Study-Unit Description

Study-Unit Description


CODE MAL2098

 
TITLE Il-Metafora: Teoriji Ewlenin

 
LEVEL 02 - Years 2, 3 in Modular Undergraduate Course

 
ECTS CREDITS 2

 
DEPARTMENT Maltese

 
DESCRIPTION Dan il-kors jistharreg it-tifsira u l-funzjoni tal-metafora. Il-punt tat-tluq huwa loggezzjoni ghall-uzu tal-metafora u l-analizi tad-distinzjoni li jaghmlu ghadd ta’ kritici bejn il-metafora u l-lingwa hekk imsejha letterali.Filwaqt li jirreferi ghall-pozizzjonijiet tradizzjonali, il-kors jiffoka fuq interpretazzjonijiet godda tal-metafora u jistharreg
ghaliex il-metafora sabet tant xorti fost l-istudjuzi ta’ zmienna. Matul il-kors isiru riferimenti kontinwi ghal-lingwa u l-letteratura Maltija.

Ghanijiet tal-Kors

Li l-istudenti jkollhom gharfien tajjeb tat-teorija tal-metafora u l-applikazzjoni taghha ghal-letteratura Maltija.

Kisbiet mit-Taghlim

1. Taghlim:

Fi tmiem il-kors l-istudenti se jkunu kapaci jidentifikaw metafora letterarja u jqisu n-natura ul-effetti taghha fuq ix-xoghol letterarju.

2. Hiliet:

Fi tmiem il-kors l-istudenti se jkunu kapaci jiddistingwu bejn metafora u ohra u jqisu l-potenzjal taghha lil hinn mid-dimensjoni semantika.

Biblijografija

Aristotli (2012) Dwar l-Arti tal-Poezija. Ed. Karmenu Serracino. Malta: BDL.
Cooper, D. E. (1986) Metaphor.Oxford: Basil Blackwell.
Grima, A. (2011) “Minn kull xorta ta’ qziez.” Dun Karm u l-konfini tal-identità filmument tal-metafora. Malta: Dipartiment tal-Malti, L-Università ta’ Malta u Fondazzjoni Karmen Mikallef Buhagar.
Lakoff, G. & Johnson, M. (1980) Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press.
Micallef, B. (1994) Il-Metafora. Malta: Peresso.
Ortony, A. ed. (1979, 1993) Metaphor and Thought.Cambridge: Cambridge University Press.
Ricoeur, P. (2004) The Rule of Metaphor. UK: Taylor and Francis.

 
STUDY-UNIT TYPE Lecture

 
METHOD OF ASSESSMENT
Assessment Component/s Assessment Due Resit Availability Weighting
Examination (1 Hour) SEM2 Yes 100%

 
LECTURER/S

 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
It should be noted that all the information in the study-unit description above applies to the academic year 2019/0, if study-unit is available during this academic year, and may be subject to change in subsequent years.

https://www.um.edu.mt/course/studyunit