Browsing by Author A. C.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
1934-04[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 38] – Stedina tas-sinjura Betta ; Bejn tifel – missieru msiefer – u GojjinS.; A. C.
1934-06[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 40] – Ommkom marida ....... ; Ilma, haxix u ward! ; Meta l-kelma ta’ Alla ma dahletx fil-kerrejjaA. C.; Vassall, S. M.; Aquilina, Guze
1938-05[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 87] - Weraq tal-harifa ; Ic-curkett taz-zwieg tal-Madonna ; Fuq it-telfa ta' l-Indipendenza ta' l-Awstrija ; Lin-Naxxar ; Skiet u sliemA. C.; Pisani, Ġorġ; Borg, A.; Ellul-Galea, Karm.
1933-01[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 23] – Qalb mugugha ; Lil Malta ; Bis-sahha tas-seftura tizfen il-qattusa ; Il-firda ; Iz-ziju Tonin jaghmel bicca xogholTayar, Ondina; Cassar, Gejtu; Pace, Guis; A. C.; Diacono, Guze
1937Ganni Vassallo (1862-1937)A. C.
1933-01Lehen il-Malti (1933) - no. 23 (Jannar)Ghaqda tal-Malti (Universita'); Tayar, Ondina; Cassar, Gejtu; Pace, Guis; A. C.; Diacono, Guze; Saydon, Pietru Pawl
1934-04Lehen il-Malti (1934) - Ghadd 38 (April)Biancardi, N.; S.; A. C.; K. F.
1934-06Lehen il-Malti (1934) - Ghadd 40 (Gunju)Aquilina, Guze; A. C.; Chetcuti, Guze; Vassall, S. M.; Pisani, Ġorġ
1936Lehen il-Malti (1936) - Ghadd 61-62 (Marzu-April)Karm, Dun; Chetcuti, Guze; Buhagiar, Turu; R. M. B.; Vassallo, Arthur V.; Cassola, Albert M.; Debono, Karm; A. C.
1937Lehen il-Malti (1937) - Ghadd 78-79 (Awissu-Settembru)A. C.; Chetcuti, Guze; N. D. S.; Farruga, Fredu; Pisani, Ġorġ; Cutajar, L.; Vassallo, Karmenu; Gatt, Guze
1938-05Lehen il-Malti (1938) - Ghadd 87 (Mejju)A. C.; Valletta, Ant.; Aquilina, Guze; Pisani, Ġorġ; Chetcuti, Guze; Borg, A.; Ellul-Grima, Karm.
1936Minn hawn u minn hemmA. C.