University of Malta
 

Stqarrija Ufficjali - Malti
UOM Main Page
 
 
 
Newspoint
Current Vacancies

Tisħiħ fil-Kitba tal-Malti


L-Uffiċċju għat-Tmexxija u l-Iżvilupp tar-Riżorsi Umani, flimkien mad-Dipartiment tal-Malti, organizza kors fil-kitba tal-Malti minn Novembru 2008 sa Frar 2009.  L-għan ewlieni ta’ dan il-kors kien li jgħin lill-parteċipanti jtejbu l-Malti tagħhom, jiksbu kunfidenza ikbar fl-użu tal-ilsien Malti fix-xogħol klerikali u amministrattiv u jaħarbu għadd ta’ żbalji komuni fil-kitba.

Matul il-kors, il-parteċipanti tħarrġu kif jistgħu jiffaċċjaw l-isfida ta’ terminoloġija adattata,  u kif ikunu kreattivi fit-tħaddim tal-ilsien Malti. Kellhom ukoll iċ-ċans jieħdu sehem f’diskussjonijiet dwar l-idjomi Maltin u l-istorja tal-lingwa Maltija. Iżda l-qofol tal-kors kien jikkonsisti fi programm intensiv ta’ taħriġ u tisħiħ fil-kitba tal-parteċipanti, li għenhom jegħlbu l-biża’ u jidraw jiktbu bil-Malti b’kunfidenza ikbar. Il-laqgħat swew ukoll bħala aġġornament tal-ortografija sal-aħħar bidliet.

Kull parteċipant li attenda għal mhux inqas minn tmenin fil-mija tal-kors ingħatalu ċertifikat.  Dawn huma l-ismijiet tal-membri tal-Istaff Amministrattiv li attendew għall-kors: Tonio Agius, Daniela Armeni, Jo-Anne Attard, Alison Bone, Maria Bray, Krystle Bugeja, Karen Cacciattolo, Maria Camilleri, Christianne Caruana, Ruth Caruana, Therese Caruana, Caryl Cassar, Elizabeth Cassar, Evelyn Chetcuti, Adriana Crocker, Vanessa Anne Debattista, Anne Marie Debono, Lianne Debono, Laura Falzon, Romina Farrugia, Danielle Fava Naudi, Shelley-Ann Frendo, Rachael Giardina, Angele Grech, Elaine Grech, Jacqueline Grech, Tiziana Maria Grech, Mohammed Hazzouri, John Kind, Catriona Mallia, Carmen Mamo, Antoinette Micallef, Kristina Micallef, Sharon Micallef, Daniela Mifsud, Nadia Muscat, Michelle K. Paris, Nadia Pirotta, Monica Sammut, Andrew Scicluna, Rita Stirling, Charmaine Tabone, and Doris Wright.

Għal aktar informazzjoni, ikkuntattja lil Kristina Micallef.

Karen Cacciattolo
4 ta' Marzu, 2009 


Calendar
Notices
Christmas on Campus Activities
Activities for Christmas on Campus for December 2017 
Training and Development Programme for 2017
Training and Development Programme for the calendar year 2017
Staff Scholarships and Bursaries

Application guidelines for Scholarships and Bursaries.

Academic Work Resources Submission Guidelines

Academic Work Resources Fund (AWRF) and Continuous Professional Development (CPD) Submission Guidelines


Admin, Tech & Ind Work Resources Deadlines

Administrative, Technical and Industrial Staff Work Resources Fund Deadlines for Submission

Absence Management Guidelines
The Office for HRM&D has prepared a set of procedures in connection with absence management.
Payroll Dates 2017
The payroll dates for 2017 have now been issued.
Programme Human Resource Requirements
The PHRR Manuals can be found on the following links for lecturing and supervision duties.
Guidelines for Electronic Voting
Guidelines for Electronic Voting.
Fire Assembly Points
Members of staff are requested to note their respective Assembly Points in case of emergency.
Return for Academic Services Rendered
The Return Sheet for Academic Services Rendered can be found here.
Filling of FS4 Form
The FS4 form has been amended to cater for the new tax bands.
 
 
Last Updated: 7 August 2017

Log In back to UoM Homepage