University of Malta
 

Study-Unit Description
UOM Main Page
 
 
 
Newspoint
Campus Map button
Facebook


CODE LAS1022

 
TITLE Il-Malti tul iż-Żmien

 
LEVEL I - Introductory Level

 
ECTS CREDITS 4

 
DEPARTMENT Centre for the Liberal Arts and Sciences

 
DESCRIPTION Din it-taqsima studju se tiffoka fuq il-bidla li għaddha minnha l-Malti fl-aħħar elf sena mindu l-komunità li kienet bdiet titkellmu nqatgħet mill-kultura tad-dinja Għarbija u qagħdet għall-influwenza kontinwa ta’ artijiet Ewropej. Ir-rifless lingwistiku ta’ din l-istorja politika u kulturali huwa interessanti għax minn djalett storiku tal-Għarbi llum nitkellmu fuq ilsien nazzjonali ta’ stat Ewropew.

Kisbiet mit-Tagħlim:

1. Tagħlim:

Fi tmiem il-kors l-istudenti japprezzaw:
- ir-rabta bejn storja esterna u storja interna tal-lingwa;
- kif il-bidla tal-Malti li qiegħda ssir hija proċess kontinwu mill-imgħoddi.

2. Ħiliet:

Fi tmiem il-kors l-istudenti janalizzaw id-diskussjonijiet li jinqalgħu fuq il-lingwa minn żmien għal żmien fid-dawl tal-kultura tal-komunità.

Biblijografija:

- Joseph M. Brincat, “Il-Malti Elf Sena Ta' Storja” (PIN, 2006).
- Joseph M. Brincat, “Maltese and other Languages a Linguistic History of Malta” (Midsea, 2011).
- Mathias Hubertus Prevaes, “The Emergence of Standard Maltese: The Arabic Factor” (Katholieke Universiteit Nijmegen, 1993).

 
STUDY-UNIT TYPE Lecture

 
METHOD OF ASSESSMENT
Assessment Component/s Resit Availability Weighting
Assignment Yes 100%

 
LECTURER/S Joseph M. Brincat (Co-ord.)
Olvin Vella

 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
It should be noted that all the information in the study-unit description above applies to the academic year 2017/8, if study-unit is available during this academic year, and may be subject to change in subsequent years.
Calendar
Notices
PLAS Applications are now being received
Click here to apply for PLAS Units commencing in February 2018
PLAS Testimonial Videos

Click here to view PLAS Testimonial Videos.

Apply now for PLAS Units on offer. 

PLAS Gift Voucher Facility
A mindful gift - short courses for relatives, friends & colleagues.
Parking Permit for PLAS Students
PLAS students can apply for a parking permit through the KSU website. Click here for more info.
Statute, Regulations Guidelines
Click here for Centre's Statute, Programme's Regulations, and Liberal Studies Awards Guidelines
PLAS Nature Photography Exhibition
Click here for more information on the PLAS Nature Photography Exhibition
LAS2100 Research Project
For more information click here
PLAS Introductory Meeting Presentations

Click here to access the presentations delivered during the PLAS Introductory Meeting.

The Programme in the Liberal Arts and Sciences
The University of Malta’s new flagship Programme in the Liberal Arts and Sciences ...
 
 

Log In back to UoM Homepage