Diploma fil-Letteratura Maltija

Diploma fil-Letteratura Maltija

Start date:

Course information

Course title Diploma fil-Letteratura Maltija
Course code UDLMTPTE
Postnominal Dip. Malt. Lit.
Level of qualification Not Applicable
National Qualifications Framework level Level 5
Duration 2 Years
Mode of attendance Part-time Evening
Total ECTS credits 60
Coordinator Bernard Micallef
Delivered by Faculty of Arts
Dan il-programm ta’ studju jħarreġ lill-istudenti fid-diversi modi kif jistgħu jinterpretaw il-letteratura Maltija, kif jippreżentawha f’okkażjonijiet u f’xandiriet pubbliċi, u kif jadottaw u japplikaw il-mekkaniżmi figurattivi u stilistiċi tagħha fix-xogħlijiet kreattivi tagħhom. Il-ħiliet kollha mgħallma f’dan il-kors jikkonċentraw fuq l-arti tal-kelma studjata fid-diversi dimensjonijiet soċjali u kulturali tagħha, u f’rabta ma’ dixxiplini u forom ta’ arti oħra.

Request more information

Applicants must satisfy the General Entry Requirements for admission, namely, the Matriculation Certificate and Secondary Education Certificate passes at Grade 5 or better in Maltese, English Language and Mathematics.

Applicants must also satisfy the following Special Course Requirements:

A pass at Grade C or better in Maltese at Advanced Matriculation Level or equivalent.

The number of students shall be limited to 50 students.

If there are more eligible applicants than the number of places available, applicants shall be selected by means of an interview.

The interviewing board appointed by the Board shall be composed of at least three members.

For the purpose of selection, applicants whose qualifications as stipulated in bye-law 3 were obtained by 31 August preceding the commencement of the Course shall be considered first.

The admission requirements are applicable for courses commencing in October 2021.

For more detailed information pertaining to admission and progression requirements please refer to the bye-laws for the course available here.

UM currently hosts over 1,000 full-time international students and over 450 visiting students. The ever-increasing international students coming from various countries, in recent years, have transformed this 400-year old institution into an international campus.

Our international students generally describe Malta as a safe place, enjoying excellent weather and an all-year varied cultural programme. Malta is considered as the ideal place for students to study.

You can compare your national qualifications to the local requirements by visiting our qualifications comparability webpage.

Access more information about our admission process and English language requirements.

After you receive an offer from us, our International Office will assist you with visas, accommodation and other related issues.

Local/EU/EEA Applicants: Total Tuition Fees: Eur 1,800
Fee per semester: Eur 450

Non-EU/Non-EEA Applicants: Fee per academic year: Eur 4,250
Il-kors iwassal għall-iżvilupp ta’ dawn il-ħiliet li jsegwu:

a) Għarfien tal-kontenut tas-suġġett
Il-kors jagħti lill-istudenti familjarità bażika mal-istorja tal-letteratura Maltija, b’tagħrif siewi dwar ix-xejriet letterarji li żviluppaw matul perjodi u f’kuntesti storiċi differenti. Din il-familjarità tinkludi l-prinċipji u x-xejriet letterarji tal-kittieba ewlenin, u sservi bħala punt tat-tluq għall-ħiliet l-oħrajn żviluppati matul l-istess kors.

b) Żvilupp intellettwali
Il-kors jiżviluppa diversi ħiliet intellettwali meħtieġa għall-interpretazzjoni u l-preżentazzjoni pubblika tax-xogħlijiet letterarji. Qabelxejn, iħarreġ lill-istudenti fil-ħila assoċjattiva u inferenzjali tagħhom, ħalli b’hekk jagħrfu l-potenzjal figurattiv tad-diskors letterarju. Jgħinhom ukoll ikunu aktar analitiċi fl-osservazzjoni tagħhom ta’ forom espressivi differenti, ħalli b’hekk jiksbu wkoll il-ħila li jkunu persważivi meta huma stess jiġu biex jartikulaw l-ideat tagħhom b’mod stilistikament effettiv.

ċ) Il-ħiliet professjonali miksubin mill-kors
Dan il-kors jgħin lill-istudenti jiżviluppaw ħila fl-ispjega ta’ siltiet letterarji, b’taħriġ fil-metodi tal-interpretazzjoni letterarja u fit-tfassil ta’ studju kritiku ppreparat għal diskors pubbliku jew għall-pubblikazzjoni. Dan it-taħriġ jagħti lill-qarrejja sistema effettiva li biha jiskopru l-elementi essenzjali li jibnu x-xogħol letterarju. Jurihom ukoll kif jikkummentaw fuq dawn l-elementi skont kriterji validi tal-kritika u b’mod li jżomm l-interess tal-udjenza tagħhom.

Il-kors joffri wkoll ħila fl-għarfien tal-validità ta’ xogħol letterarju ġdid, f’rabta mal-kuntest usa’ tal-istorja tal-letteratura lokali. Dan it-taħriġ jagħti lill-istudenti l-kwalitajiet neċessarji biex jiktbu reċensjoni dwar xogħol kreattiv li jkun għadu kemm ġie ppubblikat, u b’hekk joffri prattika professjonali fil-promozzjoni u fl-evalwazzjoni pubblika tal-letteratura Maltija.

