Study-Unit Description

Study-Unit Description


CODE MAL3098

 
TITLE Il-Metafora: Testi Mistħarrġa

 
LEVEL 03 - Years 2, 3, 4 in Modular Undergraduate Course

 
ECTS CREDITS 2

 
DEPARTMENT Maltese

 
DESCRIPTION Dan il-kors jistharregl-uzu tal-metafora f’testi letterarji Maltin. Filwaqt li l-enfasi tkun fuq kitbiet letterarji ta’ generi differenti minn perijodi distinti tal-letteratura Maltija, issir analizi wkoll, fost l-ohrajn, tat-tahdit ta’ kuljumghall-funzjonijiet figurattivi tieghu. Matul il-kors, il-metafori jigu analizzati f’kuntesti lingwistici, letterarji, u kulturali li jikxfu is-saffi semantici u assocjattivi taghhom.

Ghanijiet tal-Kors

Li l-istudenti jaghrfu d-dinamika tal-metafora letterarji f’diversi kuntesti.

Kisbiet mit-Taghlim

1. Taghlim:

Fi tmiem il-kors l-istudenti se jkunu kapaci jidentifikaw u janalizzaw l-effetti tal-metafora fuq il-qari.

2. Hiliet:

Fi tmiem il-kors l-istudenti se jkunu kapaci japplikaw l-osservazzjonijiet taghhom tal-mekkanizmi metaforici ghal testi ohrajn.

Biblijografija

Grima, A. (2011) “Minn kull xorta ta’ qziez.” Dun Karm u l-konfini tal-identità filmument tal-metafora. Malta: Dipartiment tal-Malti, L-Università ta’ Malta u Fondazzjoni Karmen Mikallef Buhagar.
Grima, A. “The Idealized Nation-Mother of the Romantics and the Status Quo.” Symposia Melitensia, no. 5, 2008, University of Malta Junior College.
Grima, A. (2005) "Tarzan u l-Udjenza Tieghu f'"Il-Gnien" ta' Henry Holland." Fora Melitensia, 2, 2005.
Lakoff, G. & Turner, M. (1989) More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor.Chicago: University of Chicago Press.
Ortony, A. ed. (1993) Metaphor and Thought.Cambridge: Cambridge University Press.
Van den Abbeele, G. (1992) Travel as Metaphor: From Montaigne to Rousseau.

 
RULES/CONDITIONS Before TAKING THIS UNIT YOU MUST TAKE MAL2098

 
STUDY-UNIT TYPE Lecture

 
METHOD OF ASSESSMENT
Assessment Component/s Assessment Due Resit Availability Weighting
Examination (1 Hour) SEM2 Yes 100%

 
LECTURER/S Adrian Grima

 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
It should be noted that all the information in the study-unit description above applies to the academic year 2018/9, if study-unit is available during this academic year, and may be subject to change in subsequent years.

https://www.um.edu.mt/course/studyunit