Browsing by Author Pisani, Ġorġ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 96  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1939[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 101-102] – Il-paci ; Ghajnejn ; Bil-lejl ... ; Il-kwiekeb u l-poeta ; Ma thallasx bin-nhar ta’ Sibt ; Inzul ix-xemxChetcuti, Guze; G. C.; Pisani, Ġorġ; Ghaguz, K.; Ungaro, Vinc.
1940[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 111-118] – Ghodwa ta’ Novembru ; Krizantemi ; Ghodwa w gwerra ; Nida ; Ghadab il-Mulej ; L-imhabba ta’ Peppu ; F’Jum id-Duluri ; In memoriam ; Revolving door ; Ghawdex ; L-ewwel zjara lill-Belt ; Grajja ta’ mhabba ; Eva ; Il-beritta bajda ta’ bil-lejl : kummiedja f’att wiehed ; Ghanja ta’ mhabbtiPisani, Ġorġ; Mizzi, M.; Aquilina, Guze; Portelli, L.; Zammit, George; Chetcuti, Guze; Calleja, A.; Cirillo, Renato; Buttigieg, Anton; Cassola, Albert M.; Mallia, Guze
1941[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 119-120] – Don Juan ; Bil-lejl ; Intermezz ; Il-berritta bajda ta’ bil-lejl : kummiedja f’att wiehedCassola, Albert M.; Chetcuti, Gorg; Pisani, Ġorġ
1966[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 11] - Kebbies tal-fanali ; Lejla ta' xita ; Il-bahar ; Lill-habib tieghi il-professur Guze` Aquilina ; Il-barri ; Henn ghalina, Mulej ; La lanternisto ; La bovo ; Is-sigra u jien ; Fidwa ; Inzul ix-xemx ; L-imnarja fil-buskett ; Confide fili ; Seher ; Har't il-Maltija ; Ghanja ta' bidwi Gharbi lill-qamar ; Lill-bahar mejjet ; Meta l-mama` u l-papa` johorgu u jhallu t-tfal id-dar ; Il-bierahButtigieg, Anton; Vella, Charles; Aquilina, Guze; Pisani, Ġorġ; Mallia, Karmenu; Camilleri, J.; Mallia, Bernard; Cremona, Joseph; Bonnici, G.; Vassallo, J. P.; Cini, Tarcisio
1941[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 123-124] – Arti w hajja ; Dwejjaq siekta ; Il-ghid taz-zghozija : qabel ix-xorb ; L-Isla ; Il-qawwa ta’ l-gholjiet ; Is-sur Tumas : gheluq il-hamsin ; Xewqa w tama ; Go xelter, il-BeltCalleja, A.; Pisani, Ġorġ; Chetcuti, Gorg; Pullicino, J.; Copperstone, Henry P. J.; Biancardi, Nikol; Fenech, Karm.
1941[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 125-127] – Il-kewkba tar-rebha ; Is-sur Tumas : mawra sal-belt ; Lill-gnejna tieghi ; Bewsa lill-kanun ; Il-glieda tal-ward ; Iz-zifna tal-ward ; I am the manBoffa, S.; Copperstone, Henry P. J.; Chetcuti, Gorg; Galea, Guze; Pisani, Ġorġ; Ras il-far
1947[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 194-196] – Xewqti ..... ; Il-kebbies tal-fanali ; San Gwann fil-“Blitz” ; Disgrazzja fit-tarzna ; Ta’ Lourdes f’Ghawdex ; Ittra miftuha lil Guze Aquilina ; Wara tnejn u sebghin sena! ; NixtieqFarrugia Bonnici, Lino; Buttigieg, Anton; Briffa, Ruzar; Zammit, George; Theuma, P. P.; Pisani, Ġorġ; R. M. B.; Zammit, Meme’
1934-09[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 43] - Lir-rebbehin tal-1565 ; Lil binti ; Mill-istqarrijiet ta’ Santu Wistin : il-kobor t’Alla ; Helsien ; Il-hrafa tad-denfil ; L-ahhar jiem tas-sajf f’BinghisaS.; C. M. B.; K. F.; Pisani, Ġorġ; L. C.; Saydon, Pietru Pawl
1936[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 59-60] – Malta biss ; Id-dnub tan-nisel ; Ftakar! ; Schoenbrun Metternich ; Zewg ghidienPisani, Ġorġ; D. K. F.; Micallef Decaro, C.; C. M. B; Vassallo, Karmenu
1936[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 65-66] – Marija ; Zewg imperi ; Alla farag il-bniedem ; Fl-ewwel tqarbina : jum il-ferh tat-tfal ckejknin ; Il-hrafa tal-muntun ; Meta Frar tilef rasuChetcuti, Guze; Pisani, Ġorġ; R. M. B.; Vella Haber, Kr.; Aquilina, Guze
1937-01[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 71] – Vangelu iehor ; Lejla ta’ Marsalforn ; Quddiem Gesu’ msallab ; Zewgt idwalVassallo, Karmenu; Pisani, Ġorġ; Mifsud Bonnici, Carmelo; Chetcuti, Guze
1937-02[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 72] – Habbejt u ma tjassartx ; L-ixkora : att wiehed ; Ghanja ; Xbejba bidwijaVassallo, Karmenu; Diacono, Guze; Pisani, Ġorġ; Vella, Carm.
1937-03Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 73] – Poeta nisrani ; Fil-bahar tal-hajja ; Min jidhak l-ahhar jidhak l-ahjar ; Is-sahriet ta’ Santu Wistin : id-disa’ lejla : il-hena tas-sema ; Suldati MaltinVassallo, Karmenu; Chetcuti, Guze; C.; K. F.; Pisani, Ġorġ
1937-04[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 74] – Pars mea ; Juliette ; Qiegh il-baharPisani, Ġorġ; Psaila, Romeo L.; Meylak, Mari
1937-05[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 75] – Kemm xoghol ghal xejn! ; Ix-xmara ; Li kieku ma kienx il-kelb ...... ; Il-barri ; Iftahli, ma!Griffiths, Victor G.; Vassallo, Arthur V.; Farrugia, Ant.; Pisani, Ġorġ; Vassallo, Carm.
1937-06[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 76] – Miserere ; Ballata ; Warda ; April! ...Aquilina, Guze; Chetcuti, Guze; Pisani, Ġorġ; Tanti, Anton
1937-07[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 77] – X’qal Zoroaster fuq il-hbieb qarrieqa ; Dar is-sliem ; San Girgor f’Ghawdex ; Ghaliex tarmih il-Malti? ; Hsieb fuq “Qiegh-il-bahar” ; Lil Guze Aquilina ; SunettAquilina, Guze; Chetcuti, Guze; Pisani, Ġorġ; Tanti, Anton; Mifsud Bonnici, Robert; Vassallo, Karmenu
1937[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 78-79] – Nadja Vera ; Gahan u l-kirxa ; Lid-demokrazija ; Holma ; Ejja mmorruChetcuti, Guze; Pisani, Ġorġ; Cutajar, L.; Vassallo, Karmenu; Farrugia, Fredu
1937-10[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 80] – Tibdil u taqlib ; Nelson ; Il-bidwi ; Ilsien pajjiziVassallo, Karmenu; Pisani, Ġorġ; Chetcuti, Guze; Cuschieri, A.
1937-11[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 81] – Iben Malta ; Fuq tal-gholja ; Il-kastell t’Ghawdex ; La Valette ; Qlugh hamrani ; Il-firda ; Vjola ; Bomblu ghanaCutajar, L.; Pisani, Ġorġ; Vassallo, Arthur V.; Chetcuti, Guze; X. Y. Z.