Study-Unit Description

Study-Unit Description


CODE ARB1301

 
TITLE L-Għarbi

 
LEVEL 01 - Year 1 in Modular Undergraduate Course

 
ECTS CREDITS 2

 
DEPARTMENT Oriental Studies

 
DESCRIPTION Dan il-kors jirrikjedi erba’ sigħat ta’ taħriġ fl-elementi prinċipali tal-lingwa Għarbija. Dan huwa kors elementari li jintroduċi l-elementi grammatikali bażiċi ta' l-Għarbi Klassiku u tal-Għarbi Standard Modern. Fih isiru eżerċizzji sempliċi ta' qari u ta' kitba, kif ukoll eżerċizzji orali. Issir enfasi fuq il-qari ta' testi bla sinjali vokaliċi. Għal dan il-kors, jintuża b’mod regolari l-laboratorju tal-lingwa kif ukoll għajnuniet awdjo-viżivi. L-istudenti jingħataw xogħol li jrid isir barra l-ħin tal-kors.

Testi irrakkomandati:

Main Text
- Schulz, Eckehard, and Sebastian Maisel. Modern Standard Arabic: Integrating Main Arabic Dialects. Leipzig: Edition Hamouda, 2013.

Supplementary Readings
- Badawi, E., Carter, M.G., and Gully, A. Modern Written Arabic: A Comprehensive Grammar. London: Routledge, 2004.
- Holes, Clive. Modern Arabic: Structures, Functions and Varieties. London: Longman Linguistics Library, 2004.
- Schulz, Eckehard, et alii. Standard Arabic: An Elementary-Intermediate Course. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

 
RULES/CONDITIONS In TAKING THIS UNIT YOU CANNOT TAKE ARB1001 OR TAKE ARB1401 OR TAKE ARB1501

 
STUDY-UNIT TYPE Lecture

 
METHOD OF ASSESSMENT
Assessment Component/s Assessment Due Resit Availability Weighting
Oral examination SEM1 Yes 100%

 
LECTURER/S Kurstin Gatt
Martin R. Zammit

 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
It should be noted that all the information in the description above applies to study-units available during the academic year 2020/1. It may be subject to change in subsequent years.

https://www.um.edu.mt/course/studyunit