Browsing by Author Friggieri, Joe

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 96  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1987Actions : tokens and kindsFriggieri, Joe
1987Actions and bodily movementsFriggieri, Joe
1989-07-27Antigone (Theater program)Malta. Ministry for Education. Department for Culture and the Environment; Committee for the Celebration of the 25th Anniversary of Independence (Malta); Friggieri, Oliver; Sophocles; Friggieri, Joe
1995Biex il-krizi ta' l-ideologiji ma tkunx krizi ta' valuriFriggieri, Joe
2007-10-19Caravaggio : l-inkjestaXuereb, Paul; Friggieri, Joe
2007-11-17Caravaggio : l-inkjesta (Program)Dwal Ġodda (Drama group); Friggieri, Joe; Gauci, Martin
2007-11-19Caravaggio : l-inkjesta (Program)Heritage Malta; Friggieri, Joe
1984-01-14Dehra mill-pontMiller, Arthur; Friggieri, Joe
n.d.Dehra mill-pont (Theater script)Salesian Theatre (Sliema, Malta); Miller, Arthur; Friggieri, Joe
1974Festival tad-drama ta' l-iskejjel (Theatre programme)Manoel Theatre; Malta. Ministry of Education and Culture. Department of Education; Cauchi, Carmel C.; Mallia, Alfred; Ellul, Edward; Riolo, Vanni; Galea, Frances; Muscat, Pauline; Morris, T. B.; Scerri, Mary Ann; Cauchi, Phyllis; Debono, Alfred; Scerri, Godwin; Friggieri, Joe; Micallef, Theresa; Rapa, Mary C.
1976-03-26Fid-dell tal-KatidralUniversity Players; Sant, Alfred; Friggieri, Joe
1977-03-26Fid-dell tal-katidral (Theater program)Il-University Players; Sant, Alfred; Friggieri, Joe
2013[Gabra ta’ kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 32] - Dawran ; Tisfija ; L-ghanja tac-cinja u l-poeta ; Il-hela ta’ hin ; Fjura ; Il-qahba tar-rahal ; Id-daghwa ta’ Chambray ; Perfetta l-opra ; Rifugju ; L-iskola f’Villa Le Fevre ; Kaktus ; Taht ghajnejn il-Kuncizzjoni ; Kankru ; Il-mastru tal-pupazzi ; Biss ftit jiem wara ; Il-kompromess ; Hajku tal-punent ; Bidu mitmum ; Lehen ; Gimgha Ghawdex ; Silvja Plath ; Xewqa ta’ mhabba ; Inkontri sfumati ; Bhal minutiera ; Il-holma tal-lewza ; Il-lehen t’alla falz ; ... ecc ... ecc ... ; Hic et ubiqueBorg, Gorg; Grech, Sergio; Briffa, Louis; Vella, Sara; Farrugia, Stefano; Cachia, Joseph A.; Attard, Geoffrey G.; Vella, Mark; Cassar, Antoine; Busuttil, Amanda; Friggieri, Joe; Ellul, Dwayne; Kuhlmann, Rita; Saliba, Rita; Sammut, Patrick; Chetcuti, Mary; Mifsud Bonnici, Maurice; Caruana, Roxette; Flores, Charles; Debono, Kurt; Secic, Aida; Casha, Charles; Zahra, Clifford Jo; Sciberras, Lillian; Attard Cassar, Emmanuel; Friggieri, Audrey; Seguna, Omar
2017[Gabra ta’ kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 36] (2017). Insinifikanti ; Ghabra ; Riha Stramba ; B’dil-loghba ; Teddy ; Pittura ; Lilek habbejt ; Elogju monokromu ; Ix-xtajta-santwarju ; Mea culpa ; Sejha ; Esponent ; L-ispeci rari ta’ kamaleonte zeffien ; Diwan ; Fis-skiet ; L-ahhar zifna b’apologija lil Indila ; Ganmari ; Metamorfosi ; Nehodlok in-nifs ; Il-gnien taz-zebbug ; Evening primrose ; Hagar Qim ; Il-Papa miet ta’ Alphonse Daudet bi traduzzjoniCassar, Priscilla; Saliba, Rita; Casha, Charles; Borg, Gorg; Mifsud, Nadia; Azzopardi, Clifton; Calleja, Rowena; Pace, Gabriel; Camilleri, Joe; Axiaq, Joseph; Littlejohn, Karl; Farrugia, Wayne; Hili Vassallo, Sandra; Cassar, Antoine; Cutajar, Diane; Portelli, John Peter; Chetcuti, Mary; Friggieri, Audrey; Meli, Kurt Gabriel; Friggieri, Joe; Cardona, Elena; Grech, Elizabeth; Zahra, Paul; Daudet, Alphonse
n.d.Ghanja tac-CinjuKhoo, Mavin; Friggieri, Joe; Marshall, Albert
2017Gherf missirijietna : programs 1-17Borg, Joe; Friggieri, Joe
1972-05-20Għargħar (Theater program)Il-University Players; Calleja, Oreste; Friggieri, Joe
1967-03[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Ħarġa 43]. Idealiżmu ; Il-fanfarun ; Lill-kruha ; Lil Dun Mikiel Zammit ; Ħobż ; Minn Betlehem għall-kalvarju ; ‘U paċi fl-art...’ ; Ħniena ; Waħdi ; Daż-żmien ; Dalma ; Qiegħed jisbaħ ; Tilef id-dawl.Coleiro, Charles; Apap, Vic.; Barbara, Valentin V.; Cardona, Ġużè; Cremona, A.; Attard, Emle.; Mejlak, Joe; Friggieri, Joe
1998[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Ħarġa 72] Destin ; Uċuħ ; Xewqat ; Għar Dalam ; Poeżija ; Wirt battal ; Naf tifel ; Mħabba sewda ; Durham 11.5.96 ; Data base ; Ipokrezija ; Mid-djarju tat-tarzna.Coleiro, Charles; Borg, Ġorġ; Sciberras, P.; Friggieri, Joe; Buttigieg, John
2000[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Ħarġa 74] Flus lura ; Afrika ; 5 ta’ Ottubru 1798: Ir-rewwixta taż-Żabbarin kontra l-Franċiżi ; Durham ; Tifkiriet: Għand Majsi l-parrukkier ; Jacqueline ; Is-Sibt 29 ta’ Marzu 1986 ; Lill-għasfur ; Nixtieq nibki ; Imbierka s-sapjenza ; Par għajnejn fid-dlam ; Iż-żmien u l-bniedem ; Dixx ta’ l-istejnles stil ; Nota bene ; Ħitan ; Data base ; Freddie Mercury – Ġieħ ; Ħolma ; L-imsiebaħ firxu d-dwal ; Żamma ; Awtur tal-baħar ; Nixxiegħa tal-kuxjent minn Triq Ħas-Sajjied Birkirkara ; Ċfuf u żigarelli ; Taħt is-saffi tqal ; Fil-lejl li kiber miegħi.Clews, Charles; Friggieri, Oliver; Mizzi, Achille; Friggieri, Joe; Mifsud Bonnici, Maurice; Azzopardi, Carmel; Massa, Alfred; Vella Apap, Nikol; Caruana, John; Barbara, Valentin V.; Debono, Paul J.; Borg, Paul P.; Grech, Sergio; Degabriele, Alfred; Sciberras, Philip; Briffa, Charles; Bugeja, Joe; Attard, Emanuel F.; Cassar, Manwel; Bezzina, Charles; Zarb, Tarcisio; Borg, Ġorġ