University of Malta
 

Overview Description
UOM Main Page
 
 
 
Apply - Admissions 2016
Newspoint
Facebook
hums


 
COURSE TITLE Diploma fil-Letteratura Maltija
 
COURSE CODE UDLMTPTE

POSTNOMINAL

LEVEL OF QUALIFICATION

NATIONAL QUALIFICATIONS
FRAMEWORK LEVEL

DURATION

MODE OF ATTENDANCE

TOTAL ECTS CREDITS

Short Cycle Qualification

Level 5

2 Years

Part-time Evening

60

COURSE OVERVIEW
Dan il-programm ta’ studju jħarreġ lill-istudenti fid-diversi modi kif jistgħu jinterpretaw il-letteratura Maltija, kif jippreżentawha f’okkażjonijiet u f’xandiriet pubbliċi, u kif jadottaw u japplikaw il-mekkaniżmi figurattivi u stilistiċi tagħha fix-xogħlijiet kreattivi tagħhom. Il-ħiliet kollha mgħallma f’dan il-kors jikkonċentraw fuq l-arti tal-kelma studjata fid-diversi dimensjonijiet soċjali u kulturali tagħha, u f’rabta ma’ dixxiplini u forom ta’ arti oħra.
 
LEARNING OUTCOMES Il-kors iwassal għall-iżvilupp ta’ dawn il-ħiliet li jsegwu:

a) Għarfien tal-kontenut tas-suġġett
Il-kors jagħti lill-istudenti familjarità bażika mal-istorja tal-letteratura Maltija, b’tagħrif siewi dwar ix-xejriet letterarji li żviluppaw matul perjodi u f’kuntesti storiċi differenti. Din il-familjarità tinkludi l-prinċipji u x-xejriet letterarji tal-kittieba ewlenin, u sservi bħala punt tat-tluq għall-ħiliet l-oħrajn żviluppati matul l-istess kors.

b) Żvilupp intellettwali
Il-kors jiżviluppa diversi ħiliet intellettwali meħtieġa għall-interpretazzjoni u l-preżentazzjoni pubblika tax-xogħlijiet letterarji. Qabelxejn, iħarreġ lill-istudenti fil-ħila assoċjattiva u inferenzjali tagħhom, ħalli b’hekk jagħrfu l-potenzjal figurattiv tad-diskors letterarju. Jgħinhom ukoll ikunu aktar analitiċi fl-osservazzjoni tagħhom ta’ forom espressivi differenti, ħalli b’hekk jiksbu wkoll il-ħila li jkunu persważivi meta huma stess jiġu biex jartikulaw l-ideat tagħhom b’mod stilistikament effettiv.

ċ) Il-ħiliet professjonali miksubin mill-kors
Dan il-kors jgħin lill-istudenti jiżviluppaw ħila fl-ispjega ta’ siltiet letterarji, b’taħriġ fil-metodi tal-interpretazzjoni letterarja u fit-tfassil ta’ studju kritiku ppreparat għal diskors pubbliku jew għall-pubblikazzjoni. Dan it-taħriġ jagħti lill-qarrejja sistema effettiva li biha jiskopru l-elementi essenzjali li jibnu x-xogħol letterarju. Jurihom ukoll kif jikkummentaw fuq dawn l-elementi skont kriterji validi tal-kritika u b’mod li jżomm l-interess tal-udjenza tagħhom.

Il-kors joffri wkoll ħila fl-għarfien tal-validità ta’ xogħol letterarju ġdid, f’rabta mal-kuntest usa’ tal-istorja tal-letteratura lokali. Dan it-taħriġ jagħti lill-istudenti l-kwalitajiet neċessarji biex jiktbu reċensjoni dwar xogħol kreattiv li jkun għadu kemm ġie ppubblikat, u b’hekk joffri prattika professjonali fil-promozzjoni u fl-evalwazzjoni pubblika tal-letteratura Maltija.

Ħila oħra mgħallma fil-kors hija l-qari pubbliku (fuq ir-radju, it-televiżjoni, il-palk, jew waqt attività kulturali) ta’ siltiet letterarji, b’taħriġ li jibni vuċi xierqa għall-preżentazzjoni ta’ kitba kreattiva. L-istudenti jitħarrġu f’aspetti tal-qari pubbliku bħalma huma l-ġestikulazzjoni, id-drammatizzazzjoni, il-mima, u l-intonazzjoni, li bihom jistimulaw l-istħajjil tas-siltiet letterarji li jkunu qegħdin jaqraw.

Il-kitba kreattiva hija komponent ieħor ewlieni tal-kors u se tiġi żviluppata fl-istudenti bl-użu oriġinali tat-teknika letterarja li se jintalbu jadattaw għax-xogħlijiet kreattivi tagħhom. Din il-ħila tista’ tvarja minn taħriġ f’ġeneru letterarju partikulari sa xogħol letterarju ppreżentat għall-pubblikazzjoni jew kitba oriġinali għax-xandir televiżiv. B’din il-ħila, l-istudenti jitgħallmu jwettqu huma stess it-talent letterarju li f’partijiet oħra tal-kors ikunu stħarrġu u interpretaw.

