Programme Description

Programme DescriptionUniversity of Malta

Faculty of Arts

Maltese (Joint Area)

(for courses commencing October 2022)

YEAR ONE

Year (This/these unit/s start/s in Semester 1 and continue/s in Semester 2)

Obbligatorji L-istudenti kollha għandhom jirreġistraw għal dawn it-taqsimiet.

MAL1003 L-Ortografija tal-Malti 4 ECTS (NC)
MAL1020 Minn Djalett Għarbi għal Ilsien Nazzjonali: L-Istorja tal-Malti 4 ECTS (NC)
Semester 1

Obbligatorji L-istudenti kollha għandhom jirreġistraw għal dawn it-taqsimiet.

MAL1006 Introduzzjoni għall-Fonetika u l-Fonoloġija tal-Malti 2 ECTS (NC)
MAL1010 Għajnuniet Bażiċi għar-Riċerka 2 ECTS (NC)
MAL1021 Daħla għal-Lingwistika 2 ECTS (NC)
MAL1060 Daħla għal-Letteratura 4 ECTS (NC)
Semester 2

Obbligatorji L-istudenti kollha għandhom jirreġistraw għal dawn it-taqsimiet.

MAL1070 L-Eqdem Testi Poetiċi Maltin 4 ECTS (NC)
MAL1080 In-Narrattiva Maltija tal-Bidu 4 ECTS (NC)
Biex jgħaddu għat-tieni sena l-istudenti jeħtieġu:
26 krettu fil-Malti
26 krettu fil-qasam sussidjarju
8 kretti f'taqsimiet fakultattivi

B'kollox għal din is-sena fil-kors tal-B.A. (Unuri) jsiru: 60 krettu

YEAR TWO

Semester 1

Obbligatorji L-istudenti kollha għandhom jirreġistraw għal dawn it-taqsimiet.

MAL2017 Il-Pjanifikazzjoni Lingwistika 4 ECTS (NC)
MAL2050 Il-Partijiet tad-Diskors 2 ECTS (NC)
MAL2070 Il-Poeżija Romantika: Dun Karm, Rużar Briffa u Oħrajn 4 ECTS (NC)
Semester 2

Obbligatorji L-istudenti kollha għandhom jirreġistraw għal dawn it-taqsimiet.

MAL1002 Il-Varjabbli Soċjolingwistiċi f'Malta 2 ECTS (NC)
MAL2002 Il-Morfoloġija Derivattiva tal-Malti 6 ECTS (NC)
MAL2080 In-Narrattiva Storika u Realista 4 ECTS (NC)
MAL2090 It-Teatru Malti mill-Bidu sa Ebejer 4 ECTS (NC)
Biex jgħaddu għat-tielet sena l-istudenti jeħtieġu:
26 krettu fil-Malti
26 krettu fil-qasam sussidjarju
8 kretti f'taqsimiet fakultattivi

B'kollox għal din is-sena fil-kors tal-B.A. (Unuri) jsiru: 60 krettu

YEAR THREE

Semester 1

Obbligatorji L-istudenti kollha għandhom jirreġistraw għal dawn it-taqsimiet.

MAL2005 Is-Sintassi tal-Malti 2 ECTS
MAL3003 Il-Morfoloġija Inflettiva tal-Malti 6 ECTS (NC)
MAL3070 Il-Poeżija Moderna: Mill-Isfond Storiku sal-Ilħna Mkissra 4 ECTS (NC)
MAL3080 In-Narrattiva Moderna: Minn Camilleri sa Żahra 4 ECTS (NC)
Semester 2

Obbligatorji L-istudenti kollha għandhom jirreġistraw għal dawn it-taqsimiet.

MAL3009 Kors Sinottiku fil-Lingwistika Maltija 6 ECTS (NC)
MAL3085 Kors Sinottiku fil-Letteratura Maltija 6 ECTS (NC)
Biex itemmu t-tielet sena b'suċċess l-istudenti jeħtieġu:
28 krettu fil-Malti
28 krettu fil-qasam sussidjarju
4 kretti f'taqsimiet fakultattivi

B'kollox għal din is-sena fil-kors tal-B.A. (Unuri) jsiru: 60 krettu

Biex ikun jistħoqqilhom li jingħatalhom il-grad tal-B.A. fil-Malti u qasam prinċipali ieħor, l-istudenti b'kollox jeħtieġu 180 krettu, li jkunu:
80 krettu fil-Malti
80 krettu fil-qasam prinċipali
20 krettu f'taqsimiet fakultattivi

Dan il-programm tà studju jaqà taħt ir-Regolamenti Ġenerali għar-Rikonoxximenti Universitarji tà qabel il-Lawrja, 2004 u taħt l-Ordinamenti għall-għoti tal-Baċellerat fl-Arti (Unuri) taħt l-awspiċi tal-Fakultà tal-Arti.
 
Last Updated: 8 April 2022
 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
Unless for exceptional approved reasons, no changes to the programme of study for a particular academic year will be made once the students' registration period for that academic year begins.

https://www.um.edu.mt/course/programme