Study-Unit Description

Study-Unit Description


CODE MAL3081

 
TITLE In-Narrattiva Moderna: Borg, Balzan u Mahoney

 
LEVEL 03 - Years 2, 3, 4 in Modular Undergraduate Course

 
ECTS CREDITS 2

 
DEPARTMENT Maltese

 
DESCRIPTION Jiġi eżaminat is-sehem tan-narrattiva psikosoċjali fil-mixja letterarja ta' pajjiżna. Listudju jiffoka primarjament fuq il-mottivi, is-sentimenti, u l-ħsibijiet tal-karattri involuti sabiex jintwera l-fatt li l-karatterizzazzjoni hija aktar importanti mill-plott fixxorta ta' narrattiva diskussa hawnhekk. It-temi marbutin ma' dan is-suġġett jinkludu,
fost oħrajn: il-femminiżmu Malti, l-ideoloġija li tinfluwenza lill-bniedem, il-funzjoni tannarratur, il-protagonist li jġorr il-piż tematiku, u t-teorija tal-personalità applikata għannarrattiva Maltija. Il-kors ikompli mal-korsijiet li jħaddan MAL3080 imma jittratta fid-dettall għadd ta‘ rumanziera, fosthom: Paul P. Borg, Rena Balzan, Raymond Mahoney.

Ghanijiet tal-Kors

Li l-istudenti japprofondixxu l-għarfien tagħhom tal-esperimentazzjoni stilistika u tematika fin-narrattiva moderna.

Kisbiet mit-Taghlim

1. Taghlim:

Fi tmiem il-kors l-istudenti se jkunu kapaċi jidentifikaw u japprezzaw ideat u sentimenti ewlenin li jikkaraterizzaw lill-bniedem tasseklu għoxrin b’rabta max-xogħlijiet tal-awturi magħżula.

2. Hiliet:

Fi tmiem il-kors l-istudenti se jkunu kapaċi iwettqu analiżi b’sens kritiku quddiem realtajiet differenti rrappreżentati fix-xogħlijiet magħżula.

Biblijografija

Briffa, C. (2001) Rhythmic Patterns in Maltese Literature. Malta: Midsea.
Briffa, C. (2008) Il-Letteratura Maltija: L-Istorja tan-Narrattiva. Malta: University Publishing.
Friggieri, O. (1995) L-Istudji Kritiċi Miġbura. Malta University Services.

It-testi jkunu r-rumanzi tal-awturi kollha.

It-testi

Balzan, R. Fiż-Żifna tal-Ibliet.
Balzan, R. Ilkoll ta’ Nisel Wieħed.
Borg, P.P. Bejn Mara u Qassis.
Borg, P.P. Dal-Lejl Ġie Alla.
Borg, P.P.Għeluq.
Mahoney, R. Meta r-Riħ Jonfoħ Kontra.
Mahoney, R. U x-Xitwa Fadlilha Ġimgħa.

 
STUDY-UNIT TYPE Lecture

 
METHOD OF ASSESSMENT
Assessment Component/s Assessment Due Resit Availability Weighting
Examination (1 Hour) SEM1 Yes 100%

 
LECTURER/S Adrian Grima

 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
It should be noted that all the information in the study-unit description above applies to the academic year 2019/0, if study-unit is available during this academic year, and may be subject to change in subsequent years.

https://www.um.edu.mt/course/studyunit