University of Malta
 

New Melitensia Accessions
UOM Main Page
 
 
 
Newspoint
Opening Hours
Facebook
Refworks

NEW ACCESSIONS: Items which were accessioned recently

 

May 2019

 • MZX,GE,C - Orpheus : his song and his music / Richard England. [Malta] : Kite, 2016
 • PJ9617 .K8 P.B.75 K - Deċiżjonijiet 2 tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti dwar il-kitba tal-kliem mill-Ingliż fil-Malti : rapport sħiħ / Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. [Floriana] : Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, 2018
 • PJ9617 .K8 P.B.75 K - Deċiżjonijiet 2 tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti dwar il-kitba tal-kliem mill-Ingliż fil-Malti : rapport qasir / Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. [Floriana] : Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, 2018
 • MZT,RC - EU & me / European Commission. Directorate-General Communication. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017
 • MZ8 Għa - A history of Għarb / Patrick Formosa ; photography & design Daniel Cilia. Malta : Salesians of Don Bosco, 2018
 • PJ9633.9.N3 C3 - Dizzjunarju ta' termini nawtiċi u tagħrif marittimu lokali = Dictionary of Maltese nautical terms & maritime themes / Joseph Caruana. San Ġwann : BDL, 2019
 • MZT,RC - The European Council and the Council of the EU through time : decision-and law-making in European integration / Council of the European Union Secretariat. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017 
 • MZT,RC - The European Union and the Council : the house of the member states / Council of the European Union Secretariat. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018
 • PJ9601 .K8 - 10 snin ta' ħidma : 2005-2015 / Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. [Floriana] : Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, 2015
 • MZT,Q P.B.51 R - Episodes in Maltese industrial relations in 2018 / Saviour Rizzo. Msida : Centre for Labour Studies, University of Malta, 2019
 • MZS8 - Massimarji tal-Imħallef Philip Sciberras : proċedura ċivili : vol. 2 / Grazio Mercieca. [Msida] : Malta U.P., 2018
 • MZT,RC - The ABC of EU law / Klaus-Dieter Borchardt. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017
 • MZX,N4 - Verbi : mill-bieb 'il ġewwa / [Barumbara Collective]. [N.d. : s.l.], 2018
 • MZ2 - L-arkivju Parrokjali taż-Żebbug t'Għawdex : vol. 2 / H.C.R. Vella. Gozo : Il-Parroċċa Matriċi taż-Żebbuġ, 2018
 • MZX,TH - Ngħix ħajja sabiħa / Michael Galea. Malta : BDL, 2019
 • MZZ - Traduttori come mediatori culturali / a cura di Sergio Portelli, Bart Van den Bossche e Sidney Cardella. Firenze : Franco Cesati editore, 2016
 • MZX,CM,A - Of flesh and blood : the figurative art of / Raymond Agius ; the poetry of Walid Nabhan. [Malta] : Kite, 2018
 • MZW7 - Analyse systématique des erreurs : problèmes et perspectives / Laurent Seychell. Msida : Mireva, 1996
 • PJ9606 .F8 - Fuq il-passi ta’ Vassalli / editur, Joseph P. Borg. Valletta : Klabb Kotba Maltin, 2019
 • MZS,KH - The trust Laws of Jersey and Malta : a civilian interpretation / Patrick J Galea. Jersey and Guernsey law review ltd, 2018
 • MZU:PBN - Biex wiehed iqerr sewwa / Vincenzo Minn Vicenza. Valletta : Giov. Muscat, 1924 [1878]
 • MZU:PBN - Taħrig ta' tjieba : pratikat fl-oratorju Malti ta' l-edukazzjoni Nisranija taħt it-titolu tal-Bon Pastur li jinsab fil-knisja ta' S. Anton Abbati tal-Belt jew tal-Vittorja / Mons. Fr. Gaetano Pace Forno. Valletta : Giov. Muscat, 1957
 • MZX,B8 - Kors dwar is-sengħa tal-bini / Joseph Camilleri. [San Ġwann] : BDL, 2019
 • MZ37t - Orchids of the Maltese Islands : a descriptive guide / by Stephen Mifsud. [Malta] : Green House, 2018
 • MZT,HW - Gender equality & the welfare state : the social construction of dual workers/dual carers family model in Malta (2013-2017) / Cyrus Vakili-Zad. [the author], 2018
 • PJ9698.3.C372 S9 P.B. 199 C - Suspetti / att ta' Albert M. Cassola. Valletta : Progress P., 1962
 • PJ9698.3.M545 M336 - Madwar sagħtejn u nofs 'il bogħod mill-Ġenna / Immanuel Mifsud. Sta. Venera : Klabb Kotba Maltin, 2019
 • MZT,RC - L-Unjoni Ewropea : x'inhi u x'taghmel. Luxembourg : EU Publications Office, 2018
 • MZU,Z - Passjoni : merging art and faith / kummentarju ta' Mario Coleiro ; fotografija ta' Mario Cocker. [Malta] : Horizons, 2019
 • MZ5 - Cultural participation survey 2016 / editors Adrian Debattista ... [et al.]. [Malta] : Arts council Malta, 2017
 • MZU,N24 - The Apostolato of the Order of St John at the Cathedral of Malta : Antonio Arrighi's fifteen silver statues / Jennifer Montagu ... [et al.] ; photography and design [by] Daniel Cilia. Mdina : Mdina Cathedral Chapter, 2018
 

April 2019

 •  MZT,GA - The peerage & knightage in Malta / Charles A. Gauci. Malta : Midsea Books, [2018]
 • MZU5 - Malta : Sunday mass attendance, census 2017 / [co-ordinated by Joe Inguanez with the help of Antonella Ellul ... [et al.]]. Floriana : Discern - Institute for Research on the Signs of the Times, 2018
 • MZX,A - MUŻA : the National community art museum ERDF 05.019 / editing, Sandro Debono, Godwin Vella ; texts, Kevin Abela ... [et al.]. [Malta] : Heritage Malta, 2018
 • MZY - Ilwien il-festi Maltin = Colours of Maltese festas : Vol. 7 / fotografu, Mark Micallef Perconte ; editur, Andrew Borg. [Malta] : Deer, 2017
 • MZY - Ilwien il-festi Maltin = Colours of Maltese festas : Vol. 8 / fotografu, Mark Micallef Perconte ; editur, Andrew Borg. [Malta] : Deer, 2018
 • MZ8 ŻEB - Żebbuġ of Gozo : its people, inscriptions and history / Horatio Caesar Roger Vella. Żebbuġ, Gozo : Local Council of Żebbuġ, Gozo, 2018
 • MZY - Il-Maltin : għemilhom, drawwiethom, ġrajjiethom : vol. 2 / Steve Borg. Santa Venera : Klabb Kotba Maltin, 2018
 • PJ9613 .S425 - Inħaddem il-Malti tajjeb : manwal prattiku tal-grammatika / Karl Scicluna, , Saviour S. Agius, Chris Giordano. San Ġwann : BDL, 2018
 • MZX,GE,C - Walking in circles / Giulia Privitelli ; images [by] Steve Bonello. [Malta] : Kite, 2018
 • PJ9684 .B345 - Baħħara tal-kelma : kitbiet letterarji ta' akkademiċi tal-Università ta' Malta / antoloġija miġbura minn Terence Portelli. [Malta] : Koperattiva Kulturali Università, 2012
 • MZT,KH P.B.136 L - Att dwar opportunitajiet indaqs [għal] persuni b'diżabilità, rapport annwali 2016/17 : sbatax-il sena tal-att dwar opportunitajiet indaqs = The equal opportunies act [for] persons with disability, annual report 2016/17 : seventeen years of operation of the equal opportunities act / Kummissjoni għad-drittijiet ta' Persuni b'Diżabilita`. Sta. Venera : CRPD, 2018
 • MZU:PBM - Is-sena tas-Sinjur : riflessjoni għal kull jum tas-sena / Dun Ġorġ. [Blata l-Bajda] : Societas Doctrinae Christianae, 2001
 • MZX,TA,B - Inter-professional ethics in health care / edited by Maurice N. Cauchi. Malta : Bioethics Consultative Committee, 2001
 • MZZ - Changing communities, changing policing / edited by Jeanne Pia Mifsud Bonnici, Joseph Cannataci. Wien, Austria : NWV, 2018

 

 

March 2019

 • MZT,HW - Public women : prostitute entrepreuners in Valletta, 1630-1798 / Christine Muscat. San Gwann : BDL, 2018
 • MZ2 - Documentary sources of Maltese history : Part II / Stanley Fiorini. Msida : University of Malta, 2018
 • MZX,BF,C - Michele Cachia, 1760 -1839 / editur, Ruben Abela. Malta : Wirt iż-Żejtun, 2016
 • MZX,BL,E - Chambers of memory : roaming the mansions of mnemosyne / Richard England ; editor Conrad Thake. [Malta] : Kite, 2018
 • MZH,J - Assedju1565 : ġrajja ta' qlubija / Vincent Zammit. Sta Venera : Klabb Kotba Maltin, 2018
 • MZ32h - Valletta : a personal City guide / Dirk Timmerman ; edited by Martin Bugelli. Sta Venera : Midsea Books, 2018
 • MZA - A materialist revision of Maltese history 1919 -1979 / Mark Camilleri. [Malta] : SKS, 2018
 • PJ9698.3.F41 P72 - PS : il-muża mħallta / Victor Fenech. [Malta] : Horizons, 2018
 • PJ9698.3.B628 F575 - Fittixni fl-ilma ġieri : poeżiji / Ġorġ Borg. [Malta] : Horizons, 2018
 • MZX,SB - L-Istorja tat-telefown f'Malta u Ghawdex 1882-2007 / miġbura mill-Inġinier Anthony Griscti. [Malta : the author], 2018
 • MZS,EA - The UN declaration of human rights, 70 years on : a collection of articles / edited by Raymond Mangion. [Malta] : Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali, 2018
 • MZX,GE,F - We belong : a novel / Mariella Pisani Bencini. [Malta] : Kite, 2018
 • PJ9698.3.F70 F54 - Il-Fiera tal-fuħħar u stejjer oħra : novelli / Joe Friggieri. Malta : Kite Group, 2018
 • PJ9698.3.C37 A66 2018 - Papers in a tin box / Charles Casha ; translated from the Maltese by Joan Mallia. Sta Venera : Midsea Books, 2018
 • MZX,CL,G - Malta in World War II : wartime drawings / by Alfred Gerada ; Albert Ganado. Valletta : Midsea Books, 2018
 • MZW7 - Il-Vuċi quddiem il-Misteru : teoloġi ta' żmienna / editur, Pauline Dimech. Luqa : Miller Distributors, 2018
 • MZV,A - Enhancing the quality of career guidance in secondary schools : a handbook / Ronald G. Sultana. Myfuture, 2018
 • MZ5 - Performance audit : the designation and effective management of protected areas within Maltese waters / report by the Auditor General. Floriana : National Audit Office, 2018
 • MZ5 - Information technology audit : the use of IT systems to identify skills and professional development needs within the public service / report by the Auditor General. Floriana : National Audit 2018
 • MZ5 - Annual audit report : public accounts 2016 / report by the Auditor General. Floriana : National Audit Office, 2017
 • MZ5 - Workings of local Government, 2016 / report by the Auditor General. Floriana : National Audit Office, [2017]
 • MZ5 - Performance audit : an evaluation of Government's deal to design, build and operate the Malta National Aquarium /  report by the Auditor General. Floriana : National Audit Office, 2018
 • MZ5 - Performance audit : a strategic overview of Mount Carmel hospital / report by the Auditor General. Floriana : National Audit Office, 2018
 • MZ5 - Malta Fiscal Advisory Council : annual report and statement of accounts, 2017. Valletta : MFAC, 2018
 • MZ5 - Performance audit : maintaining and repairing the arterial and distributor road network in Gozo / report by the Auditor General. Floriana : National Audit Office, 2017
 • MZ5 - Performance audit : landscaping maintenance through a public-private partnership / report by the Auditor General. Floriana : National Audit Office, 2017
 • MZ5 - Performance audit : outpatient waiting at Mater Dei hospital / report by the Auditor General. Floriana : National Audit Office, 2017
 • MZ5 - Follow-up reports, 2017. Floriana : National Audit Office, 2017
 • MZX,E7 - Impressions of an island : a Malta comic con artbook / editing, Alan Fenech and Godwin Vella. [Malta] : Heritage Malta, 2018
 • MZS,TD P.B. 40a A - Constitutional court delivers landmark double jeopardy decision / Robert Attard. [Malta] : Offprint from European taxation, Vol. 55, no. 11 (2015)
 • MZS,B - Misunderstanding the constitution : how the Maltese judiciary undermines human rights / Giovanni Bonello. San Gwann : BDL, 2018
 • PJ9613.F37 - Grammatical gender in Maltese / George Farrugia. Boston, MA : De Gruyter Mouton, 2018
 • PJ9698.4.S254 P335 - Paceville u lil hinn minnu / Anton Sammut. [Malta : l-awtur], 2017
 • PJ9698.4.S254 M475 - Metanoia : anti-Rumanz / Anton Sammut. [Malta : l-awtur], 2018
 • MZ8 MEL P.B.96 B - Analiżi soċjo-ekonomika u ambjentali tal-Mellieħa / stħarriġ u analiżi, David Bartolo, Jeffrey Sammut u Joseph M. Sammut ; [editur eżekuttiv, David Caruana]. [Ħaż-Żabbar] : Fondazzjoni Ġuże' Ellul Mercer, 2007
 • MZU,N6 - Il-Madonna tal-Mellieħa : Santwarju Malti ta' fama Internazzjonali u l-Istorja tiegħu / Thomas Freller ; traduzzjoni ta' Salvu Seisun. San Gwann : BDL, 2017
 • MZA,M - Naval contracting in Malta : the story of an old ship chandling family / Anthony Zarb Dimech. [Malta : the author], 2017
 • PJ9698.4.G3535 G454 - Għera : poeżija, 2013-2016 / Gioele Galea. [Malta] : Horizons, 2018
 • MZU,Z - A human journey : multidisciplinary perspectives on the role of the Catholic church in Malta. Għaqda Studenti Teoloġija, 2018
 • PJ9698.4.G3535 W366 PB 209 G - Mal-waqgħa tal-weraq = a scatter of leaves / Gioele Galea ; maqlub għall-Ingliż minn Abigail Ardelle Zammit. [Malta : the authors], 2016
 • PJ9698.3.G324 D58 - Dmija fuq il-borra : lirika 2005-2007 / Joe P. Galea. [Malta] : the author, 2009
 • PJ9698.4.B573 M45 - Mhux nies : stejjer / Jean Paul Borg. Sta Venera : Klabb Kotba Maltin, 2016
 • MZW7 - Performer training reconfigured : post-psychophysical perspectives for the twenty-first century / Frank Camilleri. London : Methuen Drama, 2019
 • PJ9698.3.C71 P64 - Poeżiji / John Cremona ; bi studju kritiku tal-Prof. Charles Briffa u biblijografija ta' Mary Samut Tagliaferro. Sta Venera : Klabb Kotba Maltin, 2018
 • MZX,CL,A - Willie Apap : revelations / catalogue text, Maria Cassar, Giulia Privitelli ; photography, Peter Bartolo Parnis. [Malta] : Fondazzjoni Patrimonju Malti, 2018
 • MZ1 - Historical dictionary of Malta / Uwe Jens Rudolf. Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield, [2018]
 • MZ4 - Maurice Caruana Curran : guardian of heritage and justice / co-ordinating editor, Ann Gingell Littlejohn. [San Gwann] : BDL, 2018
 • MZX,DB - Niċeċ, statwi u slaleb fit- toroq ta' Birkirkara / Philip Xuereb. Birkirkara : Kunsill Lokali Birkirkara, 2018
 • MZX3,D - Maltese tokens : a collection / Tony Stivala & Jeanette Stivala. [Malta] : Horizons, 2018
 • MZX,FP - Parallel existences : the Notarial Archives : a photographer's inspiration / photographs [by] Alex Attard ; edited [ by] Joan Abela & Emanuel Buttigieg. [Malta] : Kite, 2018
 • MZX,CL,Co - The official colours of war : recording Malta in WWII / Caroline Miggiani. [Malta] : Kite, 2018
 • MZX,B7 - Staircases of Malta / Conrad Thake ; photographer, Charles Paul Azzopardi. [Malta] : Kite, 2018

