University of Malta
 

Programme Description
UOM Main Page
 
 
 
Apply - Admissions 2016
Newspoint
Facebook
humsUniversity of Malta

Faculty of Arts

Maltese (Joint Area)

(for courses commencing October 2017)

YEAR ONE

Semester 1

Obbligatorji L-istudenti kollha għandhom jirreġistraw għal dawn it-taqsimiet.

LIN1010 Introduction to Linguistics 1 / Introduzzjoni għal-Lingwistika 1 2 ECTS
MAL1005 Mill-Għarbi għall-Malti 2 ECTS
MAL1006 Is-Sistema Fonoloġika tal-Malti 2 ECTS
MAL1010 Għajnuniet Bażiċi għar-Riċerka 2 ECTS
MAL1060 Daħla għal-Letteratura 4 ECTS (NC)
MAL1102 Is-Sengħa tat-Traduzzjoni 2 ECTS
Semester 2

Obbligatorji L-istudenti kollha għandhom jirreġistraw għal dawn it-taqsimiet.

MAL1020 Minn Djalett Għarbi għal Ilsien Nazzjonali: L-Istorja tal-Malti 4 ECTS (NC)
MAL1070 L-Eqdem Testi Poetiċi Maltin 4 ECTS (NC)
MAL1080 In-Narrattiva Maltija tal-Bidu 4 ECTS (NC)
Biex jgħaddu għat-tieni sena l-istudenti jeħtieġu:
26 krettu fil-Malti
26 krettu fil-qasam sussidjarju
8 kretti f'taqsimiet-studju fakultattivi

B'kollox għal din is-sena fil-kors tal-B.A. (Unuri) jsiru: 60 krettu

YEAR TWO

Year (This/these unit/s start/s in Semester 1 and continue/s in Semester 2)

Obbligatorji L-istudenti kollha għandhom jirreġistraw għal dawn it-taqsimiet.

MAL2033 L-Ortografija tal-Malti 4 ECTS (NC)
Semester 1

Obbligatorji L-istudenti kollha għandhom jirreġistraw għal dawn it-taqsimiet.

LIN2020 Grammatical Categories/ Il-Kategoriji Grammatikali 4 ECTS (NC)
MAL2070 Il-Poeżija Romantika: Dun Karm, Rużar Briffa u Oħrajn 4 ECTS (NC)
Semester 2

Obbligatorji L-istudenti kollha għandhom jirreġistraw għal dawn it-taqsimiet.

MAL2002 Il-Morfoloġija Derivattiva tal-Malti 6 ECTS (NC)
MAL2080 In-Narrattiva Storika u Soċjorealista 4 ECTS (NC)
MAL2090 It-Teatru Malti mill-Bidu sa Ebejer 4 ECTS (NC)
Biex jgħaddu għat-tielet sena l-istudenti jeħtieġu:
26 krettu fil-Malti
26 krettu fil-qasam sussidjarju
8 kretti f'taqsimiet-studju fakultattivi

B'kollox għal din is-sena fil-kors tal-B.A. (Unuri) jsiru: 60 krettu

YEAR THREE

Semester 1

Obbligatorji L-istudenti kollha għandhom jirreġistraw għal dawn it-taqsimiet.

MAL2005 Is-Sintassi tal-Malti 2 ECTS
MAL3003 Il-Morfoloġija Inflettiva tal-Malti 6 ECTS (NC)
MAL3070 Il-Poeżija Moderna: Mill-Isfond Storiku sal-Ilħna Mkissra 4 ECTS (NC)
MAL3080 In-Narrattiva Moderna: Minn Camilleri sa Żahra 4 ECTS (NC)
Semester 2

Obbligatorji L-istudenti kollha għandhom jirreġistraw għal dawn it-taqsimiet.

MAL3002 Kors Sinottiku fil-Lingwistika Maltija 6 ECTS (NC)
MAL3091 Kors Sinottiku fil-Letteratura Maltija 6 ECTS (NC)
Biex itemmu t-tielet sena b'suċċess l-istudenti jeħtieġu:
28 krettu fil-Malti
28 krettu fil-qasam sussidjarju
4 kretti f'taqsimiet-studju fakultattivi

B'kollox għal din is-sena fil-kors tal-B.A. (Unuri) jsiru: 60 krettu

Biex ikun jistħoqqilhom li jingħatalhom il-grad tal-B.A. fil-Malti u qasam prinċipali ieħor, l-istudenti b'kollox jeħtieġu 180 krettu, li jkunu:
80 krettu fil-Malti
80 krettu fil-qasam prinċipali
20 krettu f'taqsimiet-studju fakultattivi

Dan il-programm ta' studju jaqa' taħt ir-Regolamenti Ġenerali għar-Rikonoxximenti Universitarji ta'qabel il-Lawrja, 2004 u taħt l-Ordinamenti għall-għoti tal-Baċellerat fl-Arti (Unuri) taħt l-awspi tal-Fakulta' tal-Arti.
 
Last Updated: 26 April 2017
 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
Unless for exceptional approved reasons, no changes to the programme of study for a particular academic year will be made once the students' registration period for that academic year begins.
Calendar
Notices
Semester 1 Examination Timetable
Undergraduate and Postgraduate students can download the Semester 1 Examination Timetable for Academic Year 2017/8 from this page. 

Dean's List Application Forms

The Dean’s list will be published as a recognition for academic excellence achieved during the first 2 years of the B.A./B.(Hons)/B.(Hums) full-time Degree Courses.

Please click here for more information.

Please click here for the Application Form.Student Representatives on Board of Studies

Student Representatives on the Board of Studies
Undergraduate Semester Timetables 2017/18
Undergraduate students may download the Semester Timetables from this page.

Postgraduate Semester Timetables 2017/18
Postgraduate students may download the Semester Timetables from this page.

 Certificate in Language Proficiency
Information regarding the Certificate in Language Proficiency, including Semester 1 and Semester 2 timetables.
Approved Combinations of Areas of Study
Approved Combinations Of Areas Of Study for October 2017

Diploma fil-Letteratura Maltija
Students may download the Semester Timetables from this page.

Students' Requests Committee Meeting: Undergraduates only
Please click here to download Student's Request Form

Long Essay/Dissertation/Thesis Authenticity Form
Authenticity Form for Long Essay/Dissertation/Thesis

Submission of Dissertation/Thesis for Examination
Submission of Dissertation/Thesis for Examination
 
 

Log In back to UoM Homepage