University of Malta
 

Study-Unit Description
UOM Main Page
 
 
 
Apply - Admissions 2016
Newspoint
Facebook
hums


CODE MAL3010

 
TITLE Ghajnuniet Avvanzati ghar-Ricerka

 
LEVEL 03 - Years 2, 3, 4 in Modular Undergraduate Course

 
ECTS CREDITS 2

 
DEPARTMENT Maltese

 
DESCRIPTION L-għan ewlieni tal-kors huwa li jħarreġ lill-istudenti fil-preparazzjoni u l-preżentazzjoni ta’ xogħol iktar avvanzat, bħalma hija teżi, bl-istil li jixraq lil riċerka akkademika u fil-format mitlub, ladarba prattika tajba tiffranka l-ħin u x-xogħol żejjed.

Barra minn hekk, l-istudenti jitħejjew biex kulma jaqraw jagħmlu l-aħjar użu tiegħu, jippreżentaw dak li jafu bl-aħjar mod, jimxu bl-etika f’xogħolhom u jegħlbu dawk il-problemi li xogħol akkademiku normalment jippreżenta.

Parti mill-kors hija ddedikata lill-għajnuniet elettroniċi li jgħinuhom jippreżentaw it-teżi skont il-kriterji u l-format mitlubin.

Biblijografija:

Cassar, M. (2000) Ir-Reqqa tal-Kitba. Malta: Merlin Library.
Rosen, L.J. & Behrens, L. (2003) The Allyn & Bacon Handbook. Boston: Allyn & Bacon.
Truss, L. (2003) Eats, Shoots & Leaves: The Zero Tolerance Approach to Punctuation. Auckland: Profile Books.

 
ADDITIONAL NOTES Offrut biss lill-istudenti tal-Malti (Unuri) tat-Tielet Sena

 
STUDY-UNIT TYPE Lecture

 
METHOD OF ASSESSMENT
Assessment Component/s Resit Availability Weighting
Assignment Yes 100%

 
LECTURER/S Norman C. Borg
Adrian Grima
Bernard Micallef
Michael Spagnol
Olvin Vella

 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
It should be noted that all the information in the study-unit description above applies to the academic year 2017/8, if study-unit is available during this academic year, and may be subject to change in subsequent years.
Calendar
Notices
Student Representatives on Board of Studies

Student Representatives on the Board of Studies


Undergraduate Semester Timetables 2017/18
Undergraduate students may download the Semester Timetables from this page.

Postgraduate Semester Timetables 2017/18
Postgraduate students may download the Semester Timetables from this page.

 Certificate in Language Proficiency
Information regarding the Certificate in Language Proficiency, including Semester 1 and Semester 2 timetables.
Approved Combinations of Areas of Study
Approved Combinations Of Areas Of Study for October 2017

Diploma fil-Letteratura Maltija
Students may download the Semester Timetables from this page.

Students' Requests Committee Meeting: Undergraduates only
Please click here to download Student's Request Form

Long Essay/Dissertation/Thesis Authenticity Form
Authenticity Form for Long Essay/Dissertation/Thesis

Submission of Dissertation/Thesis for Examination
Submission of Dissertation/Thesis for Examination
 
 

Log In back to UoM Homepage