Browsing by Author Tayar, Ondina

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
1935[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 51-52] – Lil San Gwann Bosco : gheluq il-hamsa u ghoxrin sena mill-ftuh ta’ l-Oratorju tas-Salesjani f’Tas-Sliema ; Mananni ; Id-dar ta’ l-erwieh ; F’Jum San Girgor ; Lis-sultana ta’ Pompej ; Minn 8 soldi ghal £200,000 ; Lill Malta ; Is-sahriet ta’ Santu Wistin : l-ewwel lejlaKarm, Dun; Zammit, Temi; Tayar, Ondina; C. M. B.; Coleiro, Ed.; Farrugia, Kan. G. M.; Cassola, Albert M.; D. K. F.
1932-08[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 18] – Ghall-festa tas-Salvatur f’Hal-Lija ; Tfal bil-guh ; Mill-gdid, poeta .... ; Mart il-granc u bintha ; ll-migja ta’ MarozzSaydon, Pietru Pawl; Tayar, Ondina; Rob.; Vassallo, Gan Anton; Abela Hyzler, Carm.
1933-01[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 23] – Qalb mugugha ; Lil Malta ; Bis-sahha tas-seftura tizfen il-qattusa ; Il-firda ; Iz-ziju Tonin jaghmel bicca xogholTayar, Ondina; Cassar, Gejtu; Pace, Guis; A. C.; Diacono, Guze
1932-08Lehen il-Malti (1932) - no. 18 (Awwissu)Ghaqda tal-Malti (Universita'); Saydon, Pietru Pawl; Tayar, Ondina; Rob.; Aquilina, Guze; Abela Hyzler, Carm.
1933-01Lehen il-Malti (1933) - no. 23 (Jannar)Ghaqda tal-Malti (Universita'); Tayar, Ondina; Cassar, Gejtu; Pace, Guis; A. C.; Diacono, Guze; Saydon, Pietru Pawl
1935Lehen il-Malti (1935) - Ghadd 51-52 (Mejju-Gunju)Karm, Dun; Zammit, Temi; Tayar, Ondina; C. M. B.; Gatt, Guze; Coleiro, Ed.; Farrugia, Kan. G. M.; Cassola, Albert M.; D. K. F.; Saydon, Pietru Pawl