Browsing by Author Briffa, Ruzar

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1943[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 143-148] - Epitaffi ghal avjatur Kanadiz li miet Malta ; Lola ; L-ghanja ta' l-imnikket ; Il-warda u jien ; Lil... ; Vjola ; Ix-xemx u l-qamar ; Id-dnubAgius, Manwel; Cassar Pullicino, Ġużè; Briffa, Ruzar; Gulia, Wallace Ph.; Mizzi, M.; Vassallo, K.; Serracino-Inglott, Erin
1945[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 173-175] – Ghanja ; Lura f’San Giljan ; Lil E. B. Vella ; Ghinni, Muej! ; Aesop 1945 ; Il-mewt taz-zghazagh ; Tlieta hdejn xulxin ; Nixtieqek tieghiBriffa, Ruzar; Galea, Guze V.; Karm, Dun; Azzopardi, Anton; Agius, E.; Mizzi, Marcell; Calleja, Anton; Tellus, Salvinu
1946[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 179-181] – Hajr ; Nikola tax-Xlendi ; Thannina ; Lil Santa Monika ; Il-bilbla ; Ghar il-kbir ; Jum ir-rebh ..... 1945Theuma, P. P.; Calleja, Anton; Galea, Guze V.; Karm, Dun; Mizzi, Marcell; Cutajar, L.; Briffa, Ruzar
1946[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 182-184] – Mera ta’ qlib mill-“Kummiedja Divina” ta’ Dante Alighieri : l-ewwel kant ta’ l-infern ; Il-11 ta’ Mejju ; Lill-bandiera Maltija ; Fil-mewt ta’ Bro, Gorg F. S. C. ; Zminijietna .... ; Ejja, grigal! ; Lis-sunett ; Tal-bon ton .... ; Il-bejjiegh tal-almanakkiAlighieri, Dante; Ellul, Louis; Grech, Filippu; Karm, Dun; Xiberras, Toninu; Camilleri, Frans; Briffa, Ruzar; Cremona, A.; Aesop; Soler, G.; Leopardi, Giacomo
1946[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 185-187] – Habbat, ja qalb ; Lil binti waqt “air-raid” ; Spes vitae ; Ghajnejn ....Ellul Mercer, Guze; Briffa, Ruzar; Gulia, Wallace; Buttigieg, Anton
1946[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 188-190] – Silta mill-“Kummiedja Divina” ta’ Dante Alighieri : il-grajja tal-Konti Ugolino ; Bomba atomika ; Il-kelma ; Jum ir-rebha ; ImhabbaAlighieri, Dante; Ellul, Louis; Agius, M.; R. M. B.; Briffa, Ruzar; Gulia, Wallace
1947[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 194-196] – Xewqti ..... ; Il-kebbies tal-fanali ; San Gwann fil-“Blitz” ; Disgrazzja fit-tarzna ; Ta’ Lourdes f’Ghawdex ; Ittra miftuha lil Guze Aquilina ; Wara tnejn u sebghin sena! ; NixtieqFarrugia Bonnici, Lino; Buttigieg, Anton; Briffa, Ruzar; Zammit, George; Theuma, P. P.; Pisani, Ġorġ; R. M. B.; Zammit, Meme’
1947[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 197-199] – Tifel tas-suq ; Fuq il-kalvarju ; Il-kurcifiss tal-gholja ; Il-ghanja ta’ l-ghasafar ; Talba ; Tahbit il-qalb ; Il-qabar tar-rebbiegha ; Bini mwaqqa’ ; “The pillar of the cloud” (Newman)Cassar Pullicino, Ġużè; Barbara, Valentin V.; Briffa, Ruzar; Camilleri, Frans; Zammit, Meme’; Delia, Guze; Buttigieg, Anton; Newman, John Henry
1947[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 200-202] – “O Crux Ave Spes Unica” ; In-nies imutu u z-zmien jibqa’ ghaddej ; Ix-xitla tal-ghansar ; Lilek ; Wied qirda ; Lill-werzieq ; Lejlet is-“self-government” ; Idejn l-imghallemBorg Pantalleresco, Gius.; Vella, Imelda; Buttigieg, Anton; Gulia, Wallace; Zammit, Gorg; Briffa, Ruzar; R. M. B.; Vassallo, K.