February 2019

 1. PJ9698.3.F41 Z57 - Fl-Arena ta' moħħu : Victor Fenech : esperimenti stilistiċi u protesta soċjali / Charles Briffa. [Malta] : Horizons, 2018
 2. PJ9698.3.Z3 T57 - 365 : ġabra ta' rakkonti, novelli, aneddotti u riflessjonijiet għal kull jum tas-sena / Trevor Żahra. Blata l-Bajda : Merlin, 2018
 3. MZS,TD - Direct taxation manual : the income tax acts / Malta Institute of Taxation. Attard, Malta : Malta Institute of Taxation, 2009
 4. MZU,A - Melita Illyrica and Melita Africana : the islands of Saint Paul / Noel Muscat, Sandro Tomašević. Malta : The Holy Land Commissariat, 2018
 5. PJ9631 .B75 - Il-Ġrajja wara l-kelma : infittxu l-imgħoddi u l-preżent / Charles Briffa. [Malta] : Horizons, 2018
 6. MZX,MA - The great Maltese composers : historical context, lives, and works / Joseph Vella Bondin. [Birkirkara, Malta] : APS Bank Ltd, 2016
 7. MZ4 - Mabel Strickland : bejn storja u miti : ġabra ta' kitbiet / editur, Sergio Grech. [Malta] : Horizons, 2018
 8. MZT,B - No man's land : people, place & pollution / written by Marie Briguglio & cartoons by Steve Bonello. Malta : Kite, 2018
 9. MZS,AL - Ġustizzja bi tbissima : stejjer umoristiċi / Tonio Borg ; illustrazzjonijiet Mark Schembri. [Malta] : Kite, 2018
 10. MZU:PBL - Qalb tkellem lill-qalb / Hector Scerri. [Malta : the author], 2018
 11. MZY P.B.184 A - Il-ħrejjef ta' Esopu / Aesop ; traduzzjoni [ta'] Saviour Sammut ; tpinġijiet [ta'] Josette Fardell Agius. Rabat : Wise Owl, 2008
 12. MZ72 - A land in the storytelling sea : a North American in Malta / Sheryl Loeffler. Rabat (Malta) : Faraxa, 2014
 13. PJ9698.3.G7 A5 - Anton Grasso : 40 sena ta' waħx... u aktar / editur, Joe Cassar. [Malta] : Horizons, 2018
 14. MZX,M7 - Festa San Ġuzepp, Kirkop, 2018 / bord editorjali, Edward Farrugia ... [et al.]. Kirkop : Soċjetà Mużikali San Ġużepp, 2018
 15. MZX,CL,Tr - Trevelyan and Fedden : encounters with Malta and Gozo / Lawrence Pavia. Valletta : Fondazzjoni Patrimonju Malti, 2018
 16. MZW7 - Graduate employability skills in Malta / Anne Marie Thake. [Malta] : Kite, 2018
 17. PJ9613.C349 Q3 A/V - Bil-qatra l-qatra... / Antoinette Camilleri. Luqa : Miller Distributors, 2016

October 2018

 1. MZS,EH P.B.36 M A/V - Proposals for an improved Malta electoral system : study paper / Joseph Magro. [Malta : the author], 2018
 2. MZY - Priservar / Mark Anthony Vella. Rabat : Wise Owl, 2007
 3. MZT,RC - Manwal dwar il-liġi Ewropea li għandha x’taqsam mad-drittijiet tat-tfal. Lussemburgu : L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, 2017
 4. MZX,DL - Peripheral alternatives to Rodin in modern European sculpture : with particular emphasis on Josef Kalleya's art and the visual dialogues of an island scene : critical essays / edited by Giuseppe Schembri Bonaci and Nikki Petroni. [Malta] : Horizons, 2018
 5. MZU,S - Church - State relations in late - eighteenth - century Malta : Gio. Nicolò Muscat (1735-1803) / Frans Ciappara. Msida : Malta University P., 2018
 6. MZU,N162 - Il-psewdostorja ta' Gavlos Oppidvm : il-knisja Parrokkjali ta' San Ġorġ Martri fis-seklu XVI / studju kritiku ta' Anton F. Attard. [Gozo : the author], 2018
 7. MZ9 - The Ħal Saflieni Hypogeum : MT02/3 / editing: Margaret Abdilla Cunningham, Godwin Vella, MariaElena Zammit. [Malta] : Heritage Malta Pub., 2017
 8. MZU:POQ - Ittri magħżula : Santa Tereża tal-Bambin Ġesù tiktbilna / maqlubin għall-Malti minn Anġeliku M. Busuttil. [Birkirkara] : Karmelitani Tereżjani, 1997
 9. MZU:POQ - His name is John / editor, Dennis Mifsud. [Malta : The Author], 2017
 10. PJ9698.3.F76 S24 - Koranta och andra berattelser fran Malta / Oliver Friggieri ; oversatt av Ann-Magritt Saevold. Hungary : Litofilm Kft., 2018
 11. MZU1 - Kalendarju pastorali djoċesan u direttorju ekkleżjastiku djoċesan 2017-2018 / Djoċesi ta' Għawdex. [Floriana : Archdiocese of Malta, 2018]
 12. MZU:POQ - L-aħħar ħsibijiet : Santa Tereża tal-Bambin Ġesù tkellimna / maqlubin għall-Malti minn Anġeliku M. Busuttil. [Birkirkara] : Karmelitani Tereżjani, 1994
 13. MZU:POQ - Storja ta' ruħ : Santa Tereża tal-Bambin Ġesù tgħallimna / maqlubin għall-Malti minn Anġeliku M. Busuttil. [Birkirkara] : Karmelitani Tereżjani, 1995
 14. MZU,N18 - Il-Bolla tal-Kolleġġjata tal-Għarb / Horatio Caesar Roger Vella. [Malta : the author], 2018
 15. MZH,J P.B. 23 B - Remembering 1565 : the role of memory in the urban fabric of the island order state of the Hospitallers /  Emanuel Buttigieg and Franco Davies. Source: Besieged : Malta 1565 / edited by Maroma Camilleri. - Malta : Malta Libraries and Heritage Malta Pub., 2015.
 16. MZH,I P.B. 22 B - Encounters with the 'Other' : Hospitallers and Maltese before the Great Siege of 1565 /  Emanuel Buttigieg. Source: The Military Orders : Vol. 4 : On land and by sea / edited by Judi Upton-Ward. - England : Ashgate, 2008.
 17. MZZ P.B. 74 B - Symbiotics of history and social psychology : understanding social representations of history in Europe /  Emanuel Buttigieg, Simone Azzopardi and Laurent Licata. Source: Xjenza Online, Vol. 3 (2015)
 18. MZU,E P.B. 54 B - Negotiating encounters, controlling spaces : official meetings between Grand Masters and Inquisitors in Valletta and Vittoriosa /  Emanuel Buttigieg. Source: The Roman Inquisition in Malta and elsewhere / Margaret Abdilla Cunningham, Kenneth Cassar and Godwin Vella [eds.]. - Malta : Heritage Malta, 2017.
 19. MZ6 P.B. 13 M - Arnold Cassola, Sicily-Malta : people, patriots, commerce (1770-1860) / by David Mallia. Source: Melita Historica, Vol. 17, no. 1 (2016).
 20. MZT,FC - Casino Maltese, 1852 : a history of the Maltese club / edtied by Giovanni Bonello. [Malta] : Casino Maltese, 2017 

 

September 2018 [Back to Top] 

 1. MZ8 BIR - Birżebbuġa : storja u kultura / Conrad D'Amato, Matthew Balzan. Birżebbuġa : Għaqda Storja u Kultura, 2017
 2. MZ8 VAL - Strait Street : secrets and stories from behind closed doors / George Cini. [Malta : the author], 2017
 3. MZH,I - Hospitaller Malta and the Mediterranean economy in the sixteenth century / Joan Abela. Woodbridge : Boydell P., 2018
 4. MZ4 - André Schembri : 10 snin nilgħab fl-Ewropa / André Schembri. [Malta] : Kite, 2018
 5. MZV5 - Frank Ventura :  reaching for the stars with a passion for science and education / editors, Deborah A. Chetcuti, Michael A. Buhagiar, Martin M. Musumeci. Msida : Faculty of Education, University of Malta, 2018
 6. MZU,N6 - Il-Madonna tal-Mellieħa : Santwarju Malti ta' fama Internazzjonali u l-Istorja tiegħu / Thomas Freller ; traduzzjoni ta' Salvu Seisun. San Gwann : BDL, 2017
 7. MZZ - "Freiheit ist nur in dem Reich der Träume" : das Freundschaftsbuch des Eitel Kuhn aus der Kriegsgefangenschaft in Malta / Ralf Heimrath. [Germany] : Königshausen & Neumann, 2017
 8. MZO - Submarine Upholder / Sydney Hart. Gloucestershire : Amberley Pub., 2008
 9. MZW7 - The creative use of noise / Peter Serracino Inglott, Chales Camilleri. [Malta] : Foundation : Philosophy Sharing Foundation, 2015
 10. MZO - Naqqax Malta f'qalbi : ġrajjiet veri ta' żmien il-gwerra bbażati fuq kitbiet u esperjenzi / ta' Christina Ratcliffe ; [editjat minn] Frederick R. Galea ; maqlub għall-Malti minn Alfred Palma. Rabat : Wise Owl, 2017
 11. MZX,NB - Interdisciplinarity in the performing arts : contemporary perspectives / [edited by] Stefan Aquilina & Malaika Sarco-Thomas. Msida : Malta University Press, 2018
 12. PJ9700.R55 A95 - Iżżewwiġt vegana : x'għamilt b'idejja... / Fausto Brizzi ; addattat għall-Malti minn Ludvic Azzopardi Ferrando. Blata l-Bajda : Merlin, 2017
 13. MZV4 - L-Iskola Santa Tereża : 60 sena ta' servizz fil-qasam edukattiv f'Għawdex, 1957 - 2017 / Mons. Karm Borg. Kerċem : Skola Santa Tereża, 2017
 14. MZU:PBL - Ittri pastorali, 2006 - 2017 / Mario Grech. Victoria : Lumen Christi, 2017
 15. MZS,F - Marie Louise Coleiro Preca : il-mara tas-soċjaliżmu / Josef Grech. [Malta] : Dom Communications, 2014
 16. MZO - Barney Barnfather : life on a Spitfire squadron / Angus Mansfield. Gloucestershire, England : The History Press, 2010
 17. MZU:POQ - Franġisku / Maria di Lorenzo ; traduzzjoni għall-Malti minn Francesco Grech. [Malta : The Author], 2017
 18. MZZ - De Mazara a Lucera : os Muҫulmanos na Sicília, em Malta e na Itália, 827-1300 / Thomas Bonnici. Maringá : Massoni, 2018
 19. MZW7 - The tourist experience of historic places / John Ebejer. Germany : Lap Lambert Academic Pub., 2017
 20. MZV,A - Understanding children and youth at risk : narratives of hope / edited by Carmel Borg, Colin Calleja. Luqa : Agenda, 2006
 21. MZV,A - Food for thought : a tool to include global citizenship education in a day-to-day teaching / [edited by] Lorna Muscat and Maria Di Domenico. Kopin, 2015
 22. PJ9698.3.A811 M475 P.B.198 A - Meta tħabbat il-Muża...! / Joe M. Attard. Malta : Dom Communications, 2015
 23. MZT,RC - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill : dar l-istati membri / Council of the European Union. General Secretariat. L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, 2018
 24. MZ34n - Gozo : the island of hills / Anthony Grech. [Malta : the author], 2018
 25. MZU3 - Archivum cathedralis Melitae fons historiae : an exhibition catalogue to commemorate the 50th anniversary of the opening of the Cathedral Archives (1968-2018) / edited by John Azzopardi and Mario Gauci. Mdina : Cathedral Archives, 2018
 26. MZX,CL,G - Malta in World War II : contemporary watercolours (1940-1942) by Alfred Gerada : vol. 1 / Albert Ganado. San Ġwann : P.E.G., 2005 

