Browsing by Author Saydon, P. P.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
1941-12Dun Karm: l-akbar poeta nazzjonali tagħnaSaydon, P. P.
1965-06EpigrammiSaydon, P. P.
1935-09[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Ħarġa 11]. Taqbida ta’ erwieħ fl-ajru ; Mewt u xita ; Bews ; Ġejja x-xita.Saydon, P. P.; Muscat-Azzopardi, Ivo; Karm, Dun; Mifsud Bonnici, R.
1940-12[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Ħarġa 16]. Il-Libiena ; Min Int? ; Kampnar ; Ħajja Bla Ħajr ; Imħabba ta’ Omm ; B’tifkira ta’ oħti Ġużeppina li mietet fl-ewwel ta’ Novembru 1940 ; Iżda ; Arloġġ żgħir u ġrajjietu ; It-Triq tal-Ħelsien ; San Kalċidonju, Għawdex ; Eħlisna Mulej!.Karm, Dun; Chetcuti, Ġużè; Galea, Ġużè; Tabone, P. Pawl; Saydon, P. P.; Cutajar, L.; Buttigieg, A.; Sant, K.
1941-09[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Ħarġa 17]. Il-Gwerra ; B’tifkira tas-Sur Fons M. Galea ; Paċi u Gwerra ; Ħobżna ta’ Kuljum ; E. Boats ; Il-Għarqa ; L-Għolja ; “Air Raid” bil-Lejl ; Missirijietna u aħna ; Ilħna ta’ Qniepen ; Għanjet in-nies ; Musbieħ il-Lejl.Chetcuti, Ġużè; Saydon, P. P.; Karm, Dun; Galea, Ġużè; Tabone, P. Pawl; Pisani, Ġorġ; Delia, J.; Amedy, Brother; Mag
1943-03[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Ħarġa 19]. Biki ta’ Omm ; Ras il-Pellegrin ; L-Aħħar Tislima ; Lil Ibni Herman-Baruch ; Flus ir-Regħba Ħajja Qasira ; Frak ; Id-Dolliegħa u l-Qargħa ; Il-Barrakka ta’ Katrin ; Ħniena! ; Lil....Karm, Dun; Agius, Manwel; Galea, Ġużè; Vassallo, Karmenu; Saydon, P. P.; M. B., R.; Tabone, P. Pawl
1953-09[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Ħarġa 29]. Il-bewsa tas-sirena ; Fil-mewt ta’ P. Umbert Sant, O.P. ; Miss Universe ; Wara raqda fil-Buskett fl-Imnarja ; Nemusa ; L-aħħar kelma ; Bħall-weraq..... ; Il-labtu tal-Madonna ; Mammona.Caruana, Vincent; Barbara, Valentin V.; Camilleri, Dun Frans; Cassar, Manwel; Ungaro, V.; Saydon, P. P.; Chetcuti, Ġużè; Caruana, Beneditt M.
1953-03[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Ħarġa 29]. Lil marti ; Att tal-fidi ; L-aħħar kelma ; Il-Milied it-tajjeb! ; Kliem ta’ Dun Ġwann M. Farrugia fil-ġublew ta’ l-ewwel quddiesa tiegħu ; Tgħid? ; Ġuħ mard.....u kittieba.Mallia, E.; Alighieri, Dante; Saydon, P. P.; Borg Pantalleresco, Ġużè; Farrugia, Dun Ġwann M.; Micallef Grimaud, Ġużi; Biancardi, Nikol
1954-03[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Ħarġa 30]. Ma nistriħux ; L-aħħar kelma ; Marija Sultana ; O spem miram!Mattew, Patri; Saydon, P. P.; Barbara, Valentin V.
1956-09[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Ħarġa 32]. Kristu: Sultan tal-paċi u ta’ l-imħabba ; Sejħa t’Alla ; L-aħħar kelma ; Furioso.Preca, Annibale; Muscat-Azzopardi, Ġino; Saydon, P. P.; Abela, Ġużi
1958-09[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Ħarġa 34]. Avante! ; Il-kamra tal-banju ; Xerbett ; Ix-xalata ; Qabar minsi ; Lil Ġesù ; Epigrammi ; Ċanfira ; Sħab...Gulia, Wallace Ph.; Cassola, Albert M.; Cilia, G. A.; Born, Patri A.; Caruana, Peter; Abela, Ġużi; Saydon, P. P.; Caruana, Vincent; Cassar, C.
1965[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Ħarġa 41]. Qalb ; Ċetta l-internazzjonal ; Tfal Maltin ; Meta ntefa d-dawl ; Lil tfajjel jibki ; Għanja lil San Pawl il-Baħar ; L-imqass ; Epigrammi ; Iż-żewġ arloġġi ; Li kieku... ; Il-Milied it-tajjeb! ; Raħal twelidi ; Kannizzati... ; Quddiem id-dar fejn twieled Dun Karm ; Lil Dun Karm.Caruana, Peter A.; Gulia, Wallace Ph.; Cassar, C.; Mejlak, Joe; Barbara, Valentin V.; Sammut, P. F.; Z. A., G.; Saydon, P. P.; Cardona, Ġużè; Sciberras, Joseph C.; Borg Pantalleresco, Ġ.; Agius, M.; Aquilina, Pawlu; Mifsud, Pawlu
1933-12Jum it-twelid ta' KristuSaydon, P. P.
1938-03'L hawn u 'l hemm fid-dizzjunarji tal-MaltiSaydon, P. P.
1938-12'L hawn u 'l hemm fid-dizzjunarji tal-MaltiSaydon, P. P.
1936-06L-armonija fil-kitba tal-proża MaltijaSaydon, P. P.
1935-06Tagħrif tal-grammatkaSaydon, P. P.
1938-12Tagħrifa żgħiraSaydon, P. P.
1933-09Tifkira ta' Malta fil-VatikanSaydon, P. P.