Browsing by Author K. F.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
1934-09[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 43] - Lir-rebbehin tal-1565 ; Lil binti ; Mill-istqarrijiet ta’ Santu Wistin : il-kobor t’Alla ; Helsien ; Il-hrafa tad-denfil ; L-ahhar jiem tas-sajf f’BinghisaS.; C. M. B.; K. F.; Pisani, Ġorġ; L. C.; Saydon, Pietru Pawl
1937-03Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 73] – Poeta nisrani ; Fil-bahar tal-hajja ; Min jidhak l-ahhar jidhak l-ahjar ; Is-sahriet ta’ Santu Wistin : id-disa’ lejla : il-hena tas-sema ; Suldati MaltinVassallo, Karmenu; Chetcuti, Guze; C.; K. F.; Pisani, Ġorġ
1933-06[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 28] – Tieg f’rahal ; Kif taf li hemm Alla ; Zghazagh ferhana ; FaragS.; K. F.; Chetcuti, Guzi; Vella, Carm.
1935[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 53-54] – Is-sahriet ta’ Santu Wistin : l-ewwel lejla : imhabba ibnija ; Imma kif jigu! ; L-istedina tas-sinjura Betta ; Fra Kurradu ; It-tlugh ta’ Sidtna Marija fis-sema ; It-torta ta’ Wigi ; Ja xbejba mqitaK. F.; Coleiro, Ed.; S.; Mifsud Bonnici, Carmelo; Mangion, F. X.; Farrugia, Ant.; Vella, Carm.
1933-06Lehen il-Malti (1933) - no. 28 (Gunju)Ghaqda tal-Malti (Universita'); S.; Cuschieri, A.; K. F.; Karm, Dun; Saydon, Pietru Pawl; Chetcuti, Guzi; Vella, Carm.; Aquilina, Guze
1934-04Lehen il-Malti (1934) - Ghadd 38 (April)Biancardi, N.; S.; A. C.; K. F.
1934-09Lehen il-Malti (1934) - Ghadd 43 (Settembru)S.; C. M. B.; K. F.; Pisani, Ġorġ; K. G. M. F.; L. C.; Saydon, Pietru Pawl
1935Lehen il-Malti (1935) - Ghadd 53-54 (Lulju-Awissu)K. F.; Coleiro, Ed.; S.; Galea, Alfons Maria; Mifsud Bonnici, Carmelo; Gatt, Guze; Mangion, F. X.; Farrugia, Ant.; Saydon, Pietru Pawl; Cremona, A.; Vella, Carm.
1937-03Lehen il-Malti (1937) - Ghadd 73 (Marzu)Amato Gauci, Federik; Saydon, Pietru Pawl; Vassallo, Karmenu; Chetcuti, Guze; C.; K. F.; Pisani, Ġorġ; Gatt, Guze
1934-04Sieheb muqranK. F.