August 2018 [Back to Top] 

 1. MZU:PBM - Il-kantiku spiritwali B / maqlub għall-Malti minn Mons. Lawrenz Cachia ; daħla u noti minn Patri Piju Sammut. Malta : Pubblikazzjoni Karmelitani Tereżjani, 1991
 2. MZX,FP - The people of Malta / photography [by] Roderick Vella, Stephen Buhagiar. Sliema : Miranda, 2018
 3. MZT,MS - The turbulent seventies, 1969-1979 : Vol. 6 of: Goal : the official encyclopaedia and history of the Malta Football Association / Carmel Baldacchino. Pietà : Horizons, 2018
 4. MZP - Fortress colony : the final act, 1961-1964 / Joseph M. Pirotta. Valletta : Midsea, 2018
 5. MZU:PBM - Telgħa tal-Muntanja tal-Karmel ; Lejl kollu dlam ; Massimi u sentenzi spiritwali / maqlubin għall-Malti minn Patri Angeliku M. Busuttil OCD. Malta : Pubblikazzjoni Karmelitani Tereżjani, 2000
 6. MZ32D - Bizarre Malta : mysterious, quirky, wonderful / Fiona Vella, Oliver Gatt. San Ġwann : BDL, 2018
 7. MZX,GE,F - The sheriff's catch / James Vella-Bardon. London : Unbound, 2018
 8. MZX,GE,F - Gozo fantasia : fairy tales / by Manolita Farrugia. [Malta : The Author], 2017
 9. PJ9698.4.C39 Ħ75 2015 - Il-Htif 2 : l-istorja tkompli / Ronald Camilleri. Malta : Dom Communications, 2015
 10. PJ9698.4.C394 Ħ353 - Il-ħajja bħall-fjuri : ġabra ta' poeżiji / Raymond Caruana. [Malta : The author], 2017
 11. MZU:POQ - Meister Eckhart : mgħallem tal-Mistiċi / minn P. Charles Tonna. Malta: Pubblikazzjoni Dumnikana, 2014
 12. MZU,Z - The gentle breeze from the peripheries : the evolving role of episcopal conferences / Hector Scerri. [Malta] : Horizons, 2018
 13. PJ9698.3.A71 M545 - Mkejjen il-ġmiel f'Għawdex u poeżiji oħra / Anton F. Attard. [Gozo : The Author], 2018
 14. MZX,C4 - Picasso & Miro : the flesh and the spirit. [Malta] : Fundación Mapfre, 2018
 15. MZO - Ir-refuġjati Maltin f'Għawdex fi żmien il-gwerra / Frank Bezzina, Charles Bezzina. [Malta : The Author], 2017
 16. MZ9 - Elements of continuity :  stone cult in the Maltese Islands / George Azzopardi. Oxford : Archaeopress, 2017
 17. MZU,Q - Spirituality, devotions & traditions of the Augustinian Friars in Gozo / Peter Paul Cachia. Malta : Augustinian Province, 2017

 

July 2018 [Back to Top] 

 1. MZU3 - Ecclesiastical archives in Malta : crossroads of cultures and religion, 1968-2018 / edited by Stanley Fiorini, William Zammit. Mdina : Cathedral Archives, 2018
 2. MZ9 - Ras il-Wardija sanctuary revisited : a re-assessment of the evidence and newly-informed interpretations of a Punic-Roman sanctuary in Gozo (Malta) / George Azzopardi. Oxford : Archaeopress Publishing Ltd, [2017]
 3. PJ9698.3.M347 S8 2018 - L-istar tal-imgħoddi / Alfred Massa. [Malta] : Horizons, 2018
 4. MZ34j - Discovering Southeast Malta / a photographic collection by Ing. Charles Mifsud. Malta : Wirt iż-Żejtun, 2016
 5. MZ4 - Carlo Diacono, 1876 - 1942 / editur, Ruben Abela. Malta : Wirt iż-Żejtun, 2017
 6. PJ9698.3.C343 F4 2017 - Il-festa bil-bandieri / Oreste Calleja. [Malta] : www.orestecalleja.com, 2017
 7. PJ9698.3.C343 E7 2017 - 4 drammi : Anestesija ; Ċens perpetwu ; Satira ; Iġsma iħirsa / Oreste Calleja. [Malta] : www.orestecalleja.com, 2017
 8. PJ9698.3.C343 P38 2017 - Pawlu Redux / Oreste Calleja. [Malta] : www.orestecalleja.com, 2017
 9. PJ9698.3.C343 GH3 2017 - Għasfur taċ-ċomb : dramm fi tliet atti / Oreste Calleja. [Malta] : www.orestecalleja.com, 2017
 10. PJ9698.3.C343 A33 - Addijo Ċesri : ir-raġel li ried jiftakar / Oreste Calleja. [Malta] : www.orestecalleja.com, 2017
 11. PJ9700.O5 B64 - Il-Kappillan ta' Malta / Nicholas Monsarrat ; maqlub għall-Malti minn Wistin Born ; editjat minn Mark Montebello. [Malta] : SKS, 2018
 12. MZ4 - Giuseppe (De) Brincat : the Gozitan wine merchant, 1890s -1930 / Michael Refalo. [Malta] : Kite, 2018
 13. MZW7 - The authority of the Saints :  drawing on the theology of Hans Urs Von Balthasar / Pauline Dimech. Eugene, Oregon : Pickwick Publications, 2017
 14. PJ9700.R67 A4 - Passjoni sempliċi / Annie Ernaux ; maqlub għall-Malti minn Toni Aquilina. [Malta] : Faraxa, 2018 

 

June 2018 [Back to Top] 

 1. MZ4 - An Encyclopedia of artists with a Malta connection / compiled and written by Albert Ganado and Antonio Espinosa Rodriguez. Valletta : Fondazzjoni Patrimonju Malti, 2018
 2. MZH,AB - Culture and conflict in the Mediterranean world / edited by Jochen Schenk and Mike Carr.
 3. MZH,AB - Culture and conflict in Western and Northern Europe / edited by Jochen Schenk and Mike Carr.MZY - Żwieg, twelid u mewt : drawwiet u tradizzjonijiet / kitba, tpinġija, ritratti u mudelli ta' Guido Lanfranco. St. Julians : Bieb Bieb, 2013
 4. MZO - Carve Malta on my heart : true wartime stories / Christina Ratcliffe and Tamara Marks ; [edited by] Frederick R. Galea. Rabat : Wise Owl, 2004
 5. MZ7 - The jukebox queen of Malta / Nicholas Rinaldi. Great Britain : Black Swan, 2000
 6. PJ9633.9.E2 - Plurali Maltin / George Ebejer. Malta : Dom Communications, 2014
 7. PJ9698.4.G7485 L4 - Lejn l-Awstralja... : tħabbat il-qalb / Rose Grech. Rabat (Malta) : Wise Owl, 2017
 8. PJ9698.4.G7485 M557 - Mill-Awstralja... : jimxu riġlejja / Rose Grech. Rabat (Malta) : Wise Owl, 2017
 9. MZW7 - Intervening after violence : therapy for couples and families / Clarissa Sammut Scerri ... [et al.]. Cham : Springer, 2017
 10. PJ9698.4.G748 D472 - Desiree u Zven : (mix-xewk joħroġ il-ward...) / Rita Grech. [Malta] : Dom Communications, 2016
 11. PJ9698.3.M23 U8 - ...U x-xitwa fadlilha ġimgħa / Raymond Mahoney. Malta : Dom Communications, 2016
 12. PJ9698.3.M347 T54 - Tieqa fuq il-ħajja ta' familja / Alfred Massa. Malta : Dom Communications, 2015
 13. MZ4 - Mill-Petali ta' ħajtek : kitbiet f'ġieħ Oliver Friggieri. Valletta : Klabb Kotba Maltin, 2018
 14. MZH,P - Ordine di Malta : fotografie inedite = Ordre de Malte : photographies inédites. Roma : Gangemi, 2015
 15. PJ9637.B75 B557 - A bilingual dictionary of translation : A-K : English-Maltese / Charles Briffa. [Malta] : Horizons, 2017
 16. PJ9637.B75 B557 - A bilingual dictionary of translation : L-Z : English-Maltese / Charles Briffa. [Malta] : Horizons, 2017
 17. PJ9637.B75 B557 - A bilingual dictionary of translation : A-K : Maltese-English / Charles Briffa. [Malta] : Horizons, 2017
 18. MZ5 - Problematic internet use in Malta amongst young people aged between 18-30 years : a quantitative study / National Centre for Freedom from Addictions. San Anton Palace : President's Foundation for the Social Wellbeing of Society, 2015
 19. MZX,DL - Peripheral alternatives to Rodin in modern European sculpture : with particular emphasis on Josef Kalleya's art and the visual dialogues of an island scene : critical essays / edited by Giuseppe Schembri Bonaci and Nikki Petroni. [Malta] : Horizons, 2018
 20. MZT,Q - The collective agreement in Maltese industrial relations : a legal perspective / Cory Greenland. [Valletta] : General Workers' Union, 2012.
 21. PJ9698.3.A71 G45 - Għana tax-xahar t'Awwissu u poeżiji oħra / Anton F. Attard. [Gozo : the author], 2017
 22. MZW7 - The quest for authenticity and human dignity : a festschrift in honour of Professor George Grima on his 70th birthday / eds. Emmanuel Agius, Hector Scerri. Malta : Foundation for Theological Studies, 2015

 

 May 2018  [Back to Top] 

 1. MZS3, B - Constitutional history of Malta 1800-1914 / Hilda I. Lee ; introductory essay by Barry Hough and Dr Howard Davis. United Kingdom : Whitelocke, 2017
 2. MZU3 - Ecclesiastical archives in Malta : crossroads of cultures and religion, 1968-2018 / edited by Stanley Fiorini, William Zammit. Mdina : Cathedral Archives, 2018
 3. MZ4 - Ritratti ta' tfuliti / Reno Muscat. [Malta] : Faraxa, 2017
 4. MZH9 - Grand master Claudio de la Sengle founder of a Maritime City / Joseph Abela. [Malta : The author], 2018
 5. MZU, N32 - Għaqda Każin Banda San Filep, A.D. 1851, Ħaż-Żebbuġ : festa, 2017 / editur, Brian Bonnici ; assistent editur, Philip Balzan. Ħaż-Żebbuġ : Każin Banda San Filep, 2017
 6. MZW7 - Analysing intra- and inter-school working in state-maintained colleges in the Maltese islands / Mario Cutajar. [Msida] : Malta U.P., 2017
 7. MZT, RC - L-Ewropa fi 12-il lezzjoni / [ta' Pascal Fontaine]. Luxembourg : L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, 2017
 8. MZT, KH PB136L -  Att dwar opportunitajiet indaqs [għal] persuni b'diżabilità, rapport annwali 2015/16 ħmistax-il sena tal-att dwar opportunitajiet indaqs = The equal opportunies act [for] persons with disability, annual report 2015/16 : sixteen years of operation of the equal opportunities act. Sta. Venera : CRPD, 2017
 9. MZH, J - Suleyman the Magnificent and Malta 1565 : decisions, concerns, consequences / Arnold Cassola. Siracusa : Morrone, 2017
 10. PJ9615.S55 - Shifts and patterns in Maltese / edited by Gilbert Puech, Benjamin Saade. Berliin ; Boston : De Gruyter Mouton, [2016]
 11. MZS, B - Constitutional law in Malta / Kevin Aquilina. Netherlands : Kluwer, 2018
 12. MZX, FP - The Times picture annual, 2017 / executive editor, Matthew Mirabelli. [Valletta] : Allied Pub., 2018
 13. MZU, Y - Oikonomia, divorce and remarriage in the Eastern Orthodox tradition / Kevin Schembri. [Italy] : Edizioni Orientalia Christiana, 2017
 14. PJ9698.3.B82 R4 2017 - The collected plays : The priests' revolt ; Please let me go ; On minors, midlife crisis and fast motorbikes ; What is this, a madhouse? / Alfred Buttigieg ; [translated by] Irene Mangion and Marco Galea. [Malta : the author], 2017
 15. PJ9608.A38 - Advances in Maltese linguistics / edited by Benjamin Saade, Mauro Tosco. Berlin : de Gruyter Mouton, [2017]
 16. PJ9698.B82 K457 2017 - Kelmet il-Malti : dizzjunarju, Malti-Ingliż, Ingliż-Malti = dictionary, Maltese-English, English-Maltese / Kaptan Pawlu Bugeja ; rivedut minn Keith Attard. Gzira : TBWA\ANG, 2017
 17. MZ33A - Gozo and the Grand Tour / Thomas Freller. Sta. Venera : Midsea Books, 2017
 18. MZ8 VAL - Portals of Valletta / Conrad Thake ; photographer, Charles Paul Azzopardi. [Malta] : Kite, 2017
 19. MZ5 - Malta Fiscal Advisory Council : annual report and statement of accounts, 2016. Valletta : MFAC, 2017
 20. MZT, KS PB47M -  Rapport annwali, 2016 = Annual report, 2016 / |c Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Voluntarji = Office of the Commissioner for Voluntary Organisations / Ministry for Social Policy. Office of the Commissioner for Voluntary Organisations. Floriana : Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Voluntarji, 2017
 21. MZU, N163 - The Gozo Cathedral : its history and treasures / editor, Joseph Bezzina ; photography and design, Daniel Cilia. Gozo : Gozo Cathedral Chapter, 2017
 22. MZU, N28 - Ġorgi : seħer uniku : b'tifkira tal-275 sena tal-vara ta' San Ġorġ Martri fil-Belt Pinto / Carmel Bianchi. [Malta] : Dom Communications, 2016
 23. MZT, KH - Xejn dwarna mingħajrna : 25 sena ta' ħidma fejjieda u tibdil radikali mill-Kummissjoni Nazzjonali persuni b'diżabilita`, 1987-2013 / Fred Bezzina. [Malta] : Horizons, 2017
 24. MZS, G - Duminku Mintoff f' Helsinki / Josef Grech. Malta : Dom Communications, 2015
 25. MZV, A - Food for thought : a tool to include global citizenship education in a day-to-day teaching /  [edited by] Lorna Muscat and Maria Di Domenico. Kopin, 2015
 26. PJ9633.D434  - Ġabra ta' kliem : Malti mhux safi - Malti safi / Pupull Debattista Borg. [Malta] : Dom Communications, 2014
 27. MZX, GE, F  - Mystery of the vanished paintings : a fictional story based on facts : to be seen on the screen or visualized in the mind's eye / Francis Cachia. Valletta : Bugelli, 1988.
 28. MZY  - Carnival and power : play and politics in a crown colony / Vicki Ann Cremona. New York : Palgrave MacMillan, 2018.
 29. MZT, N  - The Economy of Modern Malta : from the nineteenth to the twenty-first century / Paul Caruana Galizia. New York : Palgrave MacMillan, 2017.
 30. PJ9633.9.E2  - Plurali Maltin / George Ebejer. Malta : Dom Communications, 2014
 31. PJ9621.D434  - A grammar of the real Maltese language / Pupull Debattista Borg. Malta : Dom Communications, 2014
 32. MZZ  - Minn fomm il-bniedem / Godwin Darmanin. Malta : Dom Communications, 2015

