University of Malta
 

Study-Unit Description
UOM Main Page
 
 
 
Apply - Admissions 2016
Newspoint
Facebook
hums


CODE MAL2031

 
TITLE Il-Malti ghall-Haddiema Socjali

 
LEVEL 02 - Years 2, 3 in Modular Undergraduate Course

 
ECTS CREDITS 2

 
DEPARTMENT Maltese

 
DESCRIPTION Il-kors jiffoka fuq il-kompetenzi mehtiega fil-Malti fl-oqsma differentital-hidma socjali, nghidu ahna l-komunikazzjoni bil-kitba fis-servizz pubbliku li tkun tirrispetta wkoll in-normi tal-inkluzjoni socjali.

Il-kors jipprepara lill-istudenti biex jiktbu stqarrijiet ghall-istampa, ittri ufficjali ghall-klijenti, rapporti ghall-Qorti u rapporti formali ohra, u ittri fil-gazzetti. Billi llum l-aspettattiva ghal prezentazzjoni pulita, li tinkludi kemm ortografija korretta kif ukoll disinn xieraq, hija gholja, elementi ohratal-kors huma t-tishih tal-ortografija u
t-twassil ta’ ideat fuq l-ifformattjaru l-editjartat-test.

Għanijiet tal-Kors

L-għan ewlieni tal-kors huwa li jħarreġ lill-istudenti fil-ħiliet tal-komunikazzjoni bil-kitba bil-Malti b’referenza partikolari għall-qasam tal-ħidma soċjali.

Kisbiet mit-Tagħlim

1. Tagħlim:
Fi tmiem il-kors l-istudenti se jkunu kapaċi:

(1) jifhmu l-importanza li wieħed juża l-lingwa b’mod tajjeb kemm idjomatikament kif ukoll ortografikament;
(2) jiddistingwu bejn tipi differenti ta’ kitba bil-Malti formali u jużawhom tajjeb;
(3) iħaddmu r-regoli ewlenin tal-ortografija Maltija.

2. Ħiliet:
Fi tmiem il-kors l-istudenti se jkunu kapaċi:

(1) jiddistingwu bejn stqarrijiet għall-istampa, ittri uffiċjali għall-klijenti, rapporti għallQorti u rapporti formali oħra, u ittri fil-gazzetti;
(2) jiktbu dawn il-ġeneri ta’ kitba msemmija f’(1) b’ortografija tal-Malti korretta u aġġornata.

Biblijografija

Azzopardi, C. (2003) Gwida għall-Ortografija.Malta: KKM.
Cassar, M. (2000) Ir-Reqqa tal-Kitba.Malta: Merlin Library.

 
ADDITIONAL NOTES Offrut biss lill-Ħaddiema Soċjali

 
STUDY-UNIT TYPE Lecture

 
METHOD OF ASSESSMENT
Assessment Component/s Resit Availability Weighting
Examination (1 Hour) Yes 100%

 
LECTURER/S George Farrugia

 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
It should be noted that all the information in the study-unit description above applies to the academic year 2017/8, if study-unit is available during this academic year, and may be subject to change in subsequent years.
Calendar
Notices
Semester 1 Examination Timetable
Undergraduate and Postgraduate students can download the Semester 1 Examination Timetable for Academic Year 2017/8 from this page. 

Dean's List Application Forms

The Dean’s list will be published as a recognition for academic excellence achieved during the first 2 years of the B.A./B.(Hons)/B.(Hums) full-time Degree Courses.

Please click here for more information.

Please click here for the Application Form.Student Representatives on Board of Studies

Student Representatives on the Board of Studies
Undergraduate Semester Timetables 2017/18
Undergraduate students may download the Semester Timetables from this page.

Postgraduate Semester Timetables 2017/18
Postgraduate students may download the Semester Timetables from this page.

 Certificate in Language Proficiency
Information regarding the Certificate in Language Proficiency, including Semester 1 and Semester 2 timetables.
Approved Combinations of Areas of Study
Approved Combinations Of Areas Of Study for October 2017

Diploma fil-Letteratura Maltija
Students may download the Semester Timetables from this page.

Students' Requests Committee Meeting: Undergraduates only
Please click here to download Student's Request Form

Long Essay/Dissertation/Thesis Authenticity Form
Authenticity Form for Long Essay/Dissertation/Thesis

Submission of Dissertation/Thesis for Examination
Submission of Dissertation/Thesis for Examination
 
 

Log In back to UoM Homepage