Study-Unit Description

Study-Unit Description


CODE MAL1010

 
TITLE Għajnuniet Bażiċi għar-Riċerka

 
LEVEL 01 - Year 1 in Modular Undergraduate Course

 
ECTS CREDITS 2

 
DEPARTMENT Maltese

 
DESCRIPTION L-għan tal-kors huwa li jintroduċi lill-istudenti għall-istudju universitarju u jfornihom bl-għodod meħtieġa biex iwettquh sewwa.

L-istudenti jiġu introdotti għas-sistema u għat-taqsimiet differenti tal-Librerija, partikolarment għat-taqsimiet marbutin mal-istudju tal-ilsien Malti, tal-lingwistika u tal-letteratura. Jitħarrġu wkoll f’ħiliet bażiċi, bħalma huma kif jagħżlu l-għejun primarji mill-għejun sekondarji, kif jieħdu n-noti b’mod effettiv u kif iqassmu sewwa l-ħin tal-istudju tagħhom.

Minħabba li llum tista’ tgħid ix-xogħol kollu jsir bil-kompjuter, xi lezzjonijiet isiru fil-laboratorju tal-kompjuters u fihom l-istudenti jitgħallmu kif iħaddmu din l-għodda b’mod sodisfaċenti u kif jużaw l-ittri tal-Malti u t-tastiera Maltija. F’dan il-livell it-tagħlim huwa marbut l-aktar mal-produzzjoni ta’ assenjament.

Biblijografija:

- Cassar, M. (2000) Ir-Reqqa tal-Kitba. Malta: Merlin Library.
- Truss, L. (2003) Eats, Shoots & Leaves: The Zero Tolerance Approach to Punctuation. Auckland: Profile Books.

 
STUDY-UNIT TYPE Lecture

 
METHOD OF ASSESSMENT
Assessment Component/s Assessment Due Resit Availability Weighting
Assignment SEM1 Yes 100%

 
LECTURER/S Norman C. Borg
Bernard Micallef
Immanuel Mifsud
Michael Spagnol (Co-ord.)
Olvin Vella

 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
It should be noted that all the information in the description above applies to study-units available during the academic year 2020/1. It may be subject to change in subsequent years.

https://www.um.edu.mt/course/studyunit