April 2018  [Back to Top] 

  1. PJ9700.P65 C8 - Il-gawhra tal-patrijiet / maqlub għall-Malti minn Giuseppe Cumbo ; adattat minn Charles B. Spiteri. Malta : BDL, 2017
  2. PJ9700.P65 C8 - L-imhabba ta' Aurora / maqlub għall-Malti minn Giuseppe Cumbo ; adattat minn Charles B. Spiteri. Malta : BDL, 2017
  3. MZO - East of Malta, West of Suez : the Admiralty account of the naval war in the Eastern Mediterranean : September 1939 to March 1941 / [prepared for the Admiralty by the Ministry of Information]. Norwich : Stationary Office, 2001
  4. MZZ - Europe and the Mediterranean : towards a sustainable bulit environment / edited by Ruben Paul Borg, Paul Gauci, Cyril Spiteri Staines. Malta : SBE, 2016
  5. MZX,A - More Sunday thoughts on art / Giuseppe Schembri Bonaci. Malta : Horizons, 2017
  6. MZW7 - Aging in Turkey / edited by Joseph Troisi, Yesim Gokce Kutsal. Valletta : International Institute on Ageing, 2006
  7. MZ8 VAL - Valletta : lost city : memories of places and times / Giovanni Bonello. Valletta : Fondazzjoni Patrimonju Malti, 2017
  8. MZT,MS - Marsa St.Michael's F.C. 1983-1984 / Kumitat Marsa St.Michael's F.C.. Marsa : St. Michael's F.C., 1984
  9. MZT,MS P.B. 47a- World Cup Gwida supplement : Mexico 70. [Malta, 1970]
  10. MZT,MS - Pawla Wolves Sports - Klabb, 1932-1986 / miġbur minn Carmel Baldacchino. Paola : Pawla Wolves, 1986
  11. MZT,MS - Special 75 : Floriana football club (1900-1975) : the story of soccer in Floriana / compiled and edited by Fred Barry. Floriana : Floriana FC, 1975
  12. MZT,MS - Marsa White Stars AFC, 1971-1986 : 15-il anniversarju. Marsa : Marsa White Stars AFC, 1986
  13. MZT,MS -  Marsa St. Michael's F.C., 1946-1983. Marsa : Marsa St. Michael's FC, 1983
  14. MZO - The siege of Malta, 1940-1942 / David Williamson. Barnsley, South Yorkshire : Pen & Sword Military, 2007
  15. MZO - Periscope patrol : the saga of the Malta Force submarines / John Frayn Turner. Barnsley : Pen & Sword Maritime, 2008
  16. MZO - A Malta teenager at war : June 11, 1940 to December 31, 1941 : vol. 1 / Maurice Mifsud Bonnici. [Malta : the author], 2017
  17. MZ4 - Me & my mentors / Peter Calamatta. [Malta : the author], 2017
  18. PJ9698.4.A31 D572 - Disquiet milk / Aedyn Jak. Spiteri, 2015 
 •  

  March 2018 [Back to Top] 

  1. MZ5 - The National Archives of Malta : annual report 2017 / Malta. National Archives. Malta : National Archives of Malta, 2017
  2. MZX, TA - Praspar mill-klinika : doża ta' daħq / Marica Mizzi. Malta : Kite, 2017
  3. MZZ - Cities as community spaces : Proceedings of the Third annual Valletta 2018, International Conference on Cultural Relations in Europe and the Mediterranean held in Valletta from 23rd to 25th October, 2016 / International Conference on Cultural Relations in Europe and the Mediterranean (3rd : 2016 : Malta). Valletta : Fondation de Malte, 2017
  4. MZT, CF - Transport, travel and later life / edited by Charles Musselwhite. United Kingdom : Emerald Pub., 2018
  5. MZW5 P.B.169 L - Centre for Labour Studies : biennial report, 2015-2016 / general editor, Anna Borg. Msida : Centre for Labour Studies, University of Malta, 2017
  6. MZZ - L-istorja tal-Latvja fil-qosor = A short story of Latvia / Mark Anthony Sammut. [Malta : The author], 2004
  7. PJ9698.3.A94 Z872 - Le poète, Mario Azzopardi / Andrew Sciberras, Tarcisju Zarb. Malta : Horizons, 2017
  8. MZH, L - Lo stato dell' Ordine di Malta 1630 / a cura di Victor Mallia-Milanes. Taranto : Ecumenica Editrice, 2017
  9. MZH, GE, C - Etching of a shepherd's purse / Francis Attard. Malta : Blue Rock Thrush Pub., 2017
  10. MZS, EA - Mainly human rights : studies in honour of J.J. Cremona / edited by Salvino Busuttil. Valletta : Fondation de Malte, 2017. 2nd ed. rev.. 
  11. MZX, CH, S - Celebrating 200 years of Schranz / edited by Giovanni Bonello. Valletta : Fondazzjoni Patrimonju Malti, 2017
  12. PJ9698.4.W3 K36 - Kapitali / Wayne Flask. Malta : Merlin, 2017
  13. MZ4 - Minn fomm il-kittieb : intervisti ma' għadd ta' kittieba u poeti mix-xena lokali : it-tieni volum / Patrick Sammut. Malta : Horizons, 2017
  14. MZX, TA, B - Inter-professional ethics in health care / edited by Maurice N. Cauchi. Malta : The Bioethics Consultative Committee, 2001
  15. MZ4 - Enrico Dandria : qassis, politiku, patrijott / Max Farrugia. Malta : Kite, 2017
  16. MZ4 - Il-ħajja mqanqla ta' Mikiel Gonzi u żminijietu (1885-1984) / Louis Cilia. Valletta : Klabb Kotba Maltin, 2017
  17. MZT, MS - Sports '77  / maħruġ mill-Għaqda Kittieba Sports. [Malta] , 1977
  18. MZT, MS - Tarxien Rainbows F.C. : Premier Division 1985/86  / Kumitat Tarxien Rainbows F.C. Tarxien : Tarxien Rainbows F.C., 1986
  19. MZY - Minn fomm il-Poplu : il-Maltin jirrakkontaw l-esperjenzi tagħhom dwar il-ħajja Maltija kif kienet fl-ewwel nofs tas-seklu għoxrin / traskritti u annotati minn Guido Lanfranco. Sta Venera : Klabb Kotba Maltin, 2017

   

  February 2018 [Back to Top] 

  1. MZ4 - L-avukat Eddie Fenech Adami : bejn storja u miti / edited by Sergio Grech. Malta : Horizons, 2017
  2. MZT, NB - Small states and the pillars of economic resilience / edited by Lino Briguglio, Gordon Cordina, Nadia Farrugia and Constance Vigilance. Malta : Islands and Small States Institute of the University of Malta and the Commonwealth Secretariat, London, 2008
  3. MZZ - Process thinking : leading to change and innovation / Mark Pullicino. London : Management Process Improvement Ltd, 2003
  4. MZW7 - The ederly woman in Asia : her roles and position / edited by Joseph Troisi and Ann Lencyk Pawliczko. Malta : The International Institute on Ageing, United Nations, 2003
  5. MZ4 - Muzicisti mill-qrib : ġabra ta' intervisti ma' muzicisti Maltin / Lawrence Mizzi. Malta : Horizons, 2017
  6. PJ9698.3.F70.T857 - It-tulipan l-iswed : u drammi ohra / Joe Friggieri. Malta : Horizons, 2017
  7. PJ9635.S484 D5 2016 - Id-dizzjunarju Malti : u tezawru ta' Malti mhaddem / Mario Serracino-Inglott. Blata l-Bajda : Merlin, 2016
  8. MZW7 - Rescue techniques for emergency response : An introduction manual for European volunteer rescuers / edited by Trevor Calafato. Malta : Evolsar, 2017
  9. MZZ P.B. 185H - The EU's fight against terrorism: disappointment thus far? prospects for the future? / Mark Harwood. Malta : EDRC, 2004
  10. MZX, CL, G - Giuseppe Galea : the academic years - Rome 1933 - 1938 / Paul Galea and John Galea. Malta : [The authors], 2017
  11. MZX, CL, C - Anthony Calleja : A Bank of Valletta exhibition / Lisa Gwen Baldacchino. Malta : Bank of Valletta, 2017
  12. MZ37t - Sharing seeds, sharing life : A participatory action research project on safeguarding local heirloom and landrace seeds / National hub for ethnobotanical research. Malta : The President's Foundation for the Wellbeing of Society, 2017
  13. MZX, BB - Ta' Braxia cemetery / Conrad Thake and Janica Buhagiar. Malta : [the authors], 2017
  14. MZW7 - Of lamps and clay vessels : a process and a tool to recognise and validate non-formal and informal learning of youth leaders in the Church / Adrian-Mario Gellel and Christine Rossi. Malta : Pastoral Information Institute, 2017
  15. MZW7 - Of lamps and clay vessels : towards the validation of non-formal and informal learning of youth leaders in Church youth groups / Adrian-Mario Gellel and Christine Rossi. Malta : Pastoral Information Institute, 2017
  16. PJ9698.3.F70.N572 - Nismagħhom jgħidu : novelli / Joe Friggieri. Malta : Kite, 2016
  17. MZ4 - Marbutin flimkien / Patri Dijonisju Mintoff O.F.M. Malta : Klabb Kotba Maltin, 2017
  18. PJ9698.3.S35.Q382 - Qawmien : tliet drammi / Alfred Sant. Malta : Horizons, 2017
  19. MZS, B - The rule of law à la Maltaise : selected writings of Kevin Aquilina / Kevin Aquilina. Malta : Department of media, communications and technology law, faculty of laws, University of Malta, 2017
  20. MZ4 - Għamlu isem : it-tielet ktieb / Joe Julian Farrugia. Malta : Klabb Kotba Maltin, 2017
  21. MZH, A - Un ordine, una città, una diocesi : la giurisdizione ecclesiastica nel principato monastico di Malta in età moderna (1523-1722) / Francesco Russo. Rome : Aracne Editrice, 2017

  January 2018  [Back to Top] 

  1.  MZX, GE - Crosscurrents : in post colonial memory and literature : a festschrift for Daniel Massa / edited by Stella Borg Barthet and Ivan Callus. Msida : Malta U.P., 2016
  2. MZZ - Sketches of the medical topography of the Mediterranean : comprising an account of Gibraltar, the Ionian islands, and Malta, to which is prefixed a sketch of a plan for memoirs on medical topography / by John Hennen ; edited by his son J. Hennen. London : Forgotten Books, 2017
  3. MZJ - Actes et documents relatifs à l'histoire de l'occupation Française de Malte : |b pendant les années, 1798-1800, et à la fête du 14 Juillet 1798 à Malte d'après des documents pour la plupart inédits des archives de Malte / Sir Hannibal P. Scicluna. Malta : Aquilina, 1979
  4. PJ9698.3.A71 G45 - Għana tax-xahar t'Awwissu u poeżiji oħra / Anton F. Attard. Gozo, Malta : the author, 2017
  5. MZW7 - The quest for authenticity and human dignity : a festchrisft in honour of Professor George Grima on his 70th birthday / editors, Emmanuel Agius, Hector Scerri. Malta : University of Malt, Faclty of Theology, 2015
  6. PjJ9698.4.M541 R6 - Ir-rota daret dawra (kważi) sħiħa / Nadia Mifsud. Malta : Merlin, 2017
  7. MZT, RC - Small states and EU governance : Malta in EU decision-making processes / Jean Micallef Grima. Switzerland : Palgrave Macmillan, 2018
  8. MZ4 - Anton Tabone : il-pont bejn Għawdex reġjun u Malta nazzjon / Sergio Grech. Malta : Kite, 2017
  9. PJ9698.4.B628 F575 - Fittixni / Antoinette Borg. Malta : Merlin, 2016
  10. MZA - Mill-Hazna tat-Tifkiriet / Joseph Micallef Stafrace. Malta : Klabb Kotba Maltin, 2017
  11. PJ9698.3.F70 G85 - Il-Gzira l-Bajda u Stejjer Ohra / Joe Friggieri. Malta : Kite, 2017
  12. MZX, NA - Curtain Up! : Theatre in Malta (1963-2015) / Paul Xuereb. Malta : Midsea, 2017
  13. MZ33g - Malta Hanina / Daniel Rondeau. France: Bernard Grasset, 2012
  14. MZV, A - Fuq l-Ghatba tal-Professjoni / Antoinette Camilleri Grima, Terence Portelli. Malta : Klabb Kotba Maltin, 2017
  15. PJ9698.3.Z3 X458 - Xemghat : Novelli / Trevor Zahra. Malta : Merlin, 2017
  16. MZO - Malta During World War II : The Strategic Role of the Island During the Conflict / Charles Debono. Malta : BDL, 2017
  17. PJ9698.4.V44 R639 - Rokit / Loranne Vella. Malta : Merlin, 2017
  18. PJ9698.4.B353 T47 - Termini u Kundizzjonijiet Japplikaw / Roberta Bajada. Malta : Merlin, 2017
  19. MZV, A - The Image in English Language Teaching / editors, Kieran Donaghy, Daniel Xerri. Malta : ELT Council, 2017
  20. MZ8 MQA - L-Imqabba 9 ta' April 1942 / Jonathan Farrugia. Malta : Parrocca Santa Marija, L-Imqabba, 2017
  21. MZX, GE, C - Journey / Victor Fenech. Malta : Horizons, 2017
  22. MZX, N - Lamentations of Cain : Dramaturgy of a Performance Process / Frank Camilleri. Malta : Icarus Performance Project (Malta), 2006
  23. MZX, N - The Second Phase / Frank Camilleri. Malta : Icarus Performance Project (Malta), 2004
  24. MZU, N512 - The Church of St. John in Valletta / Sir Hannibal P. Scicluna. Malta : [The Author], 1955
  25. MZU, N512 - La Chiesa di San Giovanni in Valletta / Sir Hannibal P. Scicluna. Malta : [The Author], 1955

