Study-Unit Description

Study-Unit Description


CODE MAL3010

 
TITLE Għajnuniet Avvanzati għar-Riċerka

 
LEVEL 03 - Years 2, 3, 4 in Modular Undergraduate Course

 
ECTS CREDITS 2

 
DEPARTMENT Maltese

 
DESCRIPTION L-għan ewlieni tal-kors huwa li jħarreġ lill-istudenti fil-preparazzjoni u l-preżentazzjoni ta’ xogħol iktar avvanzat, bħalma hija teżi, bl-istil li jixraq lil riċerka akkademika u fil-format mitlub, ladarba prattika tajba tiffranka l-ħin u x-xogħol żejjed.

Barra minn hekk, l-istudenti jitħejjew biex kulma jaqraw jagħmlu l-aħjar użu tiegħu, jippreżentaw dak li jafu bl-aħjar mod, jimxu bl-etika f’xogħolhom u jegħlbu dawk il-problemi li xogħol akkademiku normalment jippreżenta.

Parti mill-kors hija ddedikata lill-għajnuniet elettroniċi li jgħinuhom jippreżentaw it-teżi skont il-kriterji u l-format mitlubin.

Biblijografija:

Cassar, M. (2000) Ir-Reqqa tal-Kitba. Malta: Merlin Library.
Rosen, L.J. & Behrens, L. (2003) The Allyn & Bacon Handbook. Boston: Allyn & Bacon.
Truss, L. (2003) Eats, Shoots & Leaves: The Zero Tolerance Approach to Punctuation. Auckland: Profile Books.

 
ADDITIONAL NOTES Offrut biss lill-istudenti tal-Malti (Unuri) tat-Tielet Sena

 
STUDY-UNIT TYPE Lecture

 
METHOD OF ASSESSMENT
Assessment Component/s Assessment Due Resit Availability Weighting
Assignment SEM1 Yes 100%

 
LECTURER/S Norman C. Borg
Bernard Micallef (Co-ord.)
Immanuel Mifsud
Michael Spagnol
Olvin Vella

 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
It should be noted that all the information in the description above applies to study-units available during the academic year 2020/1. It may be subject to change in subsequent years.

https://www.um.edu.mt/course/studyunit