor ma ngħaddux dawn l-indirizzi lil terzi persuni.

Tibdil fil-Politika ta’ Privatezza
L-Università tirriserva d-dritt li tibdel din il-Politika ta’ Privatezza fi kwalunkwe ħin. Il-viżitaturi huma mħeġġa biex jikkonsultaw din il-Politika ta’ Privatezza minn żmien għal żmien biex ikunu konxji b’ċertu tibdil li jista’ jkun sar fiha. Id-data meta din il-Politika ta’ Privatezza kienet aġġornata l-aħħar hi indikata hawn taħt.

Mistoqsijiet dwar l-istqarrija tal-Politika ta’ Privatezza għandhom jintbagħtu hawn.


Avviżi
Il-Kors fil-Qari tal-Provi bil-Malti
L-applikazzjonijiet jagħlqu fil-11 ta' Jannar 2019
Id-Diploma fil-Letteratura Maltija
Il-kors jerġa' jiftaħ f'Ottubru 2018
Basic Medical Maltese for the Healthcare Professions 1
For applicants employed in the healthcare profession
Basic Medical Maltese for the Healthcare Professions 2
This course is aimed at persons employed in the healthcare profession.
300 sena mit-twelid ta' de Soldanis
Intervisti u ktejjeb għall-istudenti
Il-Kantilena
Sensiela ta' intervisti
 
 
Aġġornata l-aħħar: 10/11/2010

Log In Dħul