    

  December 2017 [Back to Top] 

  Books 

  1. MZX, GE,C - Tangerine sky : poems from Malta / edited by Terence Portelli. Malta : Midsea Books, 2016
  2. MZ37n - Nature guide series : birds of the Maltese islands / Natalino Fenech. Malta : BDL, 2017
  3. MZ5 - Information technology audit : cyber security across government entities (Feb.  2017) / report by the Auditor General. Malta : NAO, 2017
  4. MZ5 - Work and activities of the National Audit office. Malta : NAO, 2016
  5. MZV, A - Opening doors to school improvement / Christopher Bezzina. Malta : MUT, 1999
  6. MZS, EP - Disa' kriżijiet / Tonio Borg. Malta : Kite, 2017
  7. MZ34 - Malta, Gozo and Comino / Vincent Zammit ; edited by Oliver Gatt. Malta : BDL, 2016
  8. PJ9698.3.P47 V53 - Vjola il-kulur tal-imħabba / Ġorġ Peresso. Malta : Horizons, 2017
  9. PJ9698.3.M59 G459 - ġenesi : poeżiji 2007-2016 / Achille Mizzi. Malta : Horizons, 2017
  10. MZX, GE,F - Beyond a satin sea : stories from Malta / edited by Terence Portelli. Malta : Midsea Books, 2016
  11. MZ32u - Diving Gozo & Comino : the essential guide to an underwater playground / Richard Salter. Oxford : Dived Up, 2017
  12. MZV, A - Foucault and school leadership research : bridging theory and method / Denise Mifsud. London : Bloomsbury, 2017
  13. MZT, RC - Maltese usiness success arising out of EU membership : survey evidence and useful lessons / report drawn up by Dr Gordon Cordina  on the basis of data gathered by the Malta Business Bureau as part of the "Business Success Stories" project undertaken by the EU representation in Malta and the Malta Business Bureau. Malta : the author, [n.d.]
  14. MZX, BB - A visual guide to the fortifications of Malta / Stephen C. Spiteri ; photographer Oliver Gatt. Malta : BDL, 2017
  15. PJ9698.3.P58 X4 - Xewqat tal passa : poeżiji = Migrant desires : poems : 2008-2016 / John P. Portelli. Malta : Horizons, 2017
  16. MZ7 - Love in the name of the inquisition / Lou Drofenik. Malta : Horizons, 2017
  17. PJ9698.3.B82 Q3 - Qabel tagħmel ix-xita : poeżiji / John Buttigieg. Malta : Horizons, 2017
  18. MZV, A - Creativity in English language teaching / edited by Daniel Xerri and Odette Vassallo. Floriana : ELT Council, 2016
  19. MZX, TM - Obstetricia illvstrata (Illustrated midwifery) :  a compendium of 64 plates containing more than 172 selected figures of modern and ancient engravers for curiosity of old cuts to the students and teaching to adults gathered from old and modern books of different authors : instructive, useful, curious /  Juan Mamo
  20. MZ5 - Contribution of the structural funds to the Europe 2020 strategy in the areas of employment and education / report by the Auditor General. Malta : NAO, 2017
  21. PJ9635 .Z3 - Stampakelma : ġabra ta' 'l fuq minn elf stampa u elf kelma / kliem u illustrazzjoni ta' Trevor Zahra. Malta : Merlin, 2014

   

  Articles

  1. MZX,CF, C PB 65L - Problemas de restauracion del gran lienzo de Caravaggio en Malta con la rapresntacion de La Degollacion del Bautistta / by Carlo Lalli. Taken from: Interim meeting : International conference on painting conservation
  2. MZX,CF, C PB 65G - The identity of Caravaggio's 'Knight of Malta' / by John Gash. Taken from: The Burlington Magazine, Vol.139 (1997)
  3. MZT, CD PB 43D - Objectively assessed physical activity and weight status in Maltese 11-12 year olds / by Andrew Decelis, Russell Jago & Kenneth R. Fox. Taken from: European Journal of Sport Science, Vol.14, No. S1, S257-S266 (2014)
  4. MZ9 PB 14 B - The lure of the islands : Malta's first Neolithic colonisers / Anthony Bonanno. Taken from: The first Mediterranean islanders: initial occupation and survival strategies / edited by Nellie Phoca-Cosmetatou

   

  November 2017 [Back to Top]  

  1. MZX,AC - Challenges in conservation of architectural heritage / edited by Ruben Paul Borg. Malta : Kamra tal-Periti, 2011
  2. MZ4 - Luigi Maria Ugolini : un archeologo italiano a Malta / Andrea Pisani, Nicholas C. Vella ; with the contribution of Mario Copazzo, Kenneth Gambin, Oliver Gilkes, Reuben Grima ; exhibition design Pierre Bonello, Josian Bonello. Malta : Heritage Malta, 2005
  3. MZZ - L-etika b'risq il-marid : esperjenzi u riflessjonijiet mill-isptar San Raffaele, Milan / Charles G. Vella ; preżentazzjoni mill-Onor. John Dalli. Malta : Foundation for Medical Services, 2009
  4. MZ37t - Wild flowers of the Maltese islands (Nature Guide Series) / Edwin Lanfranco ; photographer, Guido Bonett. Malta : BDL, 2015
  5. MZW7 PB 169a D - Iċ-Ċivilta Griega : kif tidher fil-letteratura/ Nicholas Debono Montebello. Malta : Malta Classics Association, 2015
  6. MZW7 - Pilates of the Mediterranean : reflections on God, politics, the media and society / Joseph Borg. Malta : Midesa books, 2017
  7. PJ9666 .D4 - Siparju : ġabra ta' kitbiet-tifkiriet : f'għeluq il-50 sena mit-twaqqif tal-Moviment Qawmien letterarju / Alfred Degabriele. Malta : Horizons, 2017
  8. MZH,D - La Sacra Infermeria a Malta nel settecento / Giovanni Scarabelli. Milano : Gelmini, 2008
  9. MZ4 - Id-Dar tal-Providenza : minsuġa fil-ħajja ta' Monsinjur Mikiel Azzopardi / Alexander Bonnici. Malta : Id-Dar tal-Providenza, 2005
  10. MZA,M - Naval contracting in Malta : the story of an old ship chandling family / Anthony Zarb-Dimech. Malta : [the author], 2017
  11. MZ37n - Kif dieb il-gamiem : rakkonti dwar kaċċa u nsib mill-passat / Natalino Fenech. Malta : Klabb Kotba Maltin, 2016
  12. PJ9700.P9476 Z295- Għat-tfittxija taż-żmien mitluf : mix-xaqliba ta' Dar Swann Combray / Marcel Proust ; tradott mill-Franċiż għall-Malti minn Paul Zahra. Malta : l-awtur, 2016
  13. MZX,TZ - Validation instruments for community pharmacy : an update / Claire A. Scicluna, Lilian M. Azzopardi, Anthony Serracino-Inglott. Germany : LAP LAMBERT, 2012

   

   

  October 2017 [Back to Top]  

  Books 

  1. PJ9698.4.Z4 Q557 - Fil-qilla tas-saħna : rumanz originali / miktub minn Dominic Zarb. Malta : [l-awtur], 2017.
  2. PJ9633.9.G75 K3 - Kaxxa infernali : dizzjunarju tal-logħob tan-nar (iktar minn 1200 terminu) / Carlston Grima. Sta. Venera : Klabb Kotba Maltin, 2017
  3. MZT, CD - Let me thrive : a research study on foster care in Malta / Daniela DeBono, Marian Muscat Azzopardi. Malta : Office of the Commissioner for Children, 2016
  4. MZX, AF - Intrecci preziosi : arti decorative siciliane a Malta 1565-1798 / Roberta Cruciata
  5. MZV, A - Vocational education and training in Malta : short description. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017
  6. MZ5 - Performance audit : protecting consumers through the market surveillace directorate's monitoring role / report by the Auditor General. Floriana : National Audit Office, 2017
  7. MZ5 - Performance audit : procuring the state schools' transport service / report by the Auditor General
  8. MZ8 MEL - Petitions to the British crown : a collection of petitions presented by members of the Mellieħa community between 1824 and 1899 / Jimmy Muscat = Talbiet lill-Kuruna Ingliża : ġabra ta' talbiet magħmula minn membri tal-komunità Melliħija bejn l-1824 u l-1899 /  Jimmy Muscat. [Malta : the author], 2017

  Articles

  1. MZH, R PB 107 G - La confisca dei beni liguri dell'Ordine di Malta da parte della repubblica ligure / Ivan Grech.
  2. MZU, Z PB 57a A - Young Catholics in Malta : similar origins, multiple destinations / Anthony M. Abela

   

  September 2017 [Back to Top] 

  1. MZ9 - The Hal Saflieni Hypogeum MT02/3 
  2. MZZ - Tomaso Maria Napoli : a Dominican friar's contribution to military architecture in the Baroque age / Denis de Lucca. Malta : International Institute for Baroque Studies, University of malta, 2015
  3. MZT, GY - Schiavi : una storia mediterranea (XVI-XIX secolo) / Salvatore Bono. Bologna : il Mulino, 2016
  4. MZW7 - Mediterranean art and education : navigating local, regional and global imaginaries through the lens of the arts and learning / edited by John Baldacchino and Raphael Vella. Rotterdam : Sense Pub., 2013
  5. MZ7 - Like bees to honey = bħan-naħal lejn l-għasel  / Caroline Smailes. London : HarperCollins Pub., 2010
  6. PJ9684 .K335 - Kaċċa : ġabra ta' poeżiji / miġbura minn Patrick J. Sammut. Malta : the author, 2016
  7. MZZ - In-between spaces : percorsi interculturali e transdisciplinari della migrazione tra lingue, identita' e memoria / a cura di Nino Arrigo, Annalisa Bonomo e Karl Chircop. Avellino : Associazione Culturale Internazionale, 2017
  8. MZW7 - Artist-teachers in context : international dialogues / Raphael Vella. Rotterdam : Sense Pub., 2016
  9. MZW7 - Career guidance and livelihood planning across the Mediterranean : challenging transitions in South Europe and the MENA region / edited by Ronald G. Sultana. Rotterdam : Sense Pub., 2017
  10. MZ34j -  Discovering SouthEast Malta / edited by Ruben Abela. Malta : Wirt iż-Żejtun, 2016
  11. MZ1 - Catalogue of artefacts from Malta in the British museum /Josef  Mario Briffa  and Claudia Sagona. Oxford : Archaeopress, 2017
  12. MZW7 - CSR 2,0 and the new era of corporate citizenship / Mark Anthony Camilleri. Hershey PA : IGI Global, 2017
  13. MZU, E - The Roman Inquisition in Malta and elsewhere : conference proceedings 18-20 September 2014 at the Inquisitor's Palace, Birgu / Heritage Malta. Malta : Heritage Malta, [n.d.]
  14. MZZ - Sharing innovative experiences : examples of successful experiences in coastal community development. Vol. 16


  July 2017 [Back to Top] 

  1. PJ9698.3.A67 E7 - Erġa' semmagħli l-għanja : ġabra ta' poeżiji b'għeruq f'raħal twelidi u l-beraħ ta' madwaru / Pawlu Aquilina. L-awtur, 2006
  1. MZT, CR - Twin rocks : the Malta-Gibraltar connection / David Arrigo. St. Julian's  : David Arrigo Pub., 2005
  2. MZS, G - España, Malta y el Mediterráneo : las relaciones Hispano-Maltesas durante la edad moderno / Daniel Muñoz Navarro, Francisco Javier Ibáñez Castejón, Carmel Vassallo Borg, editors. The editors, 2016
  3. PJ9698.3.M29 B357 - Ballati / Karmenu Mallia. Malta : the author, 2017
  4. MZZ - Food (in) security in the Mediterranean / editors, Salvino Busuttil, David Raphaël Busuttil. Valletta : Fondation de Malte, 2012
  5. MZZ - Perspectives on political change in the mediterranean between dialogue and revolution / editors, Salvino Busuttil, David Raphaël Busuttil. Valletta : Fandation de Malte, 2013
  6. MZZ - Special edition in honour of Guido de Marco / editors, Salvino Busuttil, David Raphaël Busuttil. Valletta : Fondation de Malte, 2011
  7. MZZ - What future for future generations? / editors, Salvino Busuttil, David Raphaël Busuttil. Valletta : Fondation de Malte, 2010
  8. MZZ - The fall of the Berlin wall : twenty years after, what progress? / editors, Salvino Busuttil, David Raphaël Busuttil. Valletta : Fondation de Malte, 2009
  9. MZZ - Telos / editors, Salvino Busuttil, David Raphaël Busuttil. Valletta : Fondation de Malte, 2006
  10. MZZ - Telos / editors, Salvino Busuttil, David Raphaël Busuttil. Valletta : Fondation de Malte, 2008
  11. MZX, GE,C - Interludes / Francis Attard. Malta : Stone Curlew Pub., 2016
  12. MZT, GA,A - Genetic cousins : studies on Maltese consanguinity / John Edward DeMicoli Deguara. Malta : the author, 2017
  13. MZX, GE,C - Who looks at the sun anymore? : collected poems / Kenneth Wain. Malta : Horizons, 2016
  14. MZX, BB - Villa Bel Air : la residenza dell'ambasciatore d'Italia a Malta : la residenza dell'ambasciatore d'Italia a Malta Andrea Diacono, Francesco Ferramosca. Valletta / Midsea, 2014
  15. MZU, Y - L-Islam fl-Andalus u fi Sqallija u l-effett tiegħu fuq iċ-ċiviltà u r-rinaxximent ta' l-Ewropa / Amin Tuwfiq al Tijbi ; Francis Xavier Cassar, translator. Malta : the translator, 2006
  16. MZZ - Monasticism in the mediterranean : now and tomorrow / editors, Salvino Busuttil, David Raphaël Busuttil. Valletta : Fondation de Malte, 2015
  17. MZ9 - Sky and purpose in prehistoric malta : Sun, Moon, and stars at the temples of Mnajdra / Tore Lomsdalen. Wales : Sophia Centre Press, 2014
  18. MZZ - Improving BEM-based aerodynamic models in wind turbine design codes / Tonio Sant. Malta : the author, 2007
  19. MZX, CL,D - Mary de Piro / Therese Bartolo, Peter, Bartolo Parnis, photographers. Malta : BOV, 2016
  20. MZW7 - Giuseppe Brincat / editor. Msida : Malta U.P., 2015
  21. MZW7 - Corporate sustainability, social responsibility and environmental management : an introduction to theory and practice with case studies / Mark Anthony Camilleri. Springer, 2017
  22. MZT, N - Evaluating Malta's political economy / E.P. Delia. Malta : APS Bank Pub., 2017
  23. MZX, TA,B - Short articles in clinical ethics / Pierre Mallia. Malta : s.n., 2010?

