Programme Description

Programme DescriptionUniversity of Malta

Faculty of Arts

Master of Arts in Maltese
(M.A.(Melit.))

(for courses commencing October 2020)

YEAR ONE

Year (This/these unit/s start/s in Semester 1 and continue/s in Semester 2)

Obbligatorji (L-istudenti kollha għandhom jirreġistraw għal din it-taqsima).

MAL5099* Dissertation 80 ECTS

*L-istudenti huma mistennija jibdew jaħdmu fuq it-teżi fl-ewwel semestru tas-sena akkademika 2020-21 u jtemmuha sa tmiem l-ewwel semestru tas-sena akkademika 2021-22.


Semester 1

Obbligatorji (L-istudenti kollha għandhom jirreġistraw għal din it-taqsima).

ATS5201 Methods of Research 5 ECTS
MAL5000** Il-Metodoloġija tal-Qasam Magħżul ta' Riċerka 5 ECTS

** L-istudenti jridu jirreġistraw għal din it-taqsima-studju jew għal taqsima/taqsimiet-studju oħra skont il-bżonn u bl-approvazzjoni tal-Bord.Dan il-programm ta' studju jaqa' taħt ir-Regolamenti Ġenerali għar-Rikonoxximenti Universitarji ta' wara l-Ewwel Grad tal-2008 u taħt l-Ordinamenti għall-għoti għall-Grad tal-Maġisteru fl-Arti - M.A. - taħt l-awspiċi tal-Fakultà tal-Arti.
 
Last Updated: 26 June 2020
 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
Unless for exceptional approved reasons, no changes to the programme of study for a particular academic year will be made once the students' registration period for that academic year begins.

https://www.um.edu.mt/course/programme