University of Malta
 

Study-Unit Description
UOM Main Page
 
 
 
Apply - Admissions 2016
Newspoint
Facebook
hums


CODE MAL1010

 
TITLE Ghajnuniet Bazici ghar-Ricerka

 
LEVEL 01 - Year 1 in Modular Undergraduate Course

 
ECTS CREDITS 2

 
DEPARTMENT Maltese

 
DESCRIPTION L-għan tal-kors huwa li jintroduċi lill-istudenti għall-istudju universitarju u jfornihom bl-għodod meħtieġa biex iwettquh sewwa.

L-istudenti jiġu introdotti għas-sistema u għat-taqsimiet differenti tal-Librerija, partikularment għat-taqsimiet marbutin mal-istudju tal-ilsien Malti, tal-lingwistika u tal-letteratura. Jitħarrġu wkoll f’ħiliet bażiċi, bħalma huma kif jagħżlu l-għejun primarji mill-għejun sekondarji, kif jieħdu n-noti b’mod effettiv u kif iqassmu sewwa l-ħin tal-istudju tagħhom.

Minħabba li llum tista’ tgħid ix-xogħol kollu jsir bil-kompjuter, xi lezzjonijiet isiru fil-laboratorju tal-kompjuters u fihom l-istudenti jitgħallmu kif iħaddmu din l-għodda b’mod sodisfaċenti u kif jużaw l-ittri tal-Malti u t-tastiera Maltija. F’dan il-livell it-tagħlim huwa marbut l-aktar mal-produzzjoni ta’ assenjament.

Biblijografija:

Cassar, M. (2000) Ir-Reqqa tal-Kitba. Malta: Merlin Library.
Truss, L. (2003) Eats, Shoots & Leaves: The Zero Tolerance Approach to Punctuation. Auckland: Profile Books.

 
STUDY-UNIT TYPE Lecture

 
METHOD OF ASSESSMENT
Assessment Component/s Resit Availability Weighting
Examination (1 Hour) Yes 100%

 
LECTURER/S Norman C. Borg
Adrian Grima (Co-ord.)
Bernard Micallef
Michael Spagnol
Olvin Vella

 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
It should be noted that all the information in the study-unit description above applies to the academic year 2017/8, if study-unit is available during this academic year, and may be subject to change in subsequent years.
Calendar
Notices
Student Representatives on Board of Studies

Student Representatives on the Board of Studies


Undergraduate Semester Timetables 2017/18
Undergraduate students may download the Semester Timetables from this page.

Postgraduate Semester Timetables 2017/18
Postgraduate students may download the Semester Timetables from this page.

 Certificate in Language Proficiency
Information regarding the Certificate in Language Proficiency, including Semester 1 and Semester 2 timetables.
Approved Combinations of Areas of Study
Approved Combinations Of Areas Of Study for October 2017

Diploma fil-Letteratura Maltija
Students may download the Semester Timetables from this page.

Students' Requests Committee Meeting: Undergraduates only
Please click here to download Student's Request Form

Long Essay/Dissertation/Thesis Authenticity Form
Authenticity Form for Long Essay/Dissertation/Thesis

Submission of Dissertation/Thesis for Examination
Submission of Dissertation/Thesis for Examination
 
 

Log In back to UoM Homepage