   

  June 2017 [Back to Top]

  1. MZU: POQ PB 166B - San Ġużeppi Pignatelli S.J. / Salvino Busuttil. Valletta : Foundation de Malte, 2014
  2. MZY - Dun Felic Demarco u l-qarċilla fil-karnival tal-1760 / Conrad Fenech. Malta : Horizons, 2013 

 

May 2017 [Back to Top]

 1. MZT,J - The development of domestic space in the Maltese Islands from the late Middle Ages to the second half of the twentieth century / George A. Said-Zammit. Oxford : Archaeopress Pub., 2016
 2. MZX, GE,F - Short stories from Malta / Godwin Francis Bugeja. Cambridge : Janus Pub., 2016
 3. MZ2 - Part 3 Documents of the Maltese Universitas (No. 2, The Capitula of Malta and Gozo, 1398-1532) / edited by Stanley Fiorini 

April 2017 [Back to Top]

 1. PJ9698.4.D432 X375 - F'xatt id-destin / Ivan De Battista. San Ġwann : BDL, 2017
 2. MZZ - Optimizing household biodegradable waste management within European Islands / Clyde Falzon. Aachen : Shaker Verlag, 2016
 3. MZZ - Cultural Mapping : debating spaces and places / International Conference on Cultural Relations in Europe and the Mediterranean (2nd : 2015 : Malta) Valletta 2018 European Capital of Culture. Valletta : Fondation de Malte, 2016 
 4. MZT,R - Parfum de cour, gourmandise de rois : le commerce des oranges entre Malte et la France au XVIIIe siècle , d'après la correspondance entre Joseph Savoye, épicier à Paris, et son fils, l'Abbé Louis Savoye, Chapelain Conventuel de l'Ordre de Malte / Alain Blondy ; introduction by Salvino Busuttil. Paris : Editions Bouchene, 2003
 5. MZT,CR - Under one umbrella : a history of the Maltese community council of Victoria, 1958-2008 / Maurice N. Cauchi. Malta : the author, 2009
 6. MZZ - Dialogue in the Med : exploring identity through networks / International Conference on Cultural Relations in Europe and the Mediterranean (1st : 2014 : Malta). Valletta : Fondation de Malte, 2015
 7. MZU,Z - Enigmatic faith / Joe Inguanez, Rebecca Gatt ; foreword by David Martin. Floriana : Discern, 2015
 8. MZV,A - d pebble in my shoe L teenagers' experiences of dyslexia and examinations / Deborah Chetcuti, Ruth Falzon, Stephen Camilleri. Malta : the authors, 2016
 9. PJ9700.T45 A68 - Neżlin bħax-xita / Sébastien Thiéry ; maqlub għall-Malti minn Toni Aquilina. Valletta : Fontaine de Malte, 2014
 10. MZX, FP - The Times picture annual, 2016 / Times of Malta ; editor, Darrin Zammit Lupi. Valletta : Allied Pub., 2016
 11. MZT,VJ - Malta : land of sea : exhibition catalogue / edited by Sandro Debono. Valletta : Midsea, 2017
 12. MZX, CF,P - Un ponte tra la Calabria e Malta : il Cavalier Mattia Preti e il Gran Maestro Gregorio Carafa / edited by Maria Teresa Sorrenti, Sante Guido. Italy : Segretario Regionale per la Calabria, 2016
 13. MZX, CF,P - Mattia Preti e il San Luca che dipinge la Vergine con il bambino per la chiesa di San Francesco d'Assisi a La Valletta : un dipinto per li virtuosi dell'accademia, pittori, scultori et indoratori / Sante Guido, Giuseppe Mantella, Museo diocesano (Reggio di Calabria, Italy). Soveria Mannelli : Rubbettino, 2014
 14. MZX, MY - Maltese Għana & Prejjem music : a journey into Maltese traditional music roots / Manuel Casha. Australia : the author, 2016
 15. MZT, CD - Children's worlds : the subjective wellbeing of Maltese children / Carmel Cefai, Natalie Galea. Msida : Centre for Resilience and Socio-Emotional Health, University of Malta, 2016
 16. MZ37t - Maltese plants in the Bible / Pater Calamatta. Malta : the author, 2016
 17. PJ9700.A36 C85 - Il-bravu ta' Venezja / Auguste Anicet-Bourgeois ; maqlub għall-Malti minn Giuseppe Cumbo. San Ġwann : BDL, 2016
 18. MZS, HL - Min qatel il-patri? : ġrajja storika / Marlene Mifsud Chircop, Mark Monatebello. Sta. Venera : Klabb Kotba Maltin, 2016
 19. MZS4, E - Diritto cistituzionale (vol. 4) / lezioni del Professore Enrico Vassallo ; transcritte da Vincenzo Maria Pellegrini ; edited by Austin Bencini ; directed by Raymond Mangion. Msida : Department of Legal History & Methodology, Faculty of Laws, University of Malta, 2016
 20. MZS4, E - Diritto civile (vol. 1) / lezioni del Professore Enrico Vassallo ; transcritte da Vincenzo Maria Pellegrini ; edited by Austin Bencini ; directed by Raymond Mangion. Msida : Department of Legal History & Methodology, Faculty of Laws, University of Malta, 2015
 21. MZS4, E - Leggi di procedura civile (vol. 2) / lezioni del Professore Enrico Vassallo ; transcritte da Vincenzo Maria Pellegrini ; edited by Austin Bencini ; directed by Raymond Mangion. Msida : Department of Legal History & Methodology, Faculty of Laws, University of Malta, 2015
 22. MZS4, E - Leggi di procedura penale (vol. 3) / lezioni del Professore Enrico Vassallo ; transcritte da Vincenzo Maria Pellegrini ; edited by Austin Bencini ; directed by Raymond Mangion. Msida : Department of Legal History & Methodology, Faculty of Laws, University of Malta, 2016
 23. MZX, F - Disappearing Malta : crafts, trades & traditions / photographs, Enrico Formosa ; research, interviews and text, Fiona Vella. Sliema : Miranda, 2016
 24. MZ34  - Malta 7000 years of history : from Neolithic times to European Union / text, Geoffrey Aquilina Ross ; photography, Enrico Formosa. Sliema : Miranda, 2016 

 

 March 2017 [Back to Top]

 1. MZX, FP - Photography in Malta : the history & the protagonists / Kevin Casha. Malta : the author, 2016
 2. MZZ - Walking the dead : nineteenth century obituaries as a mirror of Maltese society, (1815-c.1910) / Michael Refalo. San Ġwann : BDL, 2016
 3. PJ9698.4.C382 M365 PB 207 C - Mappa tal-Mediterran : [poeżiji] / Antoine Cassar. Malta : the author, 2013
 4. MZ8 XAGH - Ta' Kola Windmill : a landmark restored / editing : Margaret Abdilla Cunningham, Godwin Vella ; texts : Nicoline Sagona, Daphne M. Sant Caruana. Malta : Heritage Malta Pub., 2016
 5. MZT,B - The global goals : for sustainable development ; the global goals : snapshots from Malta / National observatory for Living with Dignity within the President’s Foundation for the Wellbeing of Society ; [edited by Sharon Attard]. Attard, Malta : President's Foundation for the Wellbeing Society, 2016
 6. MZT,P - A century of enterprise : on the Mediterranean Island of Gozo : Magro brothers, 1916-2016 / Joseph Bezzina, photographer: Daniel Cilia. Victoria Gozo, Magro Brothers, 2016.
 7. PJ9698.4.S52 Q75 - Il-qtar li nħobb : poeżiji / Jesmond Sharples. Malta : Horizons, 2016
 8. PJ9698.3.A63 I743 - Irġiel tat-tiben : u żewġ drammi oħra / Carmel S. Aquilina. Malta : Horizons, 2016
 9. MZZ - O mito do Cristianismo : ininterrupto no arquipelago de Malta / Thomas Bonnici. Maringa, Brasil : Eduem, 2016
 10. MZW7 - Psychology and the arts : perceptions and perspectives / Carmel Cefai, Louis Laganà. Msida : Malta U.P., 2016
 11. MZZ - Multiculturalism, higher education and intercultural communication : developing strengths-based narratives for teaching and learning / Damian Spiteri. London : Palgrave Macmillan, 2016
 12. MZ35t - Malta and water (AD 900 to 1900) : irrigating a semi-arid landscape / Keith Buhagiar. Oxford : BAR Pub., 2016.
 13. MZS,L - Public life in Malta : papers on governance, politics and public affairs in the EU's smallest member state : vol. 2 / edited by Mario Thomas Vassallo. Msida : Dept. Of Public Policy, Faculty of Economics, Management and Accountancy, University of Malta, 2017
 14. PJ9698.3.M59 Z872 - Achille Mizzi : il-werriet u s-suċċessur den ta' Dun Karm / Andrew Sciberras. Malta : Horizons, 2016
 15. MZU,Z PB 159 B - Il-profeta tar-riħ : os-sigrieti tar-ruħ bejn poeżija u kontemplazzjoni fis-skiet taż-żerniq / Stefano Biavaschi ; translated by Donatella Buttigieg. Malta : the author, 2016
 16. MZ2 - A bibliography of the David Elyan Collection of Anglo-Irish literary works and manuscripts at the University of Malta Library / compiled and edited by Mark Camilleri. Msida : Malta University Press, 2009
 17. MZX8 - Dwar l-arti tal-poeżija / Aristotle ; traduzzjoni għall-Malti ta' Ars poetica minn Karmenu Serracino b'introduzzjoni u noti. San Ġwann : BDL, 2012
 18. MZT, KH PB 136 L - Att dwar opportunitajiet indaqs [għal] persuni b'diżabilita', rapport annwali 2014/15 : ħmistax-il sena dwar opportunitajiet indaqs / Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilita' ; edituri: Oliver Scicluna ... [et al]. Sta. Venera : Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilita', 2016
 19. MZ4 - Tfuliti f'Birkirkara fi żmien il-gwerra / Alfred Cachia. San Ġwann : BDL, 2016
 20. PJ9698.4.G46 W5 - Wiġi u t-teżor ta' Kemmuna / Monica Gatt. Dan Ġwann : BDL, 2016
 21. PJ9698.3.A94 A8 - An asylum for mystics / Mario Azzopardi ; translated by  Rowna Baldacchino. Malta : Horizons, 2016
 22. PJ9698.3.B63 J54 - ...jiena xi ħadd... : li nokrob mill-ġuf ta' mara / Paul P. Borg. Malta : Horizons, 2016
 23. MZV,A - Surfing the waves : a resilience curriculum for early years and primary schools : a teacher's guide / Carmel Cefai. Msida : centre for Resilience and Socio-Emotional Health, University of Malta, 2015
 24. MZZ - Sur/petition : creating value monopolies when everyone else is merely competing / Edward De Bono. London : Harper Collins, 1993
 25. MZG - Malta : the medieval millennium / Charles Dalli ; photograoher: Daniel Cilia. Sta. Venera : Midsea Books, 2006
 26. MZX, GE, F - A road to the throne : rise with honour / Matthew Schriha. Malta : the author, 2016
 27. MZ2 - Common heritage of mankind : a bibliography of legal writing / Prue Taylor, Lucy Stroud. Valletta : Fondation de Malte, 2012
 28. MZ5 - Workings of Local Government, 2015 / Malta. National Audit Office. Floriana : National Audit Office, 2016
 29. MZ5  - Public acounts, 2015 / Malta. National Audit Office. Floriana : National Audit Office, 2016
 30. MZ5 - Performance audit : managing and monitoring the state schools' transport service / Malta. National Audit Office. Floriana : National Audit Office, 2016
 31. MZY - Il-Maltin : għemilhom, drawwiethom, ġrajjiethom / Steve Borg. Santa Venera : Klabb Kotba Maltin, 2017

 

 

February 2017 [Back to Top]

