Browsing by Author Cremona, A.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 125  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1960Angel de Saavedra : Il-fanal ta' MaltaCremona, A.
1961The classification of the Maltese verbCremona, A.
1959-09Demm ġdidCremona, A.
1954-06Dizzjunarji MaltinCremona, A.
1941-12Dun Karm: tifkirietCremona, A.
1946-06E. B. VellaCremona, A.
1944-09Estote paratiCremona, A.
1954-03Fabbrika ġdida tal-Malti u l-arti modernaCremona, A.
1955-12Fil-Milied u l-ewwel tas-sena l-ġdidaCremona, A.
1950-03Folklore MaltiCremona, A.
1944Folklore u lsien MaltiCremona, A.
1944Folklore u lsien MaltiCremona, A.
1947-06Fuq l-etimoloġija tal-kelma "qarweż"Cremona, A.
1966[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 10] - Hela ; Lill-qamar ; L-1 ta' Novembru 19- ; Qawmien ir-Rebbiegha ; Ix-xitan ; Fil-mewt tat-tfajjel ; Fuq xbieha li hemm fuq qabar ; Fuq qabar ; Zjara f'Wied il-Lunzjata, Ghawdex ; Kellimni fuq imhabbtek ; Ghajnejja biss ghalik ; Jien hdejk zaghzugh mill-gdid ; Ghajnejk dejjem jidhkuli ; Ghaliex? ; Milied 1962 ; Ghall-qabar ; Twemmin ; Dhul u hrug ; 'Il min ser niehu? ; Dieq ; Il-hakem ; Saqajn imberrhin ; Ix-xemxAquilina, Guze; Cini, Tarcisio; Bonnici, G.; Vassallo, K.; Mifsud, Emanuel; Cremona, A.; Mallia, Bernard; Abela, Guzepp; Camilleri, J.; Fenech, V.; Cremona, Joseph; Agius Muscat, Anton; Vella, Charles
1970[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 14] - Fuq il-qabar ta' John Keats ; Beatles ; Il-gifen ; Neokolonjalizmu ; Arena ; Non-ezistenza - Il-fidwa tal-bniedem ; Il-paci ta' kamarti ; Ix-xmara (lil ohti Karmena) ; It-tnejn tal-Karnival (b'tifkira ghaziza tal-mejjet Dun Frangisk Scicluna) ; L-ghanja ta' l-emigranti MaltinGulia, Wallace Ph.; Cremona, A.; Fenech, Edward; Frendo, H.; Mallia-Milanes, Victor; Azzopardi, John; Borg, Manwel Nicholas; Mercieca, George; Cremona, Joseph
1945[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 167-169] – Il-ghanja tal-glieda ; Il-mina ta’ l-imhabba ; Rebbiegha ; Tieg straordinarju ; Lill-vjola ; Fit-twelid ; Felic ; FrakMizzi, M.; Cremona, A.; Gulia, W.; Meylak, Mari; Farrugia, G.; Portelli, P.; Mifsud Bonnici, Robert
1946[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 182-184] – Mera ta’ qlib mill-“Kummiedja Divina” ta’ Dante Alighieri : l-ewwel kant ta’ l-infern ; Il-11 ta’ Mejju ; Lill-bandiera Maltija ; Fil-mewt ta’ Bro, Gorg F. S. C. ; Zminijietna .... ; Ejja, grigal! ; Lis-sunett ; Tal-bon ton .... ; Il-bejjiegh tal-almanakkiAlighieri, Dante; Ellul, Louis; Grech, Filippu; Karm, Dun; Xiberras, Toninu; Camilleri, Frans; Briffa, Ruzar; Cremona, A.; Aesop; Soler, G.; Leopardi, Giacomo
1947[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 191-193] – Hdejn il-gnien ta’ tfuliti ; Ix-Xlendi ; Wahdek ; Sahhara ; Il-maqdes ta’ Venus ; Il-mewt ta’ ibni ; Id-dahla ta’ Gesu f’Gerusalemm ; Mistoqsijiet ; Notturn IIZammit Gabarretta, A.; Aquilina, Karm; Ellul Mercer, Guze; Cremona, A.; Buttigieg, Anton; Chetcuti, Gorg; Muscat, Karm.; DePares, Antoine; Mizzi, Marcell
1960[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 1] - Il-ghanja tal-helsien ; Niftakar ; Proficiscere Anima ; Il-fortuna tal-bakkaljaw ; Teddy boy ; Kwadri mill-hajja MaltijaCassar Pullicino, Guze; Chetcuti, Guze; Buttigieg, Anton; Mallia, Karmenu; Aquilina, Guze; Cremona, A.
1949[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 224-226] - Fid-dar ta' Puccinu ; Intfew id-dwal ; L-ghanja ta' l-imhabba ; L-ghedewwaChetcuti, Guze; Mifsud Bonnici, Guzeppe; Pellico, Silvio; Cremona, A.