University of Malta
 

Study-Unit Description
UOM Main Page
 
 
 
Apply - Admissions 2016
Newspoint
Facebook
hums


CODE MAL2015

 
TITLE Is-Semantika Lessikali fil-Malti

 
LEVEL 02 - Years 2, 3 in Modular Undergraduate Course

 
ECTS CREDITS 2

 
DEPARTMENT Maltese

 
DESCRIPTION Il-kors idur madwar il-kelma bħala unità fundamentali fl-istruttura tal-lingwa. Wara li nagħtu definizzjoni formali tal-kelma fil-Malti, naraw li l-kliem mhux maqtugħ għalih waħdu, imma qiegħed f’xibka ta’ relazzjonijiet mal-bqija tal-lessiku. Inħarsu lejn il-metodoloġiji ewlenin tas-semantika lessikali; jiġifieri

(i) ix-xebh semantiku inawgurat minn Jost Trier li fuqu hi msejsa l-analiżi tal-oqsma semantiċi,
(ii) ir-relazzjonijiet lessikali (is-sinonimija, l-antonimija, eċċ.) li għażilhom sistematikament għall-ewwel darba John Lyons, u
(iii) ir-relazzjonijiet lessikali sintagmatiċi ta’ Walter Porzig, l-aktar il-kollokazzjoni.

Għanijiet tal-Kors

L-għan ta' din it-taqsima-studju hi li tintroduċi lill-istudent għal diversi aspetti semantiċi tal-lessiku Malti.

Kisbiet mit-Tagħlim:

1. Tagħlim:

Fi tmiem il-kors isir konxju tar-relazzjonijiet kumplessi li jeżistu fi ħdan il-lessiku u jitgħallem kif janalizzahom minn punt di vista semantiku.

2. Ħiliet:

Fi tmiem il-kors l-istudent ikun kapaċi jiżviluppa ħiliet prattiċi fl-analiżi ta’ tifsir il-kliem u fit-tfassil ta’ xibka semantika għal numru ta’ oqsma semantiċi fil-Malti.

Biblijografija:

Cruse, D.A. 1986. Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.
Cruse, D.A. 2003. "The Lexicon". M. Aronoff & J. Rees-Miller (ed.), The Handbook of Linguistics. Malden, MA: Blackwell Publishers.
Lyons, John. 1977. Semantics (2 volumi). Cambridge: CUP.
Lyons, John. 1995. Linguistic Semantics: An introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
Spagnol, Michael. 2007. "Tieqa mbexxqa fuq is-Semantika Lessikali". Il-Malti LXXIX, 137-158.

 
STUDY-UNIT TYPE Lecture

 
METHOD OF ASSESSMENT
Assessment Component/s Resit Availability Weighting
Examination (1 Hour) Yes 100%

 
LECTURER/S Michael Spagnol

 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
It should be noted that all the information in the study-unit description above applies to the academic year 2017/8, if study-unit is available during this academic year, and may be subject to change in subsequent years.
Calendar
Notices
Student Representatives on Board of Studies

Student Representatives on the Board of Studies


Undergraduate Semester Timetables 2017/18
Undergraduate students may download the Semester Timetables from this page.

Postgraduate Semester Timetables 2017/18
Postgraduate students may download the Semester Timetables from this page.

 Certificate in Language Proficiency
Information regarding the Certificate in Language Proficiency, including Semester 1 and Semester 2 timetables.
Approved Combinations of Areas of Study
Approved Combinations Of Areas Of Study for October 2017

Diploma fil-Letteratura Maltija
Students may download the Semester Timetables from this page.

Students' Requests Committee Meeting: Undergraduates only
Please click here to download Student's Request Form

Long Essay/Dissertation/Thesis Authenticity Form
Authenticity Form for Long Essay/Dissertation/Thesis

Submission of Dissertation/Thesis for Examination
Submission of Dissertation/Thesis for Examination
 
 

Log In back to UoM Homepage