 1.  MZ4 - Tifkiriet tfuliti / William Grech. Malta : l-awtur, 2016
 2. PJ9698.3.Z39 X4 - Xemx sewda passiġġieri muti : poeżiji u poelinji / Tarċisju Żarb. Qormi : Horizons, 2016
 3. PJ9700.K3 C8 2016 - Il-Kavallieri taċ-ċinju u leġġendi romantiċi oħra / Tony C. Cutajar. Qormi : Horizons, 2016
 4. MZT,VJ - The boats of Malta : the art of fishermen / Desmond Morris ; Anthony Aquilina, editor. Malta : Faraxa, 2016
 5. MZ34n - A man of cultural achievements : essays in honour of Joseph Attard Tabone / edited by Joe Sultana. San Ġwann : BDL, 2016
 6. MZ32d - Sport climbing in Malta & Gozo / Simon Alden, Jeffrey Camilleri, Stevie Haston. Tufa Pub., 2013
 7. MZT,R - Malta-Sicily : people, patriots, commerce (1770-1860) / Arnold Cassola. Siracusa : Morrone, 2016
 8. MZX,A - At home in art : essays in honour of Mario Buhagiar / edited by Charlene Vella. Valletta : Midsea, 2016
 9. PJ9698.3.B77 Z53 - Metamorfosi : porġett interdixxiplinarju li jfakkar il-ħamsin sena mill-mewt ta' Rużar Briffa / Kit Azzopardi, Leanne Ellul, edituri. Malta : Għaqda tal-Malti - Universita', 2015
 10. MZX,BB - The Ottoman Muslim cemetery in Malta / Conrad Thake. Malta : the author, 2016
 11. MZY - Ilwien il-festi Maltin = Colours of Maltese festas : Vol. 2 / fotografu, Mark Micallef ; editur, Andrew Borg. Malta : Deer, 2012
 12. MZY - Ilwien il-festi Maltin = Colours of Maltese festas : Vol. 3 / fotografu, Mark Micallef ; editur, Andrew Borg. Malta : Deer, 2013
 13. MZY - Ilwien il-festi Maltin = Colours of Maltese festas : Vol. 4 / fotografu, Mark Micallef ; editur, Andrew Borg. Malta : Deer, 2014
 14. MZY - Ilwien il-festi Maltin = Colours of Maltese festas : Vol. 5 / fotografu, Mark Micallef ; editur, Andrew Borg. Malta : Deer, 2015
 15. MZY - Ilwien il-festi Maltin = Colours of Maltese festas : Vol. 6 / fotografu, Mark Micallef Perconte ; editur, Andrew Borg. Malta : Deer, 2016
 16. PJ9613 .S25 - Maltese grammar essentials : in context  : a bilingual grammar book in Maltese and English/ Charles Daniel Saliba. Malta : the author, 2013
 17. PJ9613 .S25 - Maltese grammar essentials : in context 2 : a bilingual grammar book in Maltese and English/ Charles Daniel Saliba. Malta : the author, 2016
 18. MZ4 - Born in Birkirkara : a dictionary of famous Maltese personalities from Birkirkara / Charles Briffa. Birkirkara : Birkirkara Local Council, 2016
 19. MZ2 - Katalgu ta' kotba, manuskritti u affarijiet oħra li jinsabu fl-arkivju tal-Knisja Matriċi Bażilka Kolleġġjata ta' Sant'Elena, Imperatriċi, f'Birkirkara : vol.1 / Horation Caesar Roger Vella, Collegiate Basilica of St. Helen (Birkirkara). Birkirkara : Kapitlu tal-Kolleġġjata ta' Sant'Elena, 2016
 20. MZ2 - Katalgu ta' kotba, manuskritti u affarijiet oħra li jinsabu fl-arkivju tal-Knisja Matriċi Bażilka Kolleġġjata ta' Sant'Elena, Imperatriċi, f'Birkirkara : vol.2 / Horation Caesar Roger Vella, Collegiate Basilica of St. Helen (Birkirkara). Birkirkara : Kapitlu tal-Kolleġġjata ta' Sant'Elena, 2016
 21. MZ2 - Katalgu ta' kotba, manuskritti u affarijiet oħra li jinsabu fl-arkivju tal-Knisja Matriċi Bażilka Kolleġġjata ta' Sant'Elena, Imperatriċi, f'Birkirkara : vol.3 / Horation Caesar Roger Vella, Collegiate Basilica of St. Helen (Birkirkara). Birkirkara : Kapitlu tal-Kolleġġjata ta' Sant'Elena, 2016
 22. MZ4 - Fr Hilary Tagliaferro : bejn storja u miti : ġabra ta' kitbiet / edited by Sergio Grech. Malta : Horizons, 2016
 23. MZH,E - The fleet of the Knights of Malta : its organisation during the eighteenth century / Joseph F. Grima. San Ġwann : BDL, 2016
 24. MZZ - A publishing history of a prohibited best-seller : the Abbé de Vertot and his Histoire de Malte / Robert Thake. New Castle, Delaware : Oak Knoll P., 2016

 

January 2017 [Back to Top]

 1. MZU, N28 - Filial churches in Malta : a case study / Hilary Spiteri. Malta : Horizons, 2016
 2. PJ9698.3.A99 I4 - Imxi ftit passi miegħi : għażla ta' poeżiji, 1973-2013 / Joe Axiaq. Malta : the author, 2014
 3. MZS5 - A commentary on the Constitution of Malta / Tonio Borg. Malta : Kite, 2016
 4. MZ9 - Dossier Malta - Neanderthal / Anton Mifsud. Attard : Prehistoric Society of Malta, 2016
 5. PJ9698.3.C3 T375 - Tatwaġġi : poeżija 1996-2016 / Charlo' Camilleri. Malta : Horizons, 2016
 6. PJ9698.3.P76 Z665 - L-istorja tal-Innu Malti : kif sar u xi jfisser / Oliver Friggieri. Sta. Venera : Klabb Kotba Maltin, 2014
 7. MZW7 -  Hospitality industry decision analysis in Malta : application of a hybrid-balanced scorecard / Alfred Quintano. Germany : LAP Lambert, 2016
 8. PJ9698.3.F76 I88 2015 - The Misfit : a Maltese novel / Oliver Friggieri ; translated into English by Charles Briffa. Malta : Faraxa, 2015
 9. PJ9698.3.A99 B6 - Il-bogħod li jifred : novelli / Joe Axiaq. Malta : the author, 2016
 10. PJ9698.2.P68 D5 - Dic xorti! : raccont / Annibale Preca. Malta : Melitensia Book Club, 1990 
 11. MZV,A - History teaching and research : bridging the theory/practice divide, vol. 1 : nos 1-5 (2002-2006) / edited by George Cassar and Yosanne Vella. Malta : Faculty of Education, University of Malta, 2006
 12. MZV,A - History teaching and research : bridging the theory/practice divide, vol. 2 : nos 6-10 (2007-2011) / edited by George Cassar and Yosanne Vella. Malta : Faculty of Education, University of Malta, 2011
 13. MZV,A - History teaching and research : bridging the theory/practice divide, vol. 3 : nos 11-15 (2012-2016) / edited by George Cassar and Yosanne Vella. Malta : Faculty of Education, University of Malta, 2016
 14. MZX,BL - Contemporary architecture in Malta / Conrad Thake. Malta : Kite, 2016
 15. MZV7 -  From the coming of the Knights to EU membership : Maltese history SEC Level / Sonia Bezzina ... [et al.] ; edited by Yosanne Vella. Malta : History Teachers' Association, 2008
 16. MZX,BL - Sanctuaries of the soul : measuring against the unmeasurable / Richard England. Malta : Kite, 2016
 17. MZT, A - Sociology of the Maltese islands / edited by Michael Briguglio and Maria Brown. Luqa : Miller Publishing, 2016
 18. MZW7 - Navigating an island world to Utopia : until 1516 (Vol. 1 of Island Studies) / edited by Ilan Kelman and Godfrey Baldacchino. London : Routledge, 2016.
 19. MZW7 - Charting from Utopia to modern science : 1516 to the 1880s (Vol. 2 of Island Studies) / edited by Ilan Kelman and Godfrey Baldacchino. London : Routledge, 2016.
 20. MZW7 - Heading for island studies : the 1880s to the 1990s (Vol. 3 of Island Studies) / edited by Ilan Kelman and Godfrey Baldacchino. London : Routledge, 2016.
 21. MZW7 - Venturing beyond nissology : third millennium island studies (Vol. 4 of Island Studies) / edited by Ilan Kelman and Godfrey Baldacchino. London : Routledge, 2016.

  

December 2016 [Back to Top]

 1. MZW7 - The event of style in literature / Mario Aquilina. New York : Palgrave Macmillan, 2014.
 2. MZ38 - Il-biedja f'Malta / Stanley Farrugia Randon. Malta : the author, 2016
 3. MZH, R - The Orders of St. John : and their ties with Polish Territories / editors, Przemyslaw Deles, Przemyslaw Mrozowski. Poland : The Royal Castle in Warsaw, Museum, 2014
 4. PJ9700.S35 B69 - Oscar u s-sinjura roża / Eric Emmanuel Schmitt ; maqlub għall-Malti minn Claudine Borġ. Malta : Faraxa, 2015
 5. MZX, TB - Europeanisation of health systems : a small state perspective / Natasha Azzopardi-Muscat. Maastricht : Author, 2016
 6. MZV,A - In search of meaningful history teaching : a collection of research work on the teaching of history / Yosanne Vella. Malta : History Teachers' Association Malta, 2009
 7. MZS, EP - Magical Mintoff / Victor Weisz, cartoonist. Malta : National Archives, 2016
 8. MZX, BF - Francesco Laparelli : architetto cortonese a Malta /  a cura di Edoardo Mirri. Cartona : Tiphys Edizioni, 2009
 9. MZV,A - Teaching History in the secondary school : approaches , multiculturalism and writing skills / Yosanne Vella. Malta : History Teachers' Associatio, 2016


November 2016  [Back to Top] 

Monographs

 1. PJ9698.4.S351 K857 - Il-Kulur tal-lellux / Rita Saliba. San Ġwann : BDL Pub., 2016
 2. MZ4 - Marbutin flimkien / Patri Dijonisju Mintoff. Ħal Far : Dar Ħidma għall-Paċi Ġwanni XXIII, 1973
 3. MZV, A - Innovators in Maltese education / edited by Joseph M. Sammut, Charles Magro. Malta : s.n., 2009
 4. MZZ - Disrupting adult and community education : teaching, learning and working in the periphery / edited by Robert C. Mizzi, Tonette S. Rocco, Sue Shore ; foreword by John Field. Albany : State University of New York P., 2016
 5. MZW,A PB 168 U - Modelling behaviour : brief profiles of women academics at the University of Malta / University of Malta. Gender Issues Committee ; Anabel Mifsud. Malta : Gender Issues Committee, 2013
 6. MZX, B - Space, gender and urban architecture/ Cyrus Vakili-Zad. New York : Nova Pub., 2016
 7. MZ6 - Id-dritt : law journal : vol.24. Msida : Law Society, University of Malta, 2014
 8. MZT, CJ - Giuseppe Donati and Umberto Calosso : two Italian anti-facist refugees in Malta / Giorgio Peresso. Malta : SKS, 2015
 9. MZA - A materialist revision of Maltese History : 870-1919 / Mark Camilleri. Malta : SKS, 2016
 10. MZU, N32 - Għaqda Każin Banda San Filep, A.D. 1851, Ħaż-Żebbuġ : festa, 2009 / Philip Balzan, Godfrey Farrugia, editors. Ħaż-Żebbuġ : Każin Banda San Filep, 2009
 11. MZU, N32 - Għaqda Każin Banda San Filep, A.D. 1851, Ħaż-Żebbuġ : festa, 2014 / Philip Balzan, Godfrey Farrugia, editors. Ħaż-Żebbuġ : Każin Banda San Filep, 2014
 12. MZU, N32 - Għaqda Każin Banda San Filep, A.D. 1851, Ħaż-Żebbuġ : festa, 2015 / Philip Balzan, Godfrey Farrugia, editors. Ħaż-Żebbuġ : Każin Banda San Filep, 2015
 13. MZU, N32 - Għaqda Każin Banda San Filep, A.D. 1851, Ħaż-Żebbuġ : festa, 2016 / Philip Balzan, Godfrey Farrugia, editors. Ħaż-Żebbuġ : Każin Banda San Filep, 2016
 14. MZ8 VAL - Valletta 1566 : Melita Renascens : exhibition catalogue, National Library of Malta & Fort St. Elmo Valletta : July 2016-June 2017 / edited by Godwin Vella ; photography and design by Daniel Cilia. Malta : Heritage Malta, 2016
 15. MZT, MS - L-istorja ta' Isard du Pont / Kenneth Vella. Malta : Kite, 2016
 16. MZ5 - Understanding the Maltese economy / edited by Aaron G. Grech. Valletta : Central bank of Malta, 2016
 17. MZ5 - Performance audit : the general practitioner function - the core of primary health care / Malta. National Audit Office. Floriana : National Audit Office, 2016
 18. MZT, KS PB 47 M - Rapport annwali, 2015 = Annual report, 2015 / Malta. Ministry for Social Policy. Office of the Commissioner for Voluntary Organisations. Floriana : Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Voluntarji, 2016
 19. MZW5 - Forging ahead beyond 2016 : the plan for the University of Malta / Alfred J. Vella. Msida : University of Malta, 2016
 20. MZ5 - Annual Report 2015 / Malta. National Archives. Rabat, Malta : National Archives of Malta, 2016
 21. MZ5 - A minimum essential budget for a decent living, 2016 : a research study focusing on three low income household categories / Suzanne Piscopo. Malta : Caritas, 2016
 22. PJ9631 .S45 - Innaqqsu l-inċertezzi 2 : seminar fuq il-kliem ta' nisel Ingliż fil-Malti, it-12 ta' April 2008 : dokument għad-diskussjoni / Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. Msida : Kunsill Nazzjonali ta' l-Ilsien Malti, 2008
 23. MZW5 - Report of the International Ocean Institute (IOI) for 2014 / IOI. Msida : International Ocean Institute, 2015
 24. MZ5 - Information technology audit : Mater Dei Hospital / Malta. National Audit Office. Floriana : National Audit Office, 2016
 25. MZ5 - Work and activities of the National Audit Office, 2015 / Malta. National Audit Office. Floriana : National Audit Office, 2016
 26. MZX5 - Il-forum tal-President : 'lejn għarfien ta' Malta fi żmienna' = The President's forum : 'towards an awareness of Malta in our tim' / The President's forum (1st : 2011 : April 9 : Valletta, Malta). Malta : Uffiċċju tal-President ta' Malta, 2011
 27. MZU, N162 - L-epilogu falz tat-teżi psewdo-storiku dwar il-parroċċa t'Għawdex : studju kritiku / Anton Attard. Victoria, Għawdex : Anton F. Attard, 2016
 28. MZ32d PB 82 K - Hiking in Malta, Gozo & Comino : 14 suggested hikes away from traffic with a short description of Malta / Franz J. Kolb ; translated by Evelyn Kidder. Mosta : J. Kolb, 1998
 29. MZZ - Insularity : small worlds in linguistic and cultural perspectives / edited by Ralf Haimrath, Arndt Kremer. Germany : Königshausen & Neumann, 2015
 30. MZZ - Insularity : representations and constructions of small worlds / edited by Katrin Dautel, Kathrin Schödel. Germany : Königshausen & Neumann, 2014
   

