Browsing by Author Agius Muscat, Anton

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
1970Aktar taghrif fuq : Laurent RopaAgius Muscat, Anton
2007Dokumentazzjoni: Id-"Dar" ta' l-Għaqda/AkkademjaAgius Muscat, Anton
1966[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 10] - Hela ; Lill-qamar ; L-1 ta' Novembru 19- ; Qawmien ir-Rebbiegha ; Ix-xitan ; Fil-mewt tat-tfajjel ; Fuq xbieha li hemm fuq qabar ; Fuq qabar ; Zjara f'Wied il-Lunzjata, Ghawdex ; Kellimni fuq imhabbtek ; Ghajnejja biss ghalik ; Jien hdejk zaghzugh mill-gdid ; Ghajnejk dejjem jidhkuli ; Ghaliex? ; Milied 1962 ; Ghall-qabar ; Twemmin ; Dhul u hrug ; 'Il min ser niehu? ; Dieq ; Il-hakem ; Saqajn imberrhin ; Ix-xemxAquilina, Guze; Cini, Tarcisio; Bonnici, G.; Vassallo, K.; Mifsud, Emanuel; Cremona, A.; Mallia, Bernard; Abela, Guzepp; Camilleri, J.; Fenech, V.; Cremona, Joseph; Agius Muscat, Anton; Vella, Charles
1971[Gabra ta' Kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 15] - Lid-dejr ta’ “Aqua Bella” ; Is-seklu ghoxrin ; Dwejjaq u niket ; Sebah, habib... ; Nostalgija ; Il-bejta tat-tfulija ; Strajk! Ahna mhux huma! ; Ecce homo ; Radd ta’ hajr ; Min jaf ghaliex? ; Quddiem xbiha ta’ Gesu’ fit-II esibizzjoni tal-arti religjuza ; Barra l-gnien ta’ EdenCremona, Joseph; Mifsud, Francis; Zammit Tabona, J.; Mercieca, George; Agius Muscat, Anton; Aquilina, Guze; Gulia, Wallace Ph.
1965[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 9] - Il-profeta ; Nizla ; Dak in-nhar tal-gublew ; Iz-zigarella ; Il-passa tal-gamiem ; Il-ghanja ta' Pawlinu ; 'Alla tal-hniena' ; Rwiefen ; L-ewwel imrar ; In-numru 16 ; L-ghanja tal-mejtin tal-gwerra ; Il-vjatku ; Lil Gorg Pisani ; Mejju ; Jekk int habib ; Inti biss ; Duhhan ; X'jarawAgius, Emanuel; Vella, Charles; Mizzi, Lawrenz; Mintoff, Dijonisju; Cini, Tarcisio; Karm, Dun; Mallia, Bernard; Aquilina, Guze; Victor, Brother; Camilleri, J.; Mifsud, Emanuel; Agius Muscat, Anton; Ogygia; Cremona, Giuseppi; Abela, Guzepp; Camilleri, Frans; Bonnici, G.; Fenech, Victor
1962-06[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Ħarġa 38]. Lil Dun Mikiel Xerri ; Serħien ; “Lejla dawl ta’ qamar” ; “Waħdi” ; Għaliex Mulejja? ; Il-Għid it-tajjeb!Camilleri, Dun Frans; Busuttil, Joe; Agius Muscat, Anton; Mejlak, Joe; Cardona, Ġużè; Borg Pantalleresco, G.
1965-03Ġużè Borg PantallerescoAgius Muscat, Anton
2000Ġużè Muscat-Azzopardi: Bejn storja, rakkont u patrijottiżmu MaltiAgius Muscat, Anton
1997Il-bieraħ, il-lum u għadaAgius Muscat, Anton
1971Kitba u kittieba tal-MaltiAgius Muscat, Anton
2008L-editorjalAgius Muscat, Anton
1983-11-12Ma kienx "Għadu Predugikat"Agius Muscat, Anton
1965Riccarda Borg FernandezAgius Muscat, Anton
1967-06Riccarda Borg FernandezAgius Muscat, Anton
1970-06-20Soirée littéraire b'tifkira ta' Ġużè Muscat Azzopardi (Programme)Manoel Theatre; Akkademja tal-Malti; Kumitat Ċiviku tal-Belt; Agius Muscat, Anton
1987Ħarsa lejn Ġużè Muscat-AzzopardiAgius Muscat, Anton