L-Università ta' Malta

It-Teżijiet
UOM Main Page
 
 
 
Applika
Newspoint

teżijiet

 

TAGĦRIF - B.A. (Unuri)

Tagħrif dwar it-teżi tal-B.A. (Unuri) [PDF]

Tagħrif dwar l-illegar tat-teżi tal-B.A. (Unuri) [PDF]

Dikjarazzjoni ta' Awtentiċità għat-teżijiet tal-B.A. (Unuri) [PDF]

Id-diġitalizzazzjoni tat-teżijiet għall-istudenti tal-B.A. (Unuri) tat-tielet sena:

- kif tagħmilha

- x'isem tagħti lill-fajl (jiġi aġġornat iktar tard)

 Formola tas-sottomissjoni tat-teżi (softbound). Din il-formola MA TIĠIX inkluża fit-teżi.

 

TAGĦRIF - M.A. u Ph.D.

Tagħrif dwar it-teżi tal-Masters u d-Dottorat [PDF]

Formola għall-preżentazzjoni tat-teżi tal-korsijiet postgradwatorji biss (M.A. u Ph.D.) [PDF]

Dikjarazzjoni ta' Awtentiċità għat-teżijiet tal-B.A. (Unuri), M.A. u Ph.D. [PDF]

Formola tas-sottomissjoni tat-teżi (softbound). Din il-formola MA TIĠIX inkluża fit-teżi.

 

GWIDI U REGOLI (B.A, B.A (Unuri), M.A u Ph.D)

Struzzjonijiet mil-Librerija tal-Università għad-diġitalizzazzjoni tat-teżijiet tal-Fakultà tal-Arti [PDF]

Il-Gwida tal-Istil tal-MLA għall-kitba tal-biblijografija tat-teżi [PDF]

Is-sit tas-Sistema tal-MLA għall-kitba tat-teżi

Evita l-ikkupjar billi taqra din l-informazzjoni:

How to avoid plagiarism 

Plagiarism and Collusion 

 

 

TEŻIJIET LI SARU

Lista bit-titli tat-teżijiet marbuta mal-letteratura Maltija [PDF]

Lista bit-titli tat-teżijiet marbuta mal-lingwistika Maltija [PDF]

Avviżi
Il-Kors fil-Qari tal-Provi bil-Malti
L-applikazzjonijiet jagħlqu fil-11 ta' Jannar 2019
Id-Diploma fil-Letteratura Maltija
Il-kors jerġa' jiftaħ f'Ottubru 2018
Attivitajiet tad-Dipartiment
Ara t-taqsima tal-Attivitajiet u t-Tradizzjoni Orali mill-menù tax-xellug tas-sit.
Basic Medical Maltese for the Healthcare Professions 1
For applicants employed in the healthcare profession
Basic Medical Maltese for the Healthcare Professions 2
This course is aimed at persons employed in the healthcare profession.
Medical Maltese Proficiency Certificate
For applicants with overseas qualifications
300 sena mit-twelid ta' de Soldanis
Intervisti u ktejjeb għall-istudenti
Il-Kantilena
Sensiela ta' intervisti
 
 
Aġġornata l-aħħar: 9/7/2019

Log In Dħul