Programme Description

Programme DescriptionUniversity of Malta

Faculty of Arts

Bachelor of Arts (Honours) in Maltese
(B.A. (Hons)(Melit.))

(for courses commencing October 2020)

YEAR ONE

Year (This/these unit/s start/s in Semester 1 and continue/s in Semester 2)

Obbligatorji (L-istudenti kollha għandhom jirreġistraw għal dawn it-taqsimiet)

MAL1003 L-Ortografija tal-Malti 4 ECTS (NC)
MAL1020 Minn Djalett Għarbi għal Ilsien Nazzjonali: L-Istorja tal-Malti 4 ECTS (NC)
Semester 1

Obbligatorji (L-istudenti kollha għandhom jirreġistraw għal dawn it-taqsimiet)

LIN1010 Introduction to Linguistics 1 / Introduzzjoni għal-Lingwistika 1 2 ECTS
MAL1006 Introduzzjoni għall-Fonetika u l-Fonoloġija tal-Malti 2 ECTS
MAL1010 Għajnuniet Bażiċi għar-Riċerka 2 ECTS
MAL1060 Daħla għal-Letteratura 4 ECTS (NC)
Semester 2

Obbligatorji (L-istudenti kollha għandhom jirreġistraw għal dawn it-taqsimiet)

MAL1070 L-Eqdem Testi Poetiċi Maltin 4 ECTS (NC)
MAL1080 In-Narrattiva Maltija tal-Bidu 4 ECTS (NC)
Biex jgħaddu għat-tieni sena l-istudenti jeħtieġu:
26 krettu fil-Malti
26 krettu fil-qasam sussidjarju
8 kretti f'taqsimiet fakultattivi

B'kollox għal din is-sena fil-kors tal-B.A. (Unuri) jsiru: 60 krettu

YEAR TWO

Minbarra t-taqsimiet obbligatorji, l-istudenti huma meħtieġa jirreġistraw għal taqsimiet elettivi ta' sitt kretti minn dawk offruti matul is-sena.

Semester 1

Obbligatorji (L-istudenti kollha għandhom jirreġistraw għal dawn it-taqsimiet)

MAL2005 Is-Sintassi tal-Malti 2 ECTS
MAL2050* Il-Partijiet tad-Diskors 2 ECTS
MAL2055 Teoriji tal-Letteratura 4 ECTS (NC)
MAL2070 Il-Poeżija Romantika: Dun Karm, Rużar Briffa u Oħrajn 4 ECTS (NC)
MAL2075 Il-Wirt Għarbi fil-Malti 4 ECTS (NC)

Elettivi L-elettivi jiġu offruti biss jekk l-iskeda tal-ħinijiet tippermetti.

LIN2070 Maltese Sign Language 1: Beginners Course 2 ECTS
LLT2191 Psycholinguistics: Language Acquisition 4 ECTS
MAL2007** Kors Monografiku fil-Lingwistika Maltija 2 2 ECTS
MAL2009 Il-Lessikografija Maltija 2 ECTS
MAL2017 Il-Pjanifikazzjoni Lingwistika 4 ECTS
MAL2019*** Il-Korpus tal-Malti 2 ECTS
MAL2027 Id-Djaletti tal-Malti 2 ECTS
MAL2028 Il-Ġens Grammatikali fil-Malti 2 ECTS
MAL2150 Id-Djalett Sqalli u l-Element Sqalli fil-Malti 4 ECTS
MAL2166 It-Tradizzjoni Orali 2 ECTS

* It-taqsima MAL2050 ma tistax tittieħed ma’ taqsima LIN2020.

** Il-massimu ta’ studenti li jistgħu jirreġistraw għal din it-taqsima huwa ta’ għaxra. L-istudenti huma mitluba biex jikkuntattjaw lil Prof. Albert Borg qabel ma jirreġistraw għal din it-taqsima. Peress li din it-taqsima ma tiftaħx kull sena, qabel ma jirreġistraw għaliha, l-istudenti jridu jikkuntattjaw lill-Kap tad-Dipartiment.

*** Il-massimu ta’ studenti li jistgħu jirreġistraw għal din it-taqsima studju huwa ta’ tletin.Semester 2

Obbligatorji (L-istudenti kollha għandhom jirreġistraw għal dawn it-taqsimiet)

MAL1002 Il-Varjabbli Soċjolingwistiċi f'Malta 2 ECTS
MAL2002 Il-Morfoloġija Derivattiva tal-Malti 6 ECTS (NC)
MAL2015 Is-Semantika Lessikali fil-Malti 2 ECTS
MAL2021 Il-Fonetika u l-Fonoloġija tal-Malti 2 ECTS
MAL2071 Il-Poeżija Romantika: Zammit, Vassallo u Oħrajn 4 ECTS (NC)
MAL2080 In-Narrattiva Storika u Realista 4 ECTS (NC)
MAL2090 It-Teatru Malti mill-Bidu sa Ebejer 4 ECTS (NC)

Elettivi L-elettivi jiġu offruti biss jekk l-iskeda tal-ħinijiet tippermetti.