Il-kors jiżviluppa wkoll ħila fl-editjar ta’ manuskritt letterarju, b’taħriġ speċjalizzat li jipprepara lill-istudenti għal sehem f’bordijiet editorjali jew bħala konsulenti tal-pubblikaturi. Dan it-taħriġ jgħin lill-istudenti janalizzaw aspetti tal-manuskritt bħall-kronoloġija, il-konsistenza narrattiva, u l-validità tematika. Jiġu mgħallma wkoll proċeduri marbutin mal-pubblikazzjoni, bħar-reġistrazzjoni ISBN u d-drittijiet tal-awtur. Il-ksib ta’ din il-ħila fl-editjar ta’ manuskritt letterarju taqdi l-ħtieġa kontinwa tal-pubblikaturi li jsibu edituri mħarrġin b’mod professjonali.
 
CAREER OPPORTUNITIES AND ACCESS TO FURTHER STUDY Id-Diploma fil-Letteratura Maltija tħarreġ lill-istudenti f’dawk il-ħiliet partikulari meħtieġa għax-xandir u l-pubblikazzjoni ta’ xogħlijiet letterarji bil-Malti. Għalhekk, se ttejjeb l-opportunitajiet għal kull min għandu għal qalbu karriera mal-mezzi tax-xandir, mad-djar tal-pubblikazzjoni, u ma’ entitajiet oħra li jwasslu l-letteratura Maltija lill-pubbliku. Id-Diploma għandha wkoll komponenti kreattivi li jħarrġu lill-istudenti fil-preżentazzjoni oriġinali u multidixxiplinarja (eż. drammatizzata, immużikata) ta’ xogħlijiet letterarji diġà eżistenti. B’dan il-mod, il-kors se jgħin ukoll lil kull min huwa interessat f’karriera li tinvolvi l-kordinazzjoni u l-preżentazzjoni ta’ okkażjonijiet letterarji b’mod professjonali. It-taqsima-studju ddedikata lill-kitba kreattiva f’din id-Diploma se ssaħħaħ il-ħiliet fl-arti tal-kelma, u b’hekk ittejjeb il-prospetti ta’ dawk l-istudenti interessat fil-kitba letterarja bħala professjoni artistika. B’taħriġ estensiv fl-evalwazzjoni u fl-istħarriġ ta’ xogħlijiet letterarji minn diversi perjodi tal-letteratura Maltija, id-Diploma se ttejjeb ukoll l-opportunitajiet tax-xogħol għal kull min huwa interessat li jaqbad, bħala karriera, il-kitba ta’ reċensjonijiet letterarji fil-ġurnali u l-kritika letterarja bħala suġġett mgħallem.

Min jikseb id-Diploma jista’ jitlob li tiġi kkunsidrata għal eżenzjoni minn taqsimiet-studju fil-programmi tal-istudju tal-B.A. fil-Malti, tal-B.A. (Unuri) fil-Malti, u tal-B. Hums (Bachelor of Humanities). Min jikseb id-Diploma jista’ jitlob ukoll li tiġi kkunsidrata għall-programm ta’ studju tal-PLAS (Programme in the Liberal Arts and Sciences).
 
COURSE INTENDED FOR Dan il-kors huwa mmirat lejn nies impjegati f’diversi setturi kulturali, artistiċi, u kreattivi relatati mal-preżentazzjoni pubblika ta’ xogħlijiet letterarji bil-Malti. Huwa mmirat ukoll lejn min għandu interess isegwi karriera fil-kitba kreattiva, u min għandu sehem attiv fl-adattament tal-letteratura Maltija għal forom artistiċi u dixxiplini oħra.
 
 


 

 
Last Updated: 3 October 2016
 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
Unless for exceptional approved reasons, no changes to the programme of study for a particular academic year will be made once the students' registration period for that academic year begins.

For applicable fees please check the link on the Finance Office webpage.
Calendar
Notices
Semester 1 Examination Timetable
Undergraduate and Postgraduate students can download the Semester 1 Examination Timetable for Academic Year 2017/8 from this page. 

Dean's List Application Forms

The Dean’s list will be published as a recognition for academic excellence achieved during the first 2 years of the B.A./B.(Hons)/B.(Hums) full-time Degree Courses.

Please click here for more information.

Please click here for the Application Form.Student Representatives on Board of Studies

Student Representatives on the Board of Studies
Undergraduate Semester Timetables 2017/18
Undergraduate students may download the Semester Timetables from this page.

Postgraduate Semester Timetables 2017/18
Postgraduate students may download the Semester Timetables from this page.

 Certificate in Language Proficiency
Information regarding the Certificate in Language Proficiency, including Semester 1 and Semester 2 timetables.
Approved Combinations of Areas of Study
Approved Combinations Of Areas Of Study for October 2017

Diploma fil-Letteratura Maltija
Students may download the Semester Timetables from this page.

Students' Requests Committee Meeting: Undergraduates only
Please click here to download Student's Request Form

Long Essay/Dissertation/Thesis Authenticity Form
Authenticity Form for Long Essay/Dissertation/Thesis

Submission of Dissertation/Thesis for Examination
Submission of Dissertation/Thesis for Examination
 
 

Log In back to UoM Homepage