Articles

 1. MZW7 PB 61 S - Nonbonding orbitals in fullerenes : nuts and cores in singular polyhedral graphs / Irene Sciriha. Source: Chemical information modeling, Vol. 47: no. 5 (2007)
 2. MZW7 PB 61 S - On nut and core singular fullereness / Irene Sciriha, Patrick W. Fowler. Source: Discrete Mathematics, Vol, 308 (2008)
 3. MZS, KM PB 40 A - Sailors' leage rights in a Mediterranean hub : the case of Malta / Joan Abela. 2015

 

October 2016  [Back to Top]

 1.  PJ9639.M436 S25 - Medical words & phrases in Maltese : a bilingual vocabulary book in Malteses and English / Charles Daniel Saliba. Maltese : the author, 2015
 2. MZV7 - Systems of knowledge : a guide / edited by Joseph Giordmaina. Malta : Malta U.P., 1997
 3. MZU, N512 - The restoration of the Chapel of the Langue of Provence / St. John's Co-Cathedral Foundation. Valletta : The St John's Co-Cathedral Foundation, 2015
 4. PJ9639.M436 S25 - Medical words & phrases in Maltese : a bilingual vocabulary book in Malteses and English / Charles Daniel Saliba. Maltese : the author, 2015
 5. MZV, A -  Surfing the waves : a resilience curriculum for early years and primary schools : a teacher's guide / Carmel Cefai. Msida : Centre for Resilience and Socio-Emotional Health, University of Malta, 2015
 6. MZ5 - Performance Audit : agreements between Government and Conservatorio Vincenzo Bugeja on Jeanne Antide and Fejda homes / Malta. National Audit Office, 2016
 7. MZ4 - Malta ħanina / Daniel Rondeau ; maqlub għall-Malti minn Toni Aquilina. Malta : Faraxa, 2016
 8. MZX, GE,C - Collected lyrical poetry / Joe Zammit Tabona. Malta : the author, 2016
 9. MZX, N -  Lamentations of cain : dramaturgy of a performance process / Frank Camilleri. Malta : Icarus Performance Project, 2006
 10. MZZ - In-game : from immersion to incorporation / Gordon Calleja. Cambridge, Mass. : MIT P., 2011
 11. MZX, OE - Remembering rediffusion in Malta : a history without future? / Toni Sant. Sta. Venera : Midsea, 2016
 12. MZ5 - Performance audit : an analysis on OHSA's operations - a case study on the construction industry / Floriana : Malta. National Audit Office, 2016
 13. MZX, MA - A musical legacy : Malta-related music found in foreign libraries / Anna Borg Cardona. Balzan : the author, 2002
 14. MZX, CL,Ca - Robert Caruana Dingli : letters, caricatures and other works / editor, Giovanni Bonello ; sub-editor, Michelle Galea ; Fondazzjoni Patrimonju Malta. Valletta : Allied Pub., 2016
 15. MZZ - Caring for our heritage / editors, JoAnn Cassar, Godwin Vella, Margaret Abdilla Cunningham. Malta : Heritage Malta, 2016
 16. MZ5 - Performance Audit : service agreements between Government and INSPIRE foundation / Malta. National Audit Office. Floriana : National Audit Office, 2016

 

Articles

 1.  MZW7 PB 61 S - Nonbonding orbitals in fullerenes : nuts and cores in singular polyhedral graphs / Irene Sciriha. Source: Chemical information modeling, Vol. 47: no. 5 (2007)
 2. MZW7 PB 61 S - On nut and core singular fullereness / Irene Sciriha, Patrick W. Fowler. Source: Discrete Mathematics, Vol, 308 (2008)

September 2016 [Back to Top]

Monographs 

 1. MZZ - Insularity : representations and constructions of small worlds / edited by Katrin Dautel, Kathrin Schodel. Germany : Konigshausen & Neumann, 2014
 2. MZZ - Insularity : small worlds in linguistic and cultural perspectives / edited by Ralf Haimrath, Arndt Kremer. Germany : Konigshausen & Neumann, 2015
 3. PJ9698.3.Z3 B357 PB 204 Z - Il-ballata ta' San Girgor / Walter Zahra. Malta : the author, 1986
 4. PJ9700.L37 P33 - Il-maħbub ta' Lady Chatterley / D.H. Lawrence ; maqlub għall-Malti minn Alfred Palma. Malta : Horizons, 2016
 5. PJ9684 .P6 - Poeżiji ta' mħabba / Joe Friggieri, Oliver Friggieri, Albert Marshall. Malta : [s.n.], 1981
 6. MZX, NL - The Manoel Theatre : a short history / Paul Xuereb. Valletta : Friends of the Manoel Theatre, 1994
 7. MZ4 PB 92 M - Muzicisti kompozituri Maltin : maestri di cappella tal-kattidral / Rob. Mifsud Bonnici. Valletta : A.B.C., 1950
 8. MZT, KH PB 136 L - Att dwar opportunitajiet indaqs [għal] persuni b'diżabilita', rapport annwali 2013/14 : erbatax-il sena tal-liġi opportunitajiet indaqs / Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilita'. Sta. Venera : Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilita', 2014
 9. MZX8 - Problems in applied ethics / Emmanuel Agius. Msida : Malta U.P., 1994
 10. MZX8 - The value crisis : an introduction to ethics / Kenneth Wain. Msida : Malta U.P., 1995
 11. PJ9698.3.V49 L2 - Labirint tas-sejjiħ : erba' drammi / Joseph vella Bondin. Malta : Pubblikazzjonijiet Indipendenza, 1999
 12. MZ33e PB 83 N - Newman's letters and poems from Malta, 1832-33 / Cardinal John Henry Newman. Malta : Lux P., 1945?
 13. MZU: POQ PB 166 M - Il-ħajja mtemma ħesrem ta' saċerdot Senglean għaref : Kan. Profs. Dun Ġwann Theuma Relf (1910-1941) / Fabian Mangion. Malta : the author, 2015.
 14. MZX, GC,F PB 175 D - Luce e tenebre: versi e prosa / A. Dalli. Malta : Giovanni Muscat, [n.d.]
 15. MZX, P PB 180 F - Il-fiera Nazzjonali tal-ktieb : is-26 edizzjoni : katalgu / editur, Sergio Grech. Malta : Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, 2010
 16. MZX8 - Introduction to logic / Vincent Riolo. Malta : Malta U.P., 1995
 17. MZX8 - Peopled silence : a guided tour of some zones of puzzlement in the philosophy of language / Peter Serracino Inglott. Malta : Malta U.P., 1995
 18. MZW6 PB 169 B - Biology abstract, 2015 / University of Malta, Dept. Of Biology ; editor, David Dandria. Msida : University of Malta, 2015
 19. MZ39 - Cloistered spaces : a journey through sacred gardens in the Maltese Islands / Mario Grenada. Attard : The President's Foundation for the Wellbeing of Society, 2016
 20. MZ35f - Eighteenth century Malta at a glance : a study of a manuscript map from the National Collection / Godwin Vella, Daniel Cilia. Valletta : Heritage Malta, 2015
 21. MZX, BB -  The restoration and rehabilitation of the historic fortificattions of Malta and Gozo ERDF 039 / Stephen C. Camilleri ; Malta ministry for Justice, Culture and Local Government ; Parliamentary Secretariat for the EU Presidency and EU Funds. Malta : Restoration Directorate, 2015
 22. MZU, W - The green eight pointed cross : the Order of Saint Lazarus of Jerusalem throughout the ages / editor, Max Joseph Ellul ; Saint Lazarus Hospice Foundation, 2004 

 

August 2016 [Back to Top]

Monographs

 1. MZT, HS - Uliedna rigal : 50 mistoqsija u tweġiba għal ġenituri ta' wlied LGBTIQ / DRACHMA. Malta : Horizons, 2016
 2. MZ4 - Kwadri tal-imgħoddi / Charles Bezzina, Oliver Friggieri. Rabat, Għawdex : l-awtur, 2012
 3. MZT, KH - The disabled child's participation rights / Anne-Marie Callus, Ruth Farrugia. London : Routledge, 2016
 4. PJ9698.3.B4 K8 - Kurrenti solitarji : poeżiji / Charles Bezzina. Għawdex : l-awtur, 2005
 5. PJ9698.3.B4 M48 - Meta siket il-baħar : poeżiji / Charles Bezzina. Rabat, Għawdex : l-awtur, 2008
 6. MZT, CR - Terra compita : Pachino, una colonia Maltese nella Sicilia del settecento / Rosa Savarino. Siracusa : VerbaVolant, 2014
 7. MZZ - Maschere della modernità : Joyce e Pirandello / Karl Chircop. Firenze : Franco Cesati Editore, 2015
 8. PJ9698.3.B4 M4 - Meta karab il-baħar : poeżiji / Charles Bezzina ; daħla ta' Oliver Friggieri. [s.n.], 1993
 9. PJ9698.3.B4 B3 - Baħar solitarju : poeżiji / Charles Bezzina ; illustrator, Joe Camilleri. Malta : [s.n.], 1996
 10. PJ9698.3.B4 R3 - Raxx tas-silenzju : poeżiji, 2008-2011 / Charles Bezzina. Għawdex : l-awtur, 2012.
 11. MZX, GE,C - A little girl of long ago : drama and various poems / Joe Ruggier. Canada : Multicultural Books, 2015
 12. MZO - When the sirens wailed : memoirs of wartime Gozo / Charles Bezzina ; translator, Alfred Palma. Victoria, Gozo : the author, 2012
 13. PJ9698.3.B4 M4 - Mewġiet tal-ħemda : poeżiji / Charles Bezzina. Rabat, Għawdex : l-awtur, 2002
 14. MZ8 MOS - L-Oratorju Qalb ta' Ġesu' tal-Mosta : bl-istorja u l-istejjer tiegħu / Mario Thomas Vella. Mosta : parroċċa Marija Assunta, 2016
 15. MZ35f - The pre-siege maps of Malta : second century AD-1654 / Albert Ganado, Joseph Schirò. San Ġwann : BDL, 2016
 16. MZW7 - International perspectives on older adult education : research, policies and practice / editors, Brian Findsen, Marvin Formosa. New York : Springer, 2016
 17. MZX8 P.B. 170 P - L-apoloġija / Plato ; translator, Michael Zammit. Msida, Malta U.P., 1995
 18. MZ4 - Serenades amidst the Sirens / Lina Brockdorff. Malta : Horizons, 2016
 19. MZ9 PB 97 B - Ta' Bistra Catacombs / David Cardona ; editor, Godwin Vella, Margaret Abdilla Cunningham. Malta : Heritage Malta, 2016
 20. MZX, M7 - Każin Santa Liena Banda Duke of Connaught's Own, A.D. 1865 : 150 sena Banda : patrimonju Karkariż, trawwim mużikali - kult Elenjan / editor, Eric Busuttil, Marvic Aquilina. Birkirkara : Każin Santa Liena Banda Duke of Connaught's Own, 2015
 21. MZX, GE,C PB 176 Z - Poems / by Joseph L. Zerafa. Ilfracombe, Devon : Stockwell, 1959
 22. MZ4 PB 92 C -  The quest for Mikiel Anton Vassalli / Paul Cassar, Michelantonio Vassalli. Malta : Ministry for Education, 1981
 23. MZO - Wartime Gozo 1940-1943 : an account of the bleak years / Charles Bezzina. Victoria, Gozo : the author, 2015
 24. MZ33,A -  Viaggio in sicilia e a malta / editor, Gerard Bugeja, Thomas Freller. Caltanissetta : Lussografica, 2000
 25. PJ9698.3.B4 H58 - Mal-ħmura tax-xefaq : poeżiji / Charles Bezzina. Rabat, Għawdex : l-awtur, 2016
 26. MZ33,A - I viaggiatori polacchi in sicilia e malta tra cinquecento e ottocento / Anna Tylusinska-Kowalska. Caltanissetta : Lussografica, 2012
 27. MZU: PBL - Minn viżjoni għar-realta` : mixja flimkien b'ferħ u impenn : aġġornament tal-Kleru, 8-11 ta' Ġunju 2015 / editor, Emmanuel Agius, John Berry. Malta : l-Arċidjoċesi ta' Malta, 2016
 28. MZ7 - Teresa : a new Australian / Deborah Abela. Australia : Omnibus Books, 2016
 29. MZ4 - "Nonna Chica" : Orsola De Piro D'Amico and her descendants / editor, Peter Apap Bologna. Malta : The Salesian P. ,2011
 30. MZT, P - A century of enterprise : on the Mediterranean island of Gozo : Magro Brothers, 1916-2016 / Joseph Bezzina ; photographer, Daniel Cilia. Victoria Gozo : Magro Brothers, 2016

 Articles

 1. MZW7 P.B. 61 S - Polynomial reconstruction old and new techniques / Irene Sciriha. 2002
 2. MZW7 P.B. 61 S - The two classes of singular line graphs of trees / 1999
 3. MZ9 PB 14 P - The shape of sacredness from Prehistoric Temples to Neo-Byzantine churches : chapter three / Adrian Poruciuc. Institute of Archaemythology, 2010
 4. MZ9 PB 14 B - The Jewish catacombs of Roman Milite / Mario Buhagiar. 2011 
Calendar
Notices
Donation of Melitensia works
from family of the late Dr Joseph Bartolo BA, LLD

Summer Opening Hours
17 June - 30 September 2019
 
 
Last Updated: 9 July 2019

Log In back to UoM Homepage