LIN2070 Maltese Sign Language 1: Beginners Course 2 ECTS
LIN3098* Corpus Linguistics 4 ECTS
MAL2016 Dokumenti Qodma bil-Malti 4 ECTS

* Peress li din it-taqsima ma tiftaħx kull sena, qabel ma jirreġistraw għaliha, l-istudenti jridu jikkuntattjaw lid-Direttur tal-Istitut tal-Lingwistika u t-Teknoloġija tal-Lingwa.Biex jgħaddu għat-tielet sena l-istudenti jeħtieġu:
46 krettu fil-Malti
10 kretti fil-qasam sussidjarju
4 kretti f'taqsimiet fakultattivi

B'kollox għal din is-sena fil-kors tal-B.A. (Unuri) jsiru: 60 krettu

YEAR THREE

Minbarra t-taqsimiet obbligatorji, l-istudenti huma meħtieġa jirreġistraw għal taqsimiet elettivi ta' erbatax-il krettu minn dawk offruti matul is-sena. Iridu jintgħażlu sitt kretti mit-taqsimiet tal-Lingwistika u tmien kretti mit-taqsimiet tal-Letteratura.

Year (This/these unit/s start/s in Semester 1 and continue/s in Semester 2)

Obbligatorji (L-istudenti kollha għandhom jirreġistraw għal dawn it-taqsimiet)

MAL3000 Teżina 12 ECTS (NC)
Semester 1

Obbligatorji (L-istudenti kollha għandhom jirreġistraw għal dawn it-taqsimiet)

MAL3003 Il-Morfoloġija Inflettiva tal-Malti 6 ECTS (NC)
MAL3005 Is-Sentenza Nominali fil-Malti 2 ECTS
MAL3010 Għajnuniet Avvanzati għar-Riċerka 2 ECTS
MAL3044 Temi Ewlenin Fl-Iżvilupp tal-Malti 2 ECTS
MAL3070 Il-Poeżija Moderna: Mill-Isfond Storiku sal-Ilħna Mkissra 4 ECTS (NC)
MAL3080 In-Narrattiva Moderna: Minn Camilleri sa Żahra 4 ECTS (NC)
MAL3090 It-Teatru Malti mill-Indipendenza sal-Kontemporanji 2 ECTS

Elettivi L-elettivi jiġu offruti biss jekk l-iskeda tal-ħinijiet tippermetti.

Lingwistika

MAL2023 Il-Malti Lsien Imħallat 2 ECTS
MAL2204 Is-Sengħa tat-Traduzzjoni 2 ECTS
MAL3004 Studjużi tal-Malti: De Soldanis u Vassalli 2 ECTS

Letteratura

MAL3071 Il-Poeżija Moderna: Dħaħen fl-Imħuħ 2 ECTS
MAL3081 In-Narrattiva Moderna: Borg, Balzan u Mahoney 2 ECTS
MAL3142 Il-Letteratura mis-Snin 90: It-Teatru 4 ECTS
MAL3241 Il-Letteratura mis-Snin 90: Il-Poeżija 4 ECTS
Semester 2

Obbligatorji (L-istudenti kollha għandhom jirreġistraw għal dawn it-taqsimiet)

MAL3002 Kors Sinottiku fil-Lingwistika Maltija 6 ECTS (NC)
MAL3091 Kors Sinottiku fil-Letteratura Maltija 6 ECTS (NC)

Elettivi L-elettivi jiġu offruti biss jekk l-iskeda tal-ħinijiet tippermetti.

Lingwistika

MAL3006 Oqsma Sintattiċi fil-Malti 2 ECTS
MAL3015 L-Aspett Lessikali fil-Malti 2 ECTS

Letteratura

MAL3055 L-Estetika Maltija 4 ECTS
MAL3068 Il-Mediterranjetà u l-Letteratura Maltija 2 ECTS
MAL3098 Il-Metafora: Testi Mistħarrġa 2 ECTS
MAL3240 Il-Letteratura mis-Snin 90: In-Narrattiva 4 ECTS
B'kollox għal din is-sena fil-kors tal-B.A. (Unuri) jsiru: 60 krettu

Biex ikun jistħoqqilhom li jingħatalhom il-grad tal-B.A. (Unuri) fil-Malti l-istudenti b'kollox jeħtiegu: 180 krettu, li jkunu:
132 krettu fil-Malti
36 krettu fil-qasam sussidjarju
12-il krettu f'taqsimiet fakultattivi

Dan il-programm tà studju jaqà taħt ir-Regolamenti Ġenerali għar-Rikonoxximenti Universitarji tà qabel il-Lawrja, 2004 u taħt l-Ordinamenti għall-għoti tal-Baċellerat fl-Arti (Unuri) - B.A. (Unuri) - taħt l-awspiċi tal-Fakultà tal-Arti.
 
Notes: NC = Non Compensatable
 
Last Updated: 6 April 2021
 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
Unless for exceptional approved reasons, no changes to the programme of study for a particular academic year will be made once the students' registration period for that academic year begins.

https://www.um.edu.mt/course/programme