Browsing by Author S.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 31  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1934-04[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 38] – Stedina tas-sinjura Betta ; Bejn tifel – missieru msiefer – u GojjinS.; A. C.
1934-09[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 43] - Lir-rebbehin tal-1565 ; Lil binti ; Mill-istqarrijiet ta’ Santu Wistin : il-kobor t’Alla ; Helsien ; Il-hrafa tad-denfil ; L-ahhar jiem tas-sajf f’BinghisaS.; C. M. B.; K. F.; Pisani, Ġorġ; L. C.; Saydon, Pietru Pawl
1935[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 55-56] – Il-mewt u l-funeral tieghi ; Amor patriae ; L-ewwel wirja ta’ gherfi ; Ghal sold sigaretti “boxsa”Bonnici, M. A.; Chetcuti, Guzi; S.; K. A. H.
1938-06[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 88] – Stenna sa ghada ; Stedina ; Fil-laqgha ta’ Hitler ma’ Mussolini f’Ruma ; Maskra tal-gass ; It-truf jiltahqu ; Xejn minghajr “imma” ; Il-“League of Nations”Chetcuti, Guze; Farrugia, Fredu; Pisani, Ġorġ; S.; Mifsud Bonnici, Robert; Agius, Marju
1933-06[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 28] – Tieg f’rahal ; Kif taf li hemm Alla ; Zghazagh ferhana ; FaragS.; K. F.; Chetcuti, Guzi; Vella, Carm.
1933-09[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 31] – Lil Mikiel Anton Vassalli ; Dehen ta’ gemel ; Ix-xalata tal-imsehbin tal-ghaqdaKarm, Dun; Coleiro, Ed.; S.
1935[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 47-48] – Bejn l-erba’ hitan tad-dar ; Biex tiggieled trid tkun tnejn ; Li strina tas-sur Naz ; Fid-dawl ta’ qamar ; Bejn ix-xitaS.; C. M. B.; K. A. H.; A. B.
1935[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 53-54] – Is-sahriet ta’ Santu Wistin : l-ewwel lejla : imhabba ibnija ; Imma kif jigu! ; L-istedina tas-sinjura Betta ; Fra Kurradu ; It-tlugh ta’ Sidtna Marija fis-sema ; It-torta ta’ Wigi ; Ja xbejba mqitaK. F.; Coleiro, Ed.; S.; Mifsud Bonnici, Carmelo; Mangion, F. X.; Farrugia, Ant.; Vella, Carm.
1936Grajja ta' kelma : cajta bla dahkS.
1935-03[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Ħarġa 11]. San Pawl f’Malta ; Lis-silla ; Lil Ħaż-Żebbuġ ; Nhar ta’ Ħadd fuq il-monti ; Lill-poeżija ; Il-bawxata tas-Sur Feliċ ; Tifkira tal-mewt ta’ tifla ta’ ħdax-il sena.Karm, Dun; S.; R. P.; Z., T.; Pawl, Dun
1939-12[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Ħarġa 15]. 1921 ; Kennies ; L-aħħar nisel ta’ l-Abenserraġi ; Dak in-Nhar ; Is-Sabiħ u l-Ikrah ; Iż-Żewġ Kokki ; Lill-Ħabib Tiegħi Pi...Di... ; Il-Għanja tal-Lsien Malti.Karm, Dun; S.; Chetcuti, Ġużè; Serracino-Inglott, Erin; Mic-Dek
1926-06[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Ħarġa 2] – Għoxrin sena wara...S.
1927-09[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Ħarġa 3]. Tmiem il-Jasar ; Il-Għul u Dagħbub ; Paċikku ; Iż-Żgħurija.S.; B., G.; Bonnici, Ġużè; Vassallo, G. A.
1930-03I jew ie?S.
1939-09Il-fjuretti ta' S. FranġiskS.
1926-03Il-qima ta' Ġunone u l-Knisja ta' Santa Maria della PortaS.
1936Ilsien Malti u religjon NisranijaS.
1936-09L-annimali u l-egħdewwa tagħhomS.
1932-01Lehen il-Malti (1932) - no. 11 (Jannar)Bonnici, Guze; Grima, Pietru Pawl; Caruana, Mary; Vella, Carm.; Buttigieg, Anton; S.
1933-06Lehen il-Malti (1933) - no. 28 (Gunju)Ghaqda tal-Malti (Universita'); S.; Cuschieri, A.; K. F.; Karm, Dun; Saydon, Pietru Pawl; Chetcuti, Guzi; Vella, Carm.; Aquilina, Guze