University of Malta
 

Study-Unit Description
UOM Main Page
 
 
 
Apply - Admissions 2016
Newspoint
Facebook
hums


CODE MAL2019

 
TITLE Il-Korpus tal-Malti

 
LEVEL 02 - Years 2, 3 in Modular Undergraduate Course

 
ECTS CREDITS 2

 
DEPARTMENT Maltese

 
DESCRIPTION F'dan il-kors naraw kif tista' tistħarreġ diversi aspetti tal-Malti permezz ta' korpus tal-lingwa, jiġifieri ġabra kbira ta' testi miktubin bil-Malti. Il-kors fih żewġ taqsimiet ewlenin. Fl-ewwel taqsima nintroduċu l-kunċett ta' korpus lingwistiku u nagħtu ħarsa lejn tipi differenti ta' korpus. Fit-tieni taqsima naraw kif tista' tagħmel analiżi lingwistika permezz tal-korpus tal-Malti. Nittrattaw aspetti ortografiċi, morfoloġiċi, sintattiċi, semantiċi u stilistiċi tal-Malti.

Għanijiet tal-Kors

L-għan ta' din it-taqsima-studju hu li tlaqqa' lill-istudent mal-korpus bħala għodda lingwistika li biha tista' tistudja ħafna aspetti differenti tal-lingwa.

Kisbiet mit-Tagħlim

1. Tagħlim:

Fi tmiem il-kors l-istudent ikun kapaċi jifhem il-bżonn ta' korpus fl-istudju tal-lingwa u jagħraf kif janalizza aspetti ortografiċi, grammatikali, semantiċi u stilistiċi tal-Malti permezz tal-korpus lingwistiku.

2. Ħiliet:

Fi tmiem il-kors l-istudent ikun kapaċi jistħarreġ diversi aspetti lingwistiċi bis-saħħa tal-korpus tal-Malti.

Biblijografija:

- Biber, D., S. Conrad u R. Reppen. (1998). Corpus Linguistics: Investigating Language Structure and Use. Cambridge: Cambridge University Press.
- Borg, Albert. (1988). Ilsienna. Studju Grammatikali. Malta.
- Borg, Albert u Marie Azzopardi-Alexander. (1997). Maltese. Lingua descriptive grammars. Londra: Routledge.
- Fabri, Ray. (2001). Definiteness Marking and the Structure of the NP in Maltese. Verbum 23, 2, 153-172.
- McEnery, T. u Wilson, A. (2001). Corpus Linguistics (it-2ni ed.). Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Mifsud, Manwel. (1995). Productivity of Arabic in Maltese. Proceedings of the 2nd International Conference of AIDA. Cambridge.
- Spagnol, Michael. (2007). Tieqa mbexxqa fuq is-Semantika Lessikali. Il-Malti 29, 137-158.
- Spagnol, Michael. (2009). Lexical and grammatical aspect in Maltese. Thomas Stolz (ed.), Ilsienna, 51-86.

 
STUDY-UNIT TYPE Lecture

 
METHOD OF ASSESSMENT
Assessment Component/s Resit Availability Weighting
Assignment Yes 100%

 
LECTURER/S Michael Spagnol

 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
It should be noted that all the information in the study-unit description above applies to the academic year 2017/8, if study-unit is available during this academic year, and may be subject to change in subsequent years.
Calendar
Notices
Student Representatives on Board of Studies

Student Representatives on the Board of Studies


Undergraduate Semester Timetables 2017/18
Undergraduate students may download the Semester Timetables from this page.

Postgraduate Semester Timetables 2017/18
Postgraduate students may download the Semester Timetables from this page.

 Certificate in Language Proficiency
Information regarding the Certificate in Language Proficiency, including Semester 1 and Semester 2 timetables.
Approved Combinations of Areas of Study
Approved Combinations Of Areas Of Study for October 2017

Diploma fil-Letteratura Maltija
Students may download the Semester Timetables from this page.

Students' Requests Committee Meeting: Undergraduates only
Please click here to download Student's Request Form

Long Essay/Dissertation/Thesis Authenticity Form
Authenticity Form for Long Essay/Dissertation/Thesis

Submission of Dissertation/Thesis for Examination
Submission of Dissertation/Thesis for Examination
 
 

Log In back to UoM Homepage