Browsing by Author Gatt, Joseph R.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Bormla : 425 sena parroċċa 1586-2011Gatt, Joseph R.
2002Esprit Barthet (1919-1999) u l-kwadri tieghu fil-FlorianaGatt, Joseph R.
2008Giovanni Battista Petralata u Carlo Cavaletti : żewġ Inkwiżituri li mietu f'Malta u midfunin fil-Birgu u f'BormlaGatt, Joseph R.
2000Il-bradella tal-vara ta' Marija Immakulata - Bormla : mitt sena - 1900-2000Gatt, Joseph R.
1998Il-knisja ta' San Franġisk ta' Paola fix-xatt ta' KordinGatt, Joseph R.
2009Il-konsagrazzjoni tal-knijsa parrokkjali ta' Bormla : mill-Isqof Paolo Alpheran de BussanGatt, Joseph R.
2003Il-kwadri titulari fil-knejjes ta Bormla u taghrif iehorGatt, Joseph R.
2004Il-kwadri titulari fil-knejjes tal-Floriana u taghrif iehorGatt, Joseph R.
1996Il-mazza kapitulari tal-kolleggjata ta Bormla : tifkira ta l-inkurunazzjoniGatt, Joseph R.
2016Il-pittur Bormliż Antonio ZammitGatt, Joseph R.
2000Il-pittur Enrico Casolani (1817-1885) u l-kwadru tal-Madonna tad-Duttrina fil-FlorianaGatt, Joseph R.
2017Il-pittur Francesco ZahraGatt, Joseph R.
1989Il-pittura fil-knisja kolleġġjata u parrokjali ta' BormlaGatt, Joseph R.
2004Il-pittura tal-Knisja Parrokkjali u Kolleġġjata ta' BormlaGatt, Joseph R.
1999Is-Surmast Antonio Pace, 1878-1950, u l-festi tati-18-il centinarju mill-martirju ta' San Publju 1925Gatt, Joseph R.
2003Iż-żewġ kelmiet ‘Sucurre miseris’ miktubin fuq il-kwadru titulari tal-parroċċi ta’ Bormla u Dun Ludovico Mifsud TommasiGatt, Joseph R.
1997L-Arcipriet Frangisk Mallia (1866-1938)Gatt, Joseph R.
2001L-iskultur Vincenzo Dimech (1768-1831)Gatt, Joseph R.
2003L-istatwa ta' San Ġużepp fil-knisja ta' BormlaGatt, Joseph R.
2008Mattia Preti u Antoine de Favray : zewg artisti barranin marbutin ma Malta u mal-FlorianaGatt, Joseph R.