1948[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 203-205] - Il-qniepen ; Quo Vadis? ; Il-Batterija tal-Handaq ; Ix-xewk ; Il-wardija u l-gwerra ; Il-warda ; Habakuk ; Il-Madalena ; Is-saqaf ; Mal-mewgEllul Mercer, Guze; Briffa, Ruzar; Gulia, Wallace Ph.; Buttigieg, Anton; Gatt, Yvonne; Agius, E.; Zammit Gabarretta, A.; Galea, G.; Mifsud Bonnici, R.; Galea, Guzi V.
1948[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 212-214] - L-ghanja ta' l-emigranti Maltin ; Mulejja ; Fejn sejrin? ; Ghar Qawqla ; Fit-tempju tan-naturaBriffa, Ruzar; Mifsud Bonnici, Rikardu; Chetcuti, Guze; Camilleri, Frans; Mejlak, Ġużeppi
1952[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 254-262] - Gulju Cesri ; Xjenza... ; Ix-xemx ta' Mejju ; Sangre y arena ; Lura lejn Malta ; Zmien u mhabba ; Versi lil M... ; Puccini u l-"Coro dei muti" ; Wahdi tlajt ; Niftakar ; Klawsura ; Ir-rangiz ; Iben il-poezija ; Attitudni interrogattiva. Il-mohh joqghod ; Il-gheneb taz-zija ; Il-bahar ; Cpar fix-xemxShakespeare, William; Camilleri, Frans; Agius, E.; Manara, A.; Buttigieg, Anton; Briffa, Ruzar; Chetcuti, Guze; Wordsworth, William; Caruana, Vincent; Frin 52; Vassallo, K.; Meilak, Joseph; Ebejer, Francis; Vella, Marianus; Cassar, G. B.; Cassar, J. B.; Barbara, Valentin V.; Farrugia, Cherubin M.
1955[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 272-286] - Wara elfejn sena ; Tigrib ; Bjuda bil-lejl ; Qalb ta' omm ; Lill-bahar ; Iz-zmien, isajru 'l-bajtar! ; Ira Deorum ; Fid-dar ta' Bethanja ; Fil-firda ; Minghajr Alla xejn ma jsirBriffa, Ruzar; Cassar, C.; Manara, Guze; Cassar, G.B.; Bonnici, R.M.; Vella, Marianus; Cassar, Manwel; Pellegrini, Vincenzo Maria
1958[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 287-289] - Lejlet it-tieg ; Talba ta' omm ; Lill-knisja tal-Mosta ; Siegha incerta ; It-tarbija ; Arjanna ; X'inhobb...??? ; Tibzax ; Bikja ; L-ghassies ; Ghad nerga'... ; Xewqat... ; Ghal min? ; ZghozitiCassar Pullicino, Ġużè; Barbara, Valentin V.; Gauci DeGiovanni, John A.; Serracino-Inglott, Peter; Caruana, Paul; Meilak, Joseph; Cilia, Victor; Pellegrini, Vincenzo Maria; Briffa, Ruzar; Azzopardi, J.
1931-03[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 1] - Ballata ; Ahlef u ghid is-sewwa ; X'nixtieq ; Il-ghanjaBriffa, Ruzar; Zammit, Temi; Caruana, Mary; Buttigieg, Anton
1931-04[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 2] – Quddiem il-mera ; Tnehida ; Gakbu l-ghama ; Ix-xih u l-mewt ; Holqien! ; Qorti taht hajtBonnici, Guze; Vella, Carm.; Briffa, Ruzar; Zammit, Temi; Grima, Pietru Pawl; Calleja, Ferd.
1934-03[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 37] – Weghda miksura ; Il fuq mic-cpar ; In-nisa u wahx il-baqar ; Wara l-gharqa ; Hsiebijiet ......Portelli, Wigi; B.; S. B.; Vella, Carm.; Briffa, Ruzar
1931-06[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 4] - Thazzinna wisq! ; Fl-Ave Marija ; "Nemmen" ; WardaBriffa, Ruzar; Cassar, Andre; Psaila, Dun Karm
1931-07[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 5] – In-nassaba ; L-ahhar lejla ; Ghodwa ta’ Dicembru ; Vanitas Vanitatum! ...Zammit, Temi; Bonnici, Guze; Briffa, Ruzar; Grima, Pietru Pawl
1931-03Lehen il-Malti (1931) - no. 1 (Marzu)Briffa, Ruzar; Zammit, Temi; Caruana, Mary; Buttigieg, Anton; Aquilina, Guze