Study-Unit Description

Study-Unit Description


CODE DGP0454

 
TITLE Tisħiħ fil-Kitba tal-Malti 2

 
LEVEL 00 - Mod Pre-Tert, Foundation, Proficiency & DegreePlus

 
ECTS CREDITS Not Applicable

 
DEPARTMENT Degree Plus Programme

 
DESCRIPTION L-għanijiet tat-Taqsima-Studju:

• Li jkompli jipperfezzjona lill-istudenti fl-ortografija tajba bil-Malti permezz ta’ taħriġ prattiku;
• Li jħarreġ lill-istudenti jesprimu ruħhom b’Malti tajjeb.

Id-Deskrizzjoni tat-Taqsima-Studju:

Din it-taqsima-studju hija mmirata għal studenti li diġà jkollhom livell bażiku tal-kitba Maltija u tgħinhom jirfinaw fl-użu tagħha biex iħejju ruħhom aħjar għall-ħajja professjonali tagħhom. Fil-fatt, it-taqsima torbot ma’ dik ta’ qabilha (DGP0453: Tisħiħ fil-Kitba tal-Malti 1) imma toffri għajnuna iktar avvanzata lill-istudenti li jkunu temmew l-ewwel parti jew li jkollhom diġà dak il-livell. Il-kors joffri taħriġ ortografiku avvanzat li bih l-istudenti jkunu jistgħu jkomplu jsaffu l-kitba tagħhom mill-iżbalji li jkunu jagħmlu u jaġġornaw ruħhom mal-aħħar żviluppi fil-kitba tal-Malti.

Il-Materjal użat fit-Taqsima-Studju:

M’hemmx testi partikolari għal din it-taqsima-studju għalkemm jistgħu jiġu rrakkomandati xi kotba mit-tutur matul il-kors. Il-materjal kollu li jintuża waqt il-lezzjonijiet ikun ipprovdut mil-lettur.

 
ADDITIONAL NOTES Din it-taqsima-studju tista’ ma tkunx offruta jekk ma jkunx hemm biżżejjed applikanti.

 
STUDY-UNIT TYPE Lecture

 
METHOD OF ASSESSMENT
Assessment Component/s Resit Availability Weighting
Attendance No 100%

 
LECTURER/S

 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
It should be noted that all the information in the description above applies to study-units available during the academic year 2020/1. It may be subject to change in subsequent years.

https://www.um.edu.mt/course/studyunit