Browsing by Author Vella, Carm.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 37  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1934[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 45-46] – Lil Malta tal-lum u ta’ ghada ; Marija ; Fil-katakombi ; Lis-salib ; Warda safjaKarm, Dun; Cuschieri, A.; Agius, Mario; Vella, Carm.
1937-02[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 72] – Habbejt u ma tjassartx ; L-ixkora : att wiehed ; Ghanja ; Xbejba bidwijaVassallo, Karmenu; Diacono, Guze; Pisani, Ġorġ; Vella, Carm.
1932-01[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 11] - Niftakar ... ; Bahhara ; Xwejjah ; Lil ommi ; "Hlewwiet" ; Tridha?Grima, Pietru Pawl; Caruana, Mary; Vella, Carm.; Buttigieg, Anton
1932-02[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 12] – Ghal btala ta’ San Pawl ta’ Frar 1932 ; Pater ; Fix-xitwa ; Rebbiegha u zghozija ; X’kellu jigriButtigieg, Anton; Karm, Dun; Vella, Carm.; Valenzia, A.
1932-05[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 15] – Elezjoni f’Eatanswill ; Lil ilsieni ; Lill-qamar ta’ Frar ; Mur obsor! ; Quddiem xbieha mqaddsaAgius, Emanuel; Vella, Carm.; Cupido; Coleiro, Edward; g. t.
1932-06[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 16] – Dawl hanin mexxini ; Min jarah ighidli ; Shaba ; Frak ; Il-pinna u l-klamarRob.; Paris, Tancredi; Buttigieg, Anton; Vella, Carm.; Vassallo, Don G.
1932-07[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 17] – Fil-mewt ta’ Mons. E. Dandria ; Kollox jintemm! ; B’tifkira ta’ ommi ; Nar tat-tiben ; Hlewwiet mohbijaVella, Carm.; Pellegrini, Vincenzo Maria; Karm, Dun
1932-11[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 21] – Sigar ; Duminku l-mignun ; Il-werzieq ; Nies bla sabar ; Gmajru u l-karozziVictor; Caruana, Mary; Vella, Carm.; Zammit, Temi; O. V.
1933-03[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 25] – F’kullegg ; Hudli, ja Mulej! ; Ghall-flus taghmel kollox ; Innu tal-ghaqdaA. I.; Buttigieg, Anton; Coleiro, Ed.; Vella, Carm.
1933-04[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 26] – Kewkbit is-safar ; Ghanja ; Inhobbok, vjola! ; Qlub mifrudaKarm, Dun; Diacono, Guze; Vella, Carm.; Stanghellini, Arturo; Valenzia, A.
1933-06[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 28] – Tieg f’rahal ; Kif taf li hemm Alla ; Zghazagh ferhana ; FaragS.; K. F.; Chetcuti, Guzi; Vella, Carm.
1931-04[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 2] – Quddiem il-mera ; Tnehida ; Gakbu l-ghama ; Ix-xih u l-mewt ; Holqien! ; Qorti taht hajtBonnici, Guze; Vella, Carm.; Briffa, Ruzar; Zammit, Temi; Grima, Pietru Pawl; Calleja, Ferd.
1933-08[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 30] – Taht l-arlogg il-qadim tal-kastell ta’ Ghawdex ; Kelma ggib lill-ohra ; Ghasafar ; Ix-xellugi u l-harbux ; Hmura w dehebPisani, Ġorġ; Pace, Guis; Vella, Carm.; G. V.; Buttigieg, Anton
1934-01[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 35] – L-anglu l-ikhal ; L-imsiefer ... ighanni ; Xena minn ta’ Ghawdex ; Lil Mikiel Anton Vassalli ; Holm! ; Ir-rih u l-bnazziAquilina, Guze; Vella, Carm.; Cauchi, Guze; Pisani, Ġorġ; A. I.; B.
1934-03[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 37] – Weghda miksura ; Il fuq mic-cpar ; In-nisa u wahx il-baqar ; Wara l-gharqa ; Hsiebijiet ......Portelli, Wigi; B.; S. B.; Vella, Carm.; Briffa, Ruzar
1931-05[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 3] - Il-kelma ; Ballata ; Lukarda u l-ghadd tan-nies tal 1931 ; Wahdi ... ; Warda - HsebijietKarm, Dun; Buttigieg, Anton; Zammit, Temi; Vella, Carm.; Formosa, John
1935[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 53-54] – Is-sahriet ta’ Santu Wistin : l-ewwel lejla : imhabba ibnija ; Imma kif jigu! ; L-istedina tas-sinjura Betta ; Fra Kurradu ; It-tlugh ta’ Sidtna Marija fis-sema ; It-torta ta’ Wigi ; Ja xbejba mqitaK. F.; Coleiro, Ed.; S.; Mifsud Bonnici, Carmelo; Mangion, F. X.; Farrugia, Ant.; Vella, Carm.
1931-08[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 6] – Lilek ; Xewqatr.; Vella, Carm.
1931-12Lehen il-Malti (1931) - no. 10 (Dicembru)Bonnici, Guze; Caruana, Mary; Karm, Dun; Apap, Victor; Demanuele, J.; Formosa, John; Buttigieg, Anton; Vella, Carm.; Vassallo, Gio. Antonio
1931-04Lehen il-Malti (1931) - no. 2 (April)Karm, Dun; Hardy, Thomas; Bonnici, Guze; Vella, Carm.; Briffa, Ruzar; Zammit, Temi; Grima, Pietru Pawl; Calleja, Ferd.; Aquilina, Guze