Browsing by Author Coleiro, Ed.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
1935[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 51-52] – Lil San Gwann Bosco : gheluq il-hamsa u ghoxrin sena mill-ftuh ta’ l-Oratorju tas-Salesjani f’Tas-Sliema ; Mananni ; Id-dar ta’ l-erwieh ; F’Jum San Girgor ; Lis-sultana ta’ Pompej ; Minn 8 soldi ghal £200,000 ; Lill Malta ; Is-sahriet ta’ Santu Wistin : l-ewwel lejlaKarm, Dun; Zammit, Temi; Tayar, Ondina; C. M. B.; Coleiro, Ed.; Farrugia, Kan. G. M.; Cassola, Albert M.; D. K. F.
1933-03[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 25] – F’kullegg ; Hudli, ja Mulej! ; Ghall-flus taghmel kollox ; Innu tal-ghaqdaA. I.; Buttigieg, Anton; Coleiro, Ed.; Vella, Carm.
1933-09[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 31] – Lil Mikiel Anton Vassalli ; Dehen ta’ gemel ; Ix-xalata tal-imsehbin tal-ghaqdaKarm, Dun; Coleiro, Ed.; S.
1935[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 53-54] – Is-sahriet ta’ Santu Wistin : l-ewwel lejla : imhabba ibnija ; Imma kif jigu! ; L-istedina tas-sinjura Betta ; Fra Kurradu ; It-tlugh ta’ Sidtna Marija fis-sema ; It-torta ta’ Wigi ; Ja xbejba mqitaK. F.; Coleiro, Ed.; S.; Mifsud Bonnici, Carmelo; Mangion, F. X.; Farrugia, Ant.; Vella, Carm.
1933-03Lehen il-Malti (1933) - no. 25 (Marzu)Ghaqda tal-Malti (Universita'); Saydon, Pietru Pawl; A. I.; Buttigieg, Anton; Sac. A. P.; Coleiro, Ed.; Vella, Carm.; Silvju; Aquilina, Guze
1933-09Lehen il-Malti (1933) - no. 31 (Settembru)Ghaqda tal-Malti (Universita'); Karm, Dun; Coleiro, Ed.; S.; Delia, Guze; Saydon, Pietru Pawl
1935Lehen il-Malti (1935) - Ghadd 51-52 (Mejju-Gunju)Karm, Dun; Zammit, Temi; Tayar, Ondina; C. M. B.; Gatt, Guze; Coleiro, Ed.; Farrugia, Kan. G. M.; Cassola, Albert M.; D. K. F.; Saydon, Pietru Pawl
1935Lehen il-Malti (1935) - Ghadd 53-54 (Lulju-Awissu)K. F.; Coleiro, Ed.; S.; Galea, Alfons Maria; Mifsud Bonnici, Carmelo; Gatt, Guze; Mangion, F. X.; Farrugia, Ant.; Saydon, Pietru Pawl; Cremona, A.; Vella, Carm.