Visiting students

Din it-taqsima studju hi maħsuba għal min għadu se jibda jitgħallem il-lingwa Maltija u għandu bżonn li jikkomunika bil-Malti fl-ambjent tal-istudju u tax-xogħol prospettiv tiegħu. F'din it-taqsima studju, l-istudent jitgħallem jippronunzja, jaqra, jifhem, jitħaddet u jikteb il-kliem bażiku, sentenzi sempliċi u l-espressjonijiet l-aktar komuni bil-Malti kif ninqdew bihom fil-ħajja ta’ kuljum u fil-klassi; ngħidu aħna, kif nintroduċu ruħna, insellmu lil xulxin, nagħtu tagħrif dwarna nfusna, nitkellmu dwar qrabatna, ħbiebna, u fejn noqogħdu. Din it-taqsima studju tintroduċi l-elementi bażiċi tal-grammatika Maltija. Dawn it-temi jsiru fl-isfond soċjokulturali tal-ħajja Maltija. B'hekk din it-taqsima studju għandha twassal biex l-istudent ikun jista' jibda jikkomunika mat-tfal u l-adulti Maltin u jkollu bażi fuqiex ikompli jiżviluppa l-kompetenza tiegħu.

More

Din l-unità ta' studju hi maħsuba għal min għandu ħila bażika fil-Malti (livell A1/A2 tas-CEFR)jew għadu kemm għadda mill-unità ta' studju preċedenti, EPE2013 sabiex jitgħallem jikkomunika kif meħtieġ bil-Malti fl-ambjent tal-istudju u tax-xogħol prospettiv tiegħu. F'din l-unità ta' studju, l-istudent ikompli jiżviluppa l-qari, it-taħdit u l-kitba bil-Malti sa 'Independent User' tas-CEFR. Jiġi mħarreġ sabiex juża kliem bażiku u speċifiku fil-qasam tal-edukazzjoni, sentenzi sempliċi u aktar ikkumplikati u l-espressjonijiet l-aktar komuni bil-Malti kif ukoll astratti u idjomatiċi, kif ninqdew bihom fil-ħajja ta’ kuljum u fil-klassi; ngħidu aħna, kif jikteb ittre lill-ġenituri, kif jikteb rapport u avviż, kif ukoll kif jikkomunika sew bil-Malti, mal-adulti, mat-tfal u mal-istudenti.

More

This study-unit aims to establish a shared vision of what is expected of TP examiners when conducting assessments in Early Childhood and Primary school settings. It will offer insights about what to observe and assess while visiting student teachers during field placement. It will also provide field placement examiners with guidance about completing the examiners’ report to ensure conformity and uniformity in the way examiners assess students. This study-unit will offer TP examiners the opportunity to discuss assessment criteria followed when visiting students and completing reports.

More

Important:
  • A submission is deemed to be complete only when the applicant presses the submit button at the end of the application page
  • Applicants ought to submit their application as NEW USERS.
  • If an applicant follows and successfully completes a fee-paying visiting study-unit, s/he will be issued a detailed transcript free of charge.

Apply Now.


https://www.um.edu.mt/educ/study/visitingstudents