University of Malta
 

Study-Unit Description
UOM Main Page
 
 
 
Apply - Admissions 2016
Newspoint
Facebook
hums


CODE MAL2027

 
TITLE Id-Djaletti Tal-Malti

 
LEVEL 02 - Years 2, 3 in Modular Undergraduate Course

 
ECTS CREDITS 2

 
DEPARTMENT Maltese

 
DESCRIPTION Barra mill-Malti Standard, ir-realtà lingwistika Maltija tigbor fiha għadd ta’ djaletti geografici, u oħrajn socjali, li għandhom vitalità kbira, għad li l-mappa tagħhom dejjem tinbidel. L-għan ta’ din it-taqsima-studju huwa li toffri lill-istudenti ħjiel ta’ din l-għana ta’ varjetajiet kif ukoll tal-koezistenza tagħhom mal-Istandard f’Malta u gieli fl-istess kelliema.

Wara introduzzjoni dwar ir-ricerka li saret sa issa, it-taqsima tizviluppa f’diskussjoni fil-klassi li tintrifed mill-esperjenza tal-kuntatt dirett mad-djaletti. Minn hemm imbagħad toħrog ir-ricerka tal-assenjament, li jista’ jieħu s-sura ta’ dokumentazzjoni tad-djaletti Maltin.

Għanijiet tal-Kors:

L-għan tal-kors hu li jintroduċi l-varjazzjoni djalettali fil-Gżejjer Maltin u jlaqqa’ lill-istudent max-xejriet soċjolingwistiċi, fonoloġiċi, lessikali, morfoloġiċi u sintattiċi tal-varjetajiet lingwistiċi tal-Malti.

Kisbiet mit-Tagħlim:

1. Tagħlim:

Fi tmiem il-kors l-istudent ikun jaf jiddeskrivi fid-dettall il-fenomenu tal-varjetà lingwistika fi ħdan l-ilsien Malti u jkollu għarfien sod tal-istudji ewlenin li saru fuq id-djalett.

2. Ħiliet:

Fi tmiem il-kors l-istudent ikun kapaċi jiddistingwi l-lingwa mid-djalett u jsir midħla tal-istudji djalettoloġiċi tal-Malti.

Biblijografija:

- Aquilina, Joseph & B.S.J Isserlin (edi.). (1981). A Survey of Contemporary Dialectal Maltese, Vol 1: Gozo. Leeds: L-Università ta’ Leeds.
- Borg, Albert. (1988). Ilsienna. Malta: Ħas-Sajjied.
- Borg, Albert (2011). “Lectal Variation in Maltese.” Sandro Caruana, Ray Fabri & Thomas Stolz (eds.), Variation and Change. The Dynamics of Maltese in space, time and society. Akademie Verlag, 11-31.
- Buttigieg, L. (1998) Id-djalett u l-Malti standard : hemm xi problemi fit-tagħlim? Teżi tal-M.Ed. L-Università ta’ Malta.
- Camilleri Grima, Antoinette. (2008). “Diglossia. Variation on a theme.” Comrie, Bernard et al. (edi.), Introducing Maltese Linguistics, Amsterdam: John Benjamins, 379-391.
- Chambers, J. K. & Peter Trudgill. (1998). Dialectology (it-2ni ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Farrugia, Ruben. (2010). Aspetti soċjolingwistiċi tad-djalett ta' Sannat u s-sistema vokalika tiegħu. Teżi mhux ippubblikata tal-B.A. (Unuri), L-Università ta’ Malta.
- Incorvaja, William. (2007). Ix-Xlukkajr: is-sistema vokalika u differenzi lessikali. Teżi mhux ippubblikata tal-B.A. (Unuri), L-Università ta’ Malta.
- Said, Mary Joyce. (2007). In-Naduri: is-sistema vokalika u differenzi lessikali. Teżi mhux ippubblikata tal-B.A. (Unuri), L-Università ta’ Malta.

 
RULES/CONDITIONS In TAKING THIS STUDY-UNIT YOU CANNOT TAKE MAL1066

 
STUDY-UNIT TYPE Lecture

 
METHOD OF ASSESSMENT
Assessment Component/s Resit Availability Weighting
Presentation (10 Minutes) Yes 30%
Assignment Yes 70%

 
LECTURER/S Michael Spagnol

 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
It should be noted that all the information in the study-unit description above applies to the academic year 2017/8, if study-unit is available during this academic year, and may be subject to change in subsequent years.
Calendar
Notices
Student Representatives on Board of Studies

Student Representatives on the Board of Studies


Undergraduate Semester Timetables 2017/18
Undergraduate students may download the Semester Timetables from this page.

Postgraduate Semester Timetables 2017/18
Postgraduate students may download the Semester Timetables from this page.

 Certificate in Language Proficiency
Information regarding the Certificate in Language Proficiency, including Semester 1 and Semester 2 timetables.
Approved Combinations of Areas of Study
Approved Combinations Of Areas Of Study for October 2017

Diploma fil-Letteratura Maltija
Students may download the Semester Timetables from this page.

Students' Requests Committee Meeting: Undergraduates only
Please click here to download Student's Request Form

Long Essay/Dissertation/Thesis Authenticity Form
Authenticity Form for Long Essay/Dissertation/Thesis

Submission of Dissertation/Thesis for Examination
Submission of Dissertation/Thesis for Examination
 
 

Log In back to UoM Homepage