Ħila oħra mgħallma fil-kors hija l-qari pubbliku (fuq ir-radju, it-televiżjoni, il-palk, jew waqt attività kulturali) ta’ siltiet letterarji, b’taħriġ li jibni vuċi xierqa għall-preżentazzjoni ta’ kitba kreattiva. L-istudenti jitħarrġu f’aspetti tal-qari pubbliku bħalma huma l-ġestikulazzjoni, id-drammatizzazzjoni, il-mima, u l-intonazzjoni, li bihom jistimulaw l-istħajjil tas-siltiet letterarji li jkunu qegħdin jaqraw.

Il-kitba kreattiva hija komponent ieħor ewlieni tal-kors u se tiġi żviluppata fl-istudenti bl-użu oriġinali tat-teknika letterarja li se jintalbu jadattaw għax-xogħlijiet kreattivi tagħhom. Din il-ħila tista’ tvarja minn taħriġ f’ġeneru letterarju partikulari sa xogħol letterarju ppreżentat għall-pubblikazzjoni jew kitba oriġinali għax-xandir televiżiv. B’din il-ħila, l-istudenti jitgħallmu jwettqu huma stess it-talent letterarju li f’partijiet oħra tal-kors ikunu stħarrġu u interpretaw.

Il-kors jiżviluppa wkoll ħila fl-editjar ta’ manuskritt letterarju, b’taħriġ speċjalizzat li jipprepara lill-istudenti għal sehem f’bordijiet editorjali jew bħala konsulenti tal-pubblikaturi. Dan it-taħriġ jgħin lill-istudenti janalizzaw aspetti tal-manuskritt bħall-kronoloġija, il-konsistenza narrattiva, u l-validità tematika. Jiġu mgħallma wkoll proċeduri marbutin mal-pubblikazzjoni, bħar-reġistrazzjoni ISBN u d-drittijiet tal-awtur. Il-ksib ta’ din il-ħila fl-editjar ta’ manuskritt letterarju taqdi l-ħtieġa kontinwa tal-pubblikaturi li jsibu edituri mħarrġin b’mod professjonali.
Dan il-kors huwa mmirat lejn nies impjegati f’diversi setturi kulturali, artistiċi, u kreattivi relatati mal-preżentazzjoni pubblika ta’ xogħlijiet letterarji bil-Malti. Huwa mmirat ukoll lejn min għandu interess isegwi karriera fil-kitba kreattiva, u min għandu sehem attiv fl-adattament tal-letteratura Maltija għal forom artistiċi u dixxiplini oħra.
Id-Diploma fil-Letteratura Maltija tħarreġ lill-istudenti f’dawk il-ħiliet partikulari meħtieġa għax-xandir u l-pubblikazzjoni ta’ xogħlijiet letterarji bil-Malti. Għalhekk, se ttejjeb l-opportunitajiet għal kull min għandu għal qalbu karriera mal-mezzi tax-xandir, mad-djar tal-pubblikazzjoni, u ma’ entitajiet oħra li jwasslu l-letteratura Maltija lill-pubbliku. Id-Diploma għandha wkoll komponenti kreattivi li jħarrġu lill-istudenti fil-preżentazzjoni oriġinali u multidixxiplinarja (eż. drammatizzata, immużikata) ta’ xogħlijiet letterarji diġà eżistenti. B’dan il-mod, il-kors se jgħin ukoll lil kull min huwa interessat f’karriera li tinvolvi l-kordinazzjoni u l-preżentazzjoni ta’ okkażjonijiet letterarji b’mod professjonali. It-taqsima-studju ddedikata lill-kitba kreattiva f’din id-Diploma se ssaħħaħ il-ħiliet fl-arti tal-kelma, u b’hekk ittejjeb il-prospetti ta’ dawk l-istudenti interessat fil-kitba letterarja bħala professjoni artistika. B’taħriġ estensiv fl-evalwazzjoni u fl-istħarriġ ta’ xogħlijiet letterarji minn diversi perjodi tal-letteratura Maltija, id-Diploma se ttejjeb ukoll l-opportunitajiet tax-xogħol għal kull min huwa interessat li jaqbad, bħala karriera, il-kitba ta’ reċensjonijiet letterarji fil-ġurnali u l-kritika letterarja bħala suġġett mgħallem.

Min jikseb id-Diploma jista’ jitlob li tiġi kkunsidrata għal eżenzjoni minn taqsimiet-studju fil-programmi tal-istudju tal-B.A. fil-Malti, tal-B.A. (Unuri) fil-Malti, u tal-B. Hums (Bachelor of Humanities). Min jikseb id-Diploma jista’ jitlob ukoll li tiġi kkunsidrata għall-programm ta’ studju tal-PLAS (Programme in the Liberal Arts and Sciences).
Click here to access the Programme of Study applicable from 2021/2.

Last Updated: 6 April 2021

The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
Unless for exceptional approved reasons, no changes to the programme of study for a particular academic year will be made once the students' registration period for that academic year begins.

https://www.um.edu.mt/_templates/overviewtemplatenogetqualified