Study-Unit Description

Study-Unit Description


CODE MAL1376

 
TITLE L-Editjar ta' Manuskritt Letterarju

 
LEVEL 01 - Year 1 in Modular Undergraduate Course

 
ECTS CREDITS 2

 
DEPARTMENT Maltese

 
DESCRIPTION Dan il-kors dwar l-editjar iħarreġ lill-istudenti fil-qari, fl-analiżi u fir-reviżjoni ta’ testi letterarji mislutin minn kotba ppubblikati jew ta' manuskritti mħejjijin apposta. Il-kors jiddiskuti liema huma dawk il-kwalitajiet li jeħtieġ editur tajjeb, u kif jagħraf il-merti mid-difetti ta’ test letterarju. Fuq kollox, il-kors jippreżenta l-għodod li editur għandu bżonn hu u jirrevedi test letterarju.

Il-kors jipprovdi dawk l-elementi lingwistiċi u letterarji li l-istudenti jeħtiġilhom jistħarrġu bir-reqqa għall-editjar ta’ test letterarju: is-sintassi, il-grammatika, l-organizzazzjoni tal-paragrafi, l-istil, il-vuċijiet użati, il-karatterizzazzjoni, il-plott u s-setting.

Għanijiet tal-Kors:

Dan il-kors għandu l-għan li:
- jippreżenta l-prinċipji bażiċi tal-editjar: sintassi, grammatika, organizzazzjoni tal-paragrafi;
- juri l-komponenti analiżżabbli tat-test letterarju: stil, karatterizzazzjoni, plott, setting, vuċi.

Kisbiet mit-Tagħlim:

1. Tagħlim:

Fi tmiem il-kors l-istudenti se jkunu kapaċi jagħraf żewġ kwalitajiet ta’ żbalji f’test letterarju: l-iżbalji żgħar ta’ natura sintattika u grammatikali u l-iżbalji f’livell iktar profond, ta’ natura strutturali u stilistika: il-karatterizzazzjoni, il-vuċi, il-plott, u l-istil, fost oħrajn.

2. Ħiliet:

Fi tmiem il-kors l-istudenti se jkunu kapaċi:
- jaqra b’mod aktar perċettiv;
- jissuġġerixxi modi kif wieħed jista’ jtejjeb test letterarju għall-pubblikazzjoni;
- jagħraf u japplika s-simboli użati fl-editjar.

Biblijografija:

Qari Bażiku:

- Fish, S. (2011) How to write a Sentence and how to read one. New York: HarperCollins.
- Graham, R. (2001) How to write Fiction and think about it. Gordonsville, US: Pelgrave.
- Mc Cormack, T. (2006) The Fiction Editor, The Novel, and The Novelist. New Jersey: Paul Dry Books.
- Scott Bell, J. (2008) Revision and Self-Edting. Cincinnati, US: Writer’s Digest BooKs.

Qari Supplimentari:

- Childs, P. (2001) Reading Fiction. Opening the Text. Basingstoke, GB: Pelgrave.
- Mullan, J. (2006) How Novels Work. Oxford, GB: Oxford University Press.
- Pamuk, O. (2010) The Naive and the Sentimentalist Novelist. Cambridge, US: Harvard University Press.

 
ADDITIONAL NOTES L-applikant irid ikollu r-rekwiżiti mitlubin mill-Kors sħiħ tad-Diploma, jiġifieri r-rekwiżiti mitlubin mir-Regolamenti għad-dħul fl-Università ta' Malta, kif ukoll il-grad C jew ogħla fil-Matrikola Avvanzata tal-Malti.

 
STUDY-UNIT TYPE Lecture

 
METHOD OF ASSESSMENT
Assessment Component/s Assessment Due Resit Availability Weighting
Assignment SEM2 Yes 100%
Important - Due to the COVID19 Pandemic the information regarding the method of assessment indicated above may have been changed. Further details have been provided by your F/I/C/S.

 
LECTURER/S Chris Gruppetta

 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
It should be noted that all the information in the study-unit description above applies to the academic year 2019/0, if study-unit is available during this academic year, and may be subject to change in subsequent years.

https://www.um.edu.